Salesforce Entegrasyon

Entegrasyon Salesforce ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Şirketler farklı fonksiyonlar için farklı sistemler kullanıldığı için veri hiçbir zaman sadece tek bir sistemde tutulmamaktadır.

Veri bütünlüğü, farklı sistemleri tetikleme gereksinimi ve raporlama gibi konular açısından kimi zaman Salesforce’taki verinin diğer sistemlere akması, kimi zaman diğer sistemlerden verinin Salesforce’a akması gerekmektedir.

Bu veri entegrasyonu farklı protokolleri kullanarak gerçekleşebilir.

Başarılı ve sorunsuz bir entegrasyon için arayüz (integration interface) tasarımı, bağlantı prensipleri, loglama altyapısı, tekrar deneme (retry) mekanizmaları, beklenen ve beklenmeyen senaryoların (happy & unhappy paths) detaylıca analizinin yapılıp, 2 ekibin senkronize bir şekilde çalışması gerekmektedir.

Salesforce Entegrasyon Hizmetleri

Salesforce SAP Entegrasyonu

Salesforce SAP Entegrasyonu SAP veya "Systems Applications and Products", orta ve büyük ölçekli şirketlerde yaygın olarak kullanılan bir kurumsal kaynak planlama – enterprise resource planning (ERP) yazılımıdır.

SAP, piyasada en çok kullanılan ERP yazılımıdır ve iş yönetiminin bir çok yönünü kapsayan yüzlerce tam entegre modül içerir. ERP olarak SAP kullanan şirketlerde Salesforce'taki iş akışları ve oluşan veri, genellikle SAP'den veri alışverişini gerektirir.

Onlarca başarılı Salesforce - SAP entegrasyonu gerçekleştirmiş olan Veri Cloud ekibi, daha önceki projelerdeki deneyimini sürece katarak en uygun maliyet ve doğru teknik yaklaşımla Salesforce SAP entegrasyon hizmeti sunmaktadır.

Salesforce İYS Entegrasyonu

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

İleti Yönetim Sistemi, Hizmet Sağlayıcılar’ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

Salesforce ile IYS arasındaki veri alışverişini daha önce müşterileri için sağlamış olan Veri Cloud, başarılı bir entegrasyon için doğru bir iş ortağıdır.

OKTA Entegrasyonu

Okta, çeşitli kullanıcıların hesaplarını ve hesaplarındaki verileri düzenleyen, depolayan, veri oluşumuna imkan tanıyan ve ihtiyaç halinde verileri farklı uygulamalar ile ilişkilendirilmesini sağlayan bir kimlik ve erişim yönetimi sistemidir.

Müşteri bilgileri değişikliğinde veya Salesforce’a giriş yaparken OKTA ile veri paylaşmak ve onay olmak gerekebilir. Bu süreç için Salesforce un OKTA ile veri alışverişi yapması gerekmektedir.

Salesforce CTI Entegrasyonu

Müşteri destek hizmetleri kapsamında Salesforce ekosistemini kullanan şirketlerin call center sistem entegrasyonu ihtiyacı doğmaktadır. Veri Cloud'un Alotech'le hazır entegrasyonu bulunmaktadır.

Diğer CTI sistemleriyle de agnostik olarak iç ve dış telefon aramalarını Salesforce üzerinden yönetmek için CTI entegrasyon hizmetleri sunmaktadır.

Agnostik Dış Sistem Entegrasyonları

Bağlanılacak sistemin ne olduğundan bağımsız bir şekilde (sistem agnostik) REST ve SOAP protokolleri kullanılarak herhangi bir dış sistemle Salesforce arasında bir entegrasyon sağlanabilir. Mevcut API'lere bağlanarak veya yepyeni bir bağlantı arayüzü geliştirilerek veri entegrasyonu kurulabilir.

SMS Entegrasyonu

Salesforce uygulamasından bir SMS sağlayıcıyı tetikleyerek işlemsel(transactional) ve pazarlama amaçlı SMS’leri göndermek gerekebilir. Bu durumda Türkiye’de ve yurtdışındaki bazı SMS sağlayıcılarıyla hazır entegrasyonlarımız bulunmaktadır.

E-posta Entegrasyonu

Salesforce uygulamasından bir Eposta sağlayıcıyı tetikleyerek işlemsel(transactional) ve pazarlama amaçlı epostalar göndermek gerekebilir. Bu durumda bazı eposta sağlayıcılarıyla hazır entegrasyonlarımız bulunmaktadır.

Slack Entegrasyonu

Slack günümüzün en populer iş amaçlı iletişim ve proje yönetimi aracıdır. 2021 yılında Salesforce tarafından satın alınan Slack ile Salesforce arasında entegrasyon ihtiyaçları doğabilir. Bu iki sistemi birbiriyle konuşturacak entegrasyonu sağlayabiliriz.

Jira Entegrasyonu

IRA Atlassian Inc. tarafından geliştirilen Proje ve Süreç Yönetim aracıdır. Bu araç şirketler tarafından hem iş akış süreçlerini takip etmek hemde müşterilerin veya kullanıcıların isteklerine, sorun ve hatalara çevik(agile) metodolojiler ile yanıt vermek amacıyla kullanılır. Jira – Salesforce entegrasyonu konusunda Veri Cloud olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz.

Salesforce Entegrasyonları Hakkında Teknik Detaylar

Birçok işletme düzeyi uygulama, şirketinizin kullandığı öbür yazılımlarla entegrasyon ihtiyacı duyar. Bu entegrasyon da genellikle ihtiyacınıza göre veri, iş mantığı, güvenlik gibi farklı düzeylerde farklı biçimlerde gerçekleşir. Bu entegrasyon işlemi organizasyonunuzun kalitesini ve verimini arttırmanıza ve yüksek seviye operasyonlar yürütürken tutarlı bir bütünlük içerisinde olmanıza olanak sağlar. Farklı katmanlar ve entegrasyon özelliklerinden bahsetmişken, elimizde 3 adet kapsayıcı başlık olduğunu söylemek mümkündür:

User Interface Integration: Değişik aplikasyonlarınızı ufak detaylandırmalarla Salesforce’a entegre etmek için iyi bir yoldur. Bu başlıktaki metotlarla kullanıcılarınızı birden fazla uygulama üzerinden tek bir platformda toplamak da mümkün olacaktır. Bunun en iyi örnekleri arasında Facebook’taki uygulamalar gösterilebilir.

Business Logic Integration: Business Logic Integration, gelen veriler için Apex Web Hizmetleri’ni, giden veriler içince Apex Callouts’u kullanır. Tipik olarak; bir end-to-end iş sürecinde iş gücünüzün ve mantığınızın farklı uygulamalar üzerine dağılmış bulunduğu durumlar için idealdir.

Data Integration: Birden fazla uygulama ve mecradan edindiğiniz veriler bu başlıkta kapsanan metotlarla bir araya getirilir. Bu işlemde genelde SOAP API (application programming interface) ve REST API’ler kullanılmaktadır. Ayrıca bu işlemlerin gerçekleşmesi adına Salesforce’un üzerinde ekstra bir kodlama ve yazılım işlemi yapmanıza gerek kalmaz, bu da Salesforce’un kullanıcılarına sunduğu en büyük hizmetlerden biridir.

Derin Bakış

Business Logic Integration, işletme mantığınızı Force.com uygulamalarında ve dış platformlarda uygulanabilir hale getirmektedir. Bu işlemler genellikle Appex Web Hizmetleri üzerinden yürütülür. Appex Web Hizmetleri, 3. Parti yazılımlar ile beraber yazılımcılara işletme mantığınızın algoritmasını yazıp faaliyete dökebilmelerini mümkün kılar. Ayrıca esnek bir dil olan Apex, bu tarz işletme uygulamaları için özel oluşturulduğundan muhtemelen müşteri talepleri ve piyasa dinamikleri için de biçilmiş kaftan olacaktır. Bu noktada işlemler yürütmek Apex dili için yazılım bilgisi gerektirse de talebiniz durumunda bu iş de Salesforce’un kendi kadrolu çalışanları tarafından sizin için yapılmakta. Apex Callouts ise harici web sağlayıcılarının SOAP, WSDL ve REST gibi yazılımsal hizmetlerden faydalanabilmesi için bir arayüz konumunda. Bu noktada işletmenizin ihtiyaçlarına göre tercih edebileceğiniz 2 yol bulunmaktadır:
  • WSDL2Apex: Müşteri aplikasyonlarından elde edilen WSDL belgelerini otomatik olarak Apex sınıfı verilere dönüştürür. Buradan sonrasında gerçekleşecek olan veri transfer işlemleri ise Apex platformları üzerinden yürütüleceğinden herhangi bir uyumluluk veya entegrasyon sorunu çıkmayacaktır.
  • HTTP Services: Bu ise bilgilerinizi REST-tabanlı web sağlayıcı hizmetleriyle entegre etmek için kullanılan yoldur. Apex sınıfı HTTP, HTTPRequest ve HTTPRespone gibi yazılımların bir HTTP talebi başlatma özelliği bulunduğundan, HTTP tabanlı komutlar vermek ve buna bağlı dönütler almayı mümkün kılacak ara işlemleri gerçekleştirir.
Data Integration, senkronize edilmesi gereken birden fazla sistem verisini bünyesinde barındıran aplikasyonlarınızın tutarlılığını arttırır. Gerçek zamanlı sistemler arası verilerin senkronizasyonu için kullanılan yollardan biri SOAP API kullanmaktır. SOAP API; hesaplar, isteğe bağlı objeler veya pathwayler gibi kayıtların yaratılmasını, güncellenmesini veya silinmesini mümkün kılar. 20’den fazla farklı karar opsiyonuyla SOAP API, ayrıca şifreler yaratmak, aramalar yapmak gibi imkânları ve daha fazlasını kullanıcı hizmetine sunar. İki tür WSDL türü desteklenmektedir:
  • Enterprise Web Services WSDL: Tek bir Salesforce organizasyonu için müşteri uygulamaları yaratmak amacıyla kullanılır. Bu tip güçlü yazılmış ve düşük esneklik sağlayan çözümdür, dolayısıyla içeriğinde farklı veri tipleri üzerinden alanlar ve objeler barındırır. Kullanıcıların gerçek dünyada uyguladıkları her değişim manuel olarak bu düzleme de yansıtılmalıdır.
  • Partner Web Services WSDL: Birden fazla organizasyon için müşteri uygulamaları yazmak için kullanılır. Daha esnek bir tür olduğundan, spesifik veri tipleri yerine isim temsilleri üzerinden istenilen bilgiye, istenilen organizasyondan, ulaşım sağlar. Partner WSDL Belgeleri’nin tek ihtiyacı her API versiyonu için tekrar indirilmek ve tüketilmektir.
Sonuç olarak Enterprise WSDL daha doğrudan bir kullanım sağlarken, Partner WSDL’in kullanımı ise daha esnek ve dinamik olarak adapte edilebilir şekildedir.

Güvenlik Faktörleri

Yukarıda belirtilen tüm metotlar aracılığıyla Salesforce tabanındaki bir veriye ulaşmak için, önce kullanılmakta olan müşteri aplikasyonunun sistem tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu tasdik işlemine maruz kalan uygulamalar Salesforce UI’daki (user interface) tüm güvenlik protokollerinden geçmek zorundadır. Salesforce serveri girdilerin geçerliliğini ve güvenlik protokollerine uygunluğunu sorguladıktan sonra, eğer bir sorun yoksa, müşteri uygulamalarının erişimin şu iki yoldan sağlar;
  • sessionId,  ilk başta oturum üstbilgisi sağlanır, daha sonra yapılan tüm aramalarda web hizmet çağrıları için kimlik doğrulama protokolleri uygulanır.
  • serverUrl, kullanıcıya verilen özel bir Url üzerinden nispeten izole bir ortamda erişim sağlanır.
Profil erişim bilgilerini uygun özelliklerle düzenleme ve benzeri ekstra uygulama faktörler ise kullanıcı firma/müşterilerin inisiyatifine bırakılmış durumdadır.
Salesforce konusunda aklınıza takılanları hemen cevaplayalım.