Salesforce Entegrasyon

Salesforce Entegrasyonu

Birçok işletme düzeyi uygulama, şirketinizin kullandığı öbür yazılımlarla entegrasyon ihtiyacı duyar. Bu entegrasyon da genellikle ihtiyacınıza göre veri, iş mantığı, güvenlik gibi farklı düzeylerde farklı biçimlerde gerçekleşir. Bu entegrasyon işlemi organizasyonunuzun kalitesini ve verimini arttırmanıza ve yüksek seviye operasyonlar yürütürken tutarlı bir bütünlük içerisinde olmanıza olanak sağlar. Farklı katmanlar ve entegrasyon özelliklerinden bahsetmişken, elimizde 3 adet kapsayıcı başlık olduğunu söylemek mümkündür:

  • User Interface Integration: Değişik aplikasyonlarınızı ufak detaylandırmalarla Salesforce’a entegre etmek için iyi bir yoldur. Bu başlıktaki metotlarla kullanıcılarınızı birden fazla uygulama üzerinden tek bir platformda toplamak da mümkün olacaktır. Bunun en iyi örnekleri arasında Facebook’taki uygulamalar gösterilebilir.
  • Business Logic Integration: Business Logic Integration, gelen veriler için Apex Web Hizmetleri’ni, giden veriler içince Apex Callouts’u kullanır. Tipik olarak; bir end-to-end iş sürecinde iş gücünüzün ve mantığınızın farklı uygulamalar üzerine dağılmış bulunduğu durumlar için idealdir.
  • Data Integration: Birden fazla uygulama ve mecradan edindiğiniz veriler bu başlıkta kapsanan metotlarla bir araya getirilir. Bu işlemde genelde SOAP API (application programming interface) ve REST API’ler kullanılmaktadır. Ayrıca bu işlemlerin gerçekleşmesi adına Salesforce’un üzerinde ekstra bir kodlama ve yazılım işlemi yapmanıza gerek kalmaz, bu da Salesforce’un kullanıcılarına sunduğu en büyük hizmetlerden biridir.

Derin Bakış

Business Logic Integration, işletme mantığınızı Force.com uygulamalarında ve dış platformlarda uygulanabilir hale getirmektedir. Bu işlemler genellikle Appex Web Hizmetleri üzerinden yürütülür. Appex Web Hizmetleri, 3. Parti yazılımlar ile beraber yazılımcılara işletme mantığınızın algoritmasını yazıp faaliyete dökebilmelerini mümkün kılar. Ayrıca esnek bir dil olan Apex, bu tarz işletme uygulamaları için özel oluşturulduğundan muhtemelen müşteri talepleri ve piyasa dinamikleri için de biçilmiş kaftan olacaktır. Bu noktada işlemler yürütmek Apex dili için yazılım bilgisi gerektirse de talebiniz durumunda bu iş de Salesforce’un kendi kadrolu çalışanları tarafından sizin için yapılmakta.

Apex Callouts ise harici web sağlayıcılarının SOAP, WSDL ve REST gibi yazılımsal hizmetlerden faydalanabilmesi için bir arayüz konumunda. Bu noktada işletmenizin ihtiyaçlarına göre tercih edebileceğiniz 2 yol bulunmaktadır:

  • WSDL2Apex: Müşteri aplikasyonlarından elde edilen WSDL belgelerini otomatik olarak Apex sınıfı verilere dönüştürür. Buradan sