Neden Salesforce Eğitimi Almalısınız?

neden salesforce eğitimi almalısınız

Salesforce eğitimi, daha başarılı bir müşteri ilişkileri yönetimi sağlamak isteyen kullanıcılar için tasarlanmaktadır. Eğitim sonunda ise tüm dünyada kabul gören bulut tabanlı yazılım markası Salesforce tarafından onaylı bir sertifika verilmektedir. Kullanıcılar, aldıkları eğitim ve sertifika sayesinde hem kendi iş ortamlarını yaratabilmekte hem de farklı pozisyonlarda yer alabilmektedir.

Salesforce Eğitimi Nedir?

Teknolojinin gelişmesine ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasına bağlı olarak çeşitlenen iş olanakları, çalışanları da farklı eğitimlere yöneltmektedir. Birbirinden farklı eğitimler sayesinde kullanıcılar kendilerini geliştirmekte, farklı çalışma alanlarında iş yürütebilmektedir. Salesforce eğitimi, bunlara bağlı olarak ihtiyaç duyulan bir eğitimdir.

Dijital dünyada artık hemen hemen herkesin adını duymuş olduğu Salesforce, kullanıcılara çeşitli yetkinlikler kazandırmak amacıyla eğitimler vermektedir. Bu eğitimler; dijital yetkinlik kazandırmayı, müşteri ilişkileri yönetiminin daha iyi sunulmasını, yazılımın farklı bileşenlerini ve bunların kullanımını öğretmeyi hedeflemektedir.

Söz konusu eğitim, tek bir program çatısı altında pek çok konuyu kapsayabilmektedir. Bunun yanı sıra farklı konular için ayrı ayrı ve daha detaylı eğitim alma imkânını da sunmaktadır. Burada tercih kişiye, ihtiyaçlarına ve beklentilerine bırakılmaktadır. Belirleyici olan unsur ise kişinin hangi konuda, nasıl bir düzeyde olduğu ve eğitim sonucunda hangi düzeye erişmeyi beklediğidir.

Salesforce Eğitimi Neleri Kapsar?

Salesforce yazılım markası, kendi içinde pek çok bileşeni barındırmakta ve geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Bu bileşenler, başta CRM olmak üzere, Apex, Lightning, Cloud Consultant, App Builder gibi konularla çeşitlilik göstermektedir. Henüz Salesforce ile tanışmamış olan kişiler için temel düzeyde başlangıç eğitimleri sunulmasının yanı sıra uzmanlık gerektiren konulara dair de eğitimler bulunmaktadır.

Salesforce eğitimi, uygun bir aşama sürecini izlemektedir. Eğitimler birbirini destekleyici ve tamamlayıcı bir nitelik göstermektedir. Kullanıcıların ilgili eğitimi alabilmesi için çeşitli internet platformları mevcuttur. Çevrim içi eğitimlerin sunulmakta olduğu söz konusu platformlarda belirli bir ücret karşılığında, sonunda sertifika verilmesi koşuluyla bu eğitimi almak mümkündür.

Günümüzde teknolojik olanakların artmasıyla beraber sanal ortamdan çeşitli eğitimlere katılma sıklığında da artış görülmektedir. Ne var ki modern anlayışın yanında hâlâ geleneksel eğitimi tercih eden kullanıcılar da bulunmaktadır. O nedenle Salesforce eğitimini fiziksel eğitim ortamlarında da almak mümkündür. Bu tür ortamlarda da aynı içeriğe sahip eğitimlere ulaşılabilmektedir.

Hangi Salesforce Eğitimleri Bulunmaktadır?

Çevrim içi eğitim ortamlarından bir Salesforce eğitimi almaya karar verdiğinizde farklı başlıklar altında eğitimler karşınıza çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu eğitimlerin her biri, sizi ilgili alanda uzmanlığa götürecek temel yapı taşlarını ifade etmektedir. İşinize yarayabilecek birkaç eğitimi ise şu şekilde listelemek mümkündür:

Salesforce Integration with External Systems
Salesforce Marketing Cloud Admin Practice Exams
Salesforce System Admin & App Builder Dual Certification
Salesforce Certified Nonprofit Cloud Consultant Practice Test
Salesforce Certified B2C Commerce Developer Exam
Salesforce – Top 65 Interview Questions
Salesforce Nonprofit Cloud Consultant Certification Exam Q&A
Salesforce Certified B2C Commerce Developer Certification QA
Salesforce Accredited B2B Commerce Developer Exam

Bu eğitimler listesini uzatmak mümkündür. Fakat görüldüğü gibi Salesforce eğitimi, Salesforce bulut tabanlı yazılımın kullanımında ihtiyaç duyulabilecek her çeşit eğitimi barındırmaktadır. Bu çeşitliliğin bulunması bir anlamda da gerekliliktir çünkü Salesforce oldukça geniş ve teferruatlı bir kullanım alanına sahiptir. Belli bir alanda uzmanlık göstermek isteyen kişilerin gerekli eğitimleri tamamlaması ve daima kendini yenileyerek geliştirmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki listede bazı örneklerinin sunulmuş olduğu eğitimler, doğrudan bir eğitim sürecini kapsamakla birlikte kişilerin kendi kendine sınav yapma olanağını da sunmaktadır. Bu ise oldukça önemli bir imkândır. Çünkü söz gelimi bir yazılım geliştirme uzmanının yetkinliğini ölçebilmesi, eksiklerini tespit edebilmesi; tüm bunlara bağlı olarak açığını kapatması gerekmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla kişiler kendilerine, almış oldukları eğitim sonrasına hitap eden sınavlar da satın alabilmektedir.

