CPQ Nedir?

cpq

“Configure”, “price” ve “quote” kelimelerinin kısaltması olan CPQ, Türkçede “yapılandırma, fiyatlandırma, teklif verme” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Şirketlere yönelik bir hizmet olan CPQ, şirketlere yönlendirilen satış temsilcilerinin istenen ürünlere dair fiyat yapılandırmalarını sağlamaktadır. Salesforce’un altyapısında hizmet veren bu bulut tabanlı yazılım sistemi, günümüz teknolojisinde şirketlerin işini kolaylaştırmaya yönelik, oldukça önemli bir hamledir.

CPQ, uygun fiyat teklifini verebilmek için öncelikle şirketi ve şirketin ürünlerini yakından tanımayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda şirketlerin CRM‘i ile, yani müşteri ilişkileri yönetimi ile bağlantı kurmaktadır. Bulut sistemi aracılığıyla sağlanan bu bağlantı sonucunda CPQ uygulaması ile şirketlerin ürünlerine yönelik fiyat yapılandırma senaryosu oluşturmaktadır. “Yapılandırma”, “fiyatlandırma” ve “teklif verme” adımlarından oluşan bu senaryo sonucunda şirketler, kendi planlamaları doğrultusunda, gelen fiyat tekliflerini kabul ederek satışa sunacakları ürünlerin fiyatlandırmasını gerçekleştirmiş olmaktadır.

B2B Süreçlerde CPQ

Birbirinden farklı pek çok sektörde ihtiyaç duyulan ve büyük bir kolaylaştırıcı olan CPQ satış aracının en önemli özelliklerinden biri, şirketler arası satış ve pazarlama işlemlerine yardımcı olmasıdır. Bunun bir örneği B2B süreçlerinde karşımıza çıkmaktadır. “Business to business” ifadesinin kısaltılmış hâli olan B2B, Türkçede “işletmeden işletmeye” ifadesiyle yer almaktadır. Satış ve pazarlamanın en önemli ayaklarından biri olan B2B, şirketlerin büyümesinde, dünya pazarında tanınırlık ve saygınlık kazanmasında, gelirlerini arttırmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu gelişmeyi sağlamaya yardımcı olan CPQ ise, B2B süreçlerinde şirketler arasında bağlantı sağlayarak B2B’ler için satışta verimlilik ve pazarlamanın gerçekleşmesine olanak tanımaktadır.

Büyük şirketlerin gelir elde etme açısından bir fırsat olarak değerlendirebileceği B2B yeni nesil iş modeli, bireysel tüketicinin aksine şirketlere satış yaptığı için bir anlamda “toptan satış” olarak görülmektedir. Piyasada artan rekabet karşısında ise şirketler, büyük ölçekli satış ve pazarlama için CPQ platformuna ihtiyaç duymaktadır. Bu platform sayesinde şirketler ürünlerine dair doğru bir fiyatlandırma gerçekleştirerek dünya pazarında kolaylıkla yerini alabilmektedir.

Configure, price, quote platformu günümüzde satış danışmanlarının eş zamanlı olarak gerçekleştiremeyeceği pek çok faaliyeti kısa sürede ve doğru biçimde gerçekleştirmektedir. Hızla büyüyen dünya pazarı ve artan rekabet karşısında büyük şirketlerin daha kısa sürede iş tamamlamaları, hızlı satış yapmaları gerekmektedir. Aksi hâlde bu şirketlerin, globalde yerini kaybetme olasılığı meydana gelmektedir. Bu durum ise geniş ölçekte düşünüldüğünde çok büyük ve geri döndürülemez bir kayıptır.

Şirketlerin B2B süreçleri içinde farklı şirketlerle bir araya gelerek satış yapmalarını hedeflemesi, satış danışmanlarının yükünü bir hayli arttırmaktadır. Böyle bir aşamada, müşteri ilişkilerini yöneten ve şirketlere danışmanlık yapan firmaların çok yönlü düşünmesi, hızlı aksiyon alabilmesi, dünya pazarını iyi tanıması, iş birliğinde olduğu şirketin geleceğine dair öngörülerde bulunabilmesi gerekmektedir. Sonu gelmeyen bu nitelik ihtiyacının tamamını, gelişen ve yenilenen teknoloji düşünüldüğünde bir satış danışmanından beklemek olası değildir. Üstelik B2B süreçlerinin elektronik ticaret hâline gelmesi, teknolojik yeniliklerden faydalanılmasını da gerekli kılmaktadır. B2B süreçlerine CPQ bulut sistemini dâhil eden şirketler, piyasa içinde her zaman ön plana çıkmayı başarmaktadır.

B2B süreçlerinde CPQ yazılımının şirketlere sağladığı faydalardan biri de, alım işlemini gerçekleştirecek şirketlerin portföylerine göre gruplandırma yapılmasıdır. Bu gruplandırma, satım işlemini sağlayacak şirketin, portföye göre fiyat sunabilmesine olanak tanımaktadır. Bu yenilikçi imkân da doğru şirkete doğru fiyatın sunulması sayesinde hiçbir müşteri kaybedilmemesini sağlamaktadır.

