Salesforce Health Cloud

Hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışının yeni dünyanın en önemli parametresi olduğunu belirten Salesforce, Salesforce Health Cloud sistemi ile kullanıcılarına tüm sağlık hizmetlerini otomatikleştiren ve hasta odaklı hale getiren bir sistem sunuyor.

health cloud

Tüm Sağlık Hizmetleri ve Fen Bilimleri Ekosistemi Tek Bir Platform Altında Birleşiyor

Salesforce Health Cloud; personel - hasta ilişkilerini çok daha otomatik ve kişiselleştirilebilir bir hale getirmeyi amaçlayan bir sistemdir. Salesforce Health Cloud tüm bu hedefleri yerine getirmek amacıyla bulut sistemlerinin gücünden, güvenliğinden ve modern mobil teknolojilerden faydalanır. Health Cloud’u sağlık hizmetlerini çok daha akıllı bir yapıya bürüyen ve hasta ilişkileri konusunda personellere geniş perspektifli bir yönetim aracı sunan bir CRM olarak düşünebilirsiniz. Salesforce Health Cloud sayesinde sağlık personelleri, ESK (Elektronik Sağlık Kaydı) gibi sistemlerden sağlanan hasta ve üyelerin klinik ya da klinik olmayan verilerine kolaylıkla ulaşabilirler. ESK gibi sistemlerden sağlanan hasta verileri sayesinde sağlık personelleri hastaları hakkında aşağıda listelenen verilere sahip olabilir:
  • Mevcut sağlık durumu
  • Kullanılan ilaç geçmişi ve mevcut ilaç kullanım durumu
  • Randevu geçmişi
  • Hastanın iletişim tercihleri
  • Hastanın ESK sistemlerinde kayıtlı diğer sağlık verileri
Tüm bu veriler ve Health Cloud sayesinde sağlık personelleri, hastalara çok daha kesin ve özel bir bakım uygulayabiliyor. Böylece ortaya konulan sağlık hizmeti hem hastayı memnun ediyor hem de personelin verimliliğini artırıyor.

Hastalar ve Üyeler Üzerinde Geniş Perspektifli Bir Yönetim Ağı Sunar

Sağlık sektöründe hasta ve üye verileri oldukça değerlidir ve herkes bu verilerden en iyi şekilde faydalanmak ister. Normal şartlarda verilerin boyutu, hasta ve üyelerin sayısı arttıkça tüm bu verilerin işlenmesi – okunması zorlaşır. Bunun sonucunda mevcut hizmetlerin iyileştirilebilmesi için verileriden aktif bir şekilde faydalanılamaz. Ancak Health Cloud sistemi, sizlere verileriniz üzerinde adeta mutlak bir hakimiyet sağlar. Health Cloud sayesinde tek bir merkezi panelden hasta ve üyelerinizin demografik bilgilerine, iletişim bilgilerine, klinik ve klinik olmayan verilerine düzenli bir şekilde erişebilirsiniz. Bu sayede yalnızca hasta gruplarının değil, neredeyse her bireyin verilerini derinlemesine anlayabilir ve mevcut hizmetlerinizi geliştirmek için bu verilerden faydalanabilirsiniz.

Salesforce Health Cloud Hasta Verilerini Saklar ve Korur

Söz konusu veriler olduğunda verileri muhafaza etmek ve bu verileri dış müdahalelere karşı korumak olodukça derecede önemlidir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısıysanız verilerinizin korunması, saklanması ve yönetimi için mutlaka Health Cloud’dan faydalanmalısınız. Ayrıca Salesforce bünyesinde bulunan veri koruma teknolojisi Salesforce Shield, Health Cloud bünyesinde depoladığınız tüm verilerin bulut sistemler bünyesinde kurumsal bir düzeyde güvenle korunmasını sağlıyor.

Salesforce Health Cloud Farklı Kanallar ve Cihazlar Arasında Veri İletişimi Sağlıyor

Health Cloud sayesinde elde edilen ve bir araya getirilen hasta verileri, yine Health Cloud’un fonksiyonları sayesinde güvenli bir şekilde farklı kanallar ve cihazlara da iletilebiliyor. Health Cloud, bağlı cihazlar üzerinde kişiselleştirilmiş akış şemalarının oluşturulmasına da olanak tanıyor. Böylece hem sağlık personellerine hem de hastalara mevcut durum hakkında detaylı bilgi sunulabiliyor ve belirlenen tedavi – sağlık hedefleri net bir şekilde hem hasta hem de sağlık personeli tarafından görüntülenebiliyor.

Salesforce Health Cloud'un Sizlere Sağlayacağı Faydalar

Health Cloud kullanıcılara büyük bir özelleştirme imkanı sunduğundan, kullanıcılar bu sistemi tamamen kendi işletmelerine ve iş düzenlerine uygun olarak özelleştirebiliyorlar. Ancak Health Cloud’dan en temel haliyle dahi faydalanmak sizlere şu konularda kesin faydalar sağlıyor:

Elektronik Sağlık Kaydı Sisteminizi Geliştirir

Health Cloud, sistemde yer alan tüm elektronik sağlık kayıtlarının anahtarını sizlere teslim ediyor. Böylece hasta verilerini tamamen güvenli bulut sistemleri üzerinde depolayabiliyor, cihazlar arasında aktarabiliyor ve hatta sağlık verilerini hastalarınıza sunabiliyorsunuz. Elektronik Sağlık Kaydı sistemini hastalarınız çevresinde özelleştirerek ve sağlık verilerini hastalarınızla efektif bir şekilde paylaşarak onların güvenini kazanabilirsiniz.

Tedavi Şemalarını Hastalar Nezdinde Özelleştirir

Health Cloud’un fonksiyonları sayesinde hastalarınızı sağlık koşulları ve risk oranları özelinde gruplandırabilir, bu gruplar hakkında önemli bilgileri öne çıkarabilirsiniz. Acil ihtiyaçlara ve hastaların durumuna göre vakaları izleyebilir ve ilgili personellere hasta ya da hasta gruplarını önceliklendirebilirsiniz. Ayrıca hasta veya üye takibi için özel hatırlatıcılar oluşturabilir ve personellerinizin uygulamalarına bu hastalar ile ilgili bildirimler gönderebilirsiniz. Tüm bu özellikler sayesinde müdahale şemalarınızı hastalar nezdinde özelleştirebilir, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarılabilir ve hatta tedavilerde daha yüksek başarı oranları elde edebilirsiniz.

Salesforce Health Cloud Hastalarla Gerçek Zamanlı Bağlantı Kurmanızı Sağlar

Hasta ve personel iletişimi sağlık hizmeti sisteminin en kritik noktalarından birisidir ve genellikle sağlık hizmeti sağlayıcıları hasta iletişimi konusunda sınıfta kalır. Health Cloud ise içerdiği fonksiyonlar sayesinde hasta ilişkilerini oldukça kurumsal ve efektif bir hale getirir. Health Cloud, hastalara sağlık hedeflerini ve tedavi süreçlerini anlık olarak gözlemleyebilecekleri bir platform sunar. Bu platforma aktarılan veriler, yani hastaların gözlemleyebileceği veriler, tamamen sizin yetkinizdedir. Bunlara ek olarak uygulama, herhangi bir mobil cihazdan anlık olarak hastalar ile iletişime geçmenize, hastalardan ve hastaların aile üyelerinden gelen soruları – sorunları yanıtlamanıza olanak tanır. Health Cloud’un tüm bu özellikleri bir araya toplandığında hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışının ne kadar efektif olabileceğini kanıtlar nitelikte oluyor. Sizler de sağlık hizmetlerinizi tamamen otomatikleştirmek ve hastalarınızla çok daha yakın bir bağ kurarak hem onların memnuniyetini sağlamak hem de güvenini kazanmak istiyorsanız mutlaka Salesforce Health Cloud sistemini yakından tanımalısınız. Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-demo/ linkinden ulaşabilirsiniz.  
Salesforce konusunda aklınıza takılanları hemen cevaplayalım.