Salesforce Eğitiminin Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

Günümüz dünyasında artık var olan her sektör, kendi yapılanmasına teknolojiyi de dâhil etmektedir. Nitekim bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek de mümkündür. Teknoloji ve teknolojik yenilikler ise içinde daima bulut tabanlı yazılımları barındırmaktadır. Bunlar, bu tür konulara uzak olan ve yeniklerden habersiz kalan çalışanlar için oldukça karmaşık görünebilmektedir.

Oysa artık neredeyse her şirket bulut tabanlı yazılımlardan, botlardan faydalanmakta ve çalışanlarının da bu konularda yetkinlik kazanmış olmasından yana durmaktadır. Bu bağlamda düşünecek olursak dünya pazarında boy gösteren şirketlerle çalışabilmek isteyen kişilerin ilgili konularda sürekli gelişim sağlaması gerekmektedir.

Salesforce’un sunduğu eğitimin kullanıcılara sağlamış olduğu yararlardan bazılarını şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • Bu eğitim, her şeyden önce bulut tabanlı yazılımlardan, botlardan, bir uçtan bir uca iletişim sağlayıp işleri yürütebilmeyi arzulayan şirketler adına oldukça önemlidir. Öyle ki bugün pek çok büyük şirket, çalışanlarının belirli yetkinlikler kazanabilmesi için eğitim satın alıp kendilerinin erişimine sunmaktadır. Bu noktada Salesforce eğitimleri, şirket çalışanlarının kendilerini geliştirmesinin, teknolojik yeniliklerden haberdar olmasının önünü açmaktadır.
  • Söz konusu eğitim, bir şirketin her pozisyonundaki çalışanına hitap eder nitelik taşımaktadır. Bununla birlikte, eğitim sonunda sunmuş olduğu Salesforce onaylı sertifika programları ile kişilere kimlik bilgisi; bir anlamda yeni bir pozisyon kazandırmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

-Salesforce Yönetici kimlik bilgisi

-Salesforce Gelişmiş Yönetici kimlik bilgisi

-Salesforce CPQ Uzmanı

-Salesforce Pazarlama Bulutu Yöneticisi (Marketing Cloud Administrator) kimlik bilgisi

-Salesforce Platform Uygulaması Oluşturucu (Platform App Builder) kimlik bilgisi

  • Bu eğitim sonucunda başarılı olunup elde edilen sertifikanın Salesforce tarafından onaylı ve geçerli olması, bu eğitimlerin en büyük faydalarından biridir. Nitekim Salesforce, bünyesine teknolojiyi dâhil eden her şirket ve marka için geçerli ve saygın konumdadır. O nedenle, bir anlamda çalışanların kendi yetkinliklerini belgeleyebilmesi için bu eğitimler gereklilik arz etmektedir.
  • Bu eğitimin gerekliliğinin ve faydasının altında yatan nedenlerden biri de hiç kuşkusuz teknolojinin daima gelişmesi ve şirketlerin bu yenilikleri takip ediyor olmasıdır. Bugün bir yazılım uzmanının, Salesforce’a dair her bir detaydan haberdar olması ve gerekli yetkinliğe sahip olması beklenmektedir. Ne var ki her pozisyon için bu bir koşul değildir. Salesforce eğitimleri, başlangıçtan profesyonellik düzeyine kadar farklı kitlelere hitap edebilmektedir.
  • Salesforce’un sunduğu eğitimin şirketler için en önemli faydalarından biri, eğitimler sonucunda çalışanların performansının artması ve buna bağlı olarak gelir artışının söz konusu olmasıdır. Nitekim teknolojik olanaklardan faydalanıp işleyişini buna göre biçimlendiren şirketler, piyasadaki hareketliliklere, müşteri beklentilerine göre şekil alabilmektedir. Piyasadaki değişiklere, müşteri beklentilerine yanıt verebilmek için de bu eğitim bir gereklilik hâline gelmektedir.

Bugün, dünya pazarında var olan rekabet içinde kendini gösterebilmek isteyen her şirket, marka ve çalışan için Salesforce eğitimi oldukça gereklidir. Çünkü gelişim ve rekabet ancak yenilikleri, gelişmeleri bünyelerine entegre ederek sağlanabilmektedir. O nedenle gerek doğrudan Salesforce üzerinden gerekse çeşitli eğitim platformlarından Salesforce eğitiminin alınması ve sertifika edinilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki şirketlerin büyümesi ve gelişmesi, eğitim olanaklarını kısıtlamakla değil, çeşitli eğitimlere bütçe ayırmakla ve çalışanları teşvik etmekle sağlanabilir.

Salesforce eğitimiyle ilgili daha fazla bilgi almak için https://veri.cloud/salesforce-egitim/ sayfasını inceleyebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/b2b-pazarlamacilarinin-yatirim-getirisini-artirmasi-icin-5-trend/ linkinden ulaşabilirsiniz.