CPQ otomasyonu, güçlü donanımı ile oldukça fazla miktarda satış gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Nitekim şirketten şirkete alım satım ve pazarlama işlemleri, azımsanamayacak denli fazla miktarda ürün ile gerçekleşmektedir. Bu yenilikçi bulut tabanlı platform, kolay kurulumu sayesinde her geçen gün daha fazla talep görmektedir. Hem bilgisayardan hem de mobilden, aranan veriye rahatlıkla ulaşılabilmesini, zaman kaybının önüne geçilmesini, işlerin aksamadan ilerlemesini ve dolayısıyla şirketlerin büyümesini mümkün kılmaktadır.

CPQ’nun Avantajı Nedir?

Değişen dünya, gelişen ve yenileşen teknoloji, büyüyen dünya pazarı, artan rekabet gibi pek çok faktör karşısında şirketlere büyük bir kolaylık sağlayan CPQ’nun pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar sayesinde şirketlerin globalde saygın bir konumda yerini aldığı, daima büyüme sağladığı, ciddi oranda kâr elde ettiği, her geçen gün daha fazla müşteriye ulaştığı görülmektedir.

Configure, price, quote satış aracının en önemli avantajlarından biri, şirketlerin satış danışmanı ihtiyacını ve bu yöndeki giderini ortadan kaldırmasıdır. Nitekim günümüz ticaret piyasasında bir satış danışmanından CPQ platformunun gerçekleştirebileceklerinin tamamını beklemek mümkün değildir. CPQ, güçlü otomasyon sistemi sayesinde şirketleri hızla tanıyıp, şirketlerin doğru fiyat tekliflerini zaman kaybetmeden verebilmesine olanak tanımaktadır. Bu sayede şirketler müşteri kaybetmemektedir. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti kazarak daha fazla müşteriye ulaşabilmekte, gelir oranını arttırabilmektedir.

Alanında uzman ve yetkin kişiler tarafından geliştirilen CPQ platformunun doğru fiyatlandırma yapabilmesi, şirketlerin bu platformu tercih etmesi için oldukça önemli bir husustur. CPQ, yapılandırma, fiyatlandırma ve teklif verme adımlarında doğru ve tarafsız bir strateji izlemektedir. Nitekim burada, iş birliğinde olunan şirketin müşteri kaybetmemesi önemsenmekte ve kesinlikle göz ardı edilmemektedir. CPQ, farklı portföydeki müşterileri tanıyarak onlara uygun fiyat teklifinde bulunulmasını sağlamaktadır. Bu hamlenin doğru bir adım olması ise şirketlerin müşteri devamlılığı, artışı ve memnuniyeti kazanmasında büyük rol oynamaktadır.

Salesforce‘un altyapısında yer alan CPQ bulut tabanlı sistem, B2B süreçlerinin, yani şirketten şirkete alım satım ve pazarlama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde şirketlere önemli bir avantaj sağlamaktadır. Satım  işlemini gerçekleştirecek olan şirket için alım gerçekleştirecek şirketler, portföylerine göre gruplandırılmaktadır. Bu gruplandırma da CPQ’nun doğru fiyat teklifi vermesini mümkün kılmaktadır.

Söz gelimi düşük bütçeye sahip bir şirkete yüksek miktarda fiyat teklifi yapılması, şirketin yeterli alım gücüne sahip olmaması sebebiyle satım işlemini gerçekleştirecek şirketin hiçbir satış yapamamasına neden olabilmektedir. Bunun tam tersi bir durumda da istenmeyen sonuç edilebilmektedir. Yüksek gelire sahip bir şirkete düşük oranda fiyat teklifinin sunulması, satım işlemini gerçekleştirecek şirketin kâr oranına etki etmekte, bu oranı düşürmektedir. Şirketlerin portföylerine göre gruplandırılması, bütün bu olasılıkları ortadan kaldırarak doğru, şeffaf, yalın bir B2B süreci gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

CPQ platformunun avantajlarından bir diğeri, hızlı ve doğru fiyat teklifiyle zaman kaybının önüne geçilmesidir. Bu durum hem şirkete hızlı gelir getirmekte, satışların birikmesini engellemekte hem de müşteri memnuniyeti kazandırmakta, varsa müşteri sorunlarının giderilmesini sağlamaktadır.

Kolay bir kuruluma ve kullanışlılığa sahip olan CPQ, bu yönüyle de şirketler için oldukça avantajlı konumdadır. Aynı kolaylık ve kullanışlılık müşteriler adına da geçerlidir. CPQ platformu tarafından yapılandırılan eklentiler ve uzantılar sayesinde müşteriler, şirketlerin ürün tekliflerine kolaylıkla ulaşabilmekte ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmektedir.

CPQ hizmetlerinden faydalanmaya başlayan şirketler, birbirinden farklı pek çok avantaj sayesinde kısa sürede müşteri memnuniyeti, artışı ve devamlılığı kazandığını, satışlarının yükseldiğini, kâr oranının yükselip gelir miktarının arttığını gözlemlemektedir. Bu önemli gelişim, şirketlerin hızla dünya pazarında yerini almasına ve yerlerini korumasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle CPQ’ya olan talep her geçen gün artmaktadır. Salesforce altyapısında hizmet veren CPQ platformu, artan talebi karşılamak için daima kendini yenilemekte, geliştirmektedir.

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-service-cloud-yeni-ozelligi-new-channel/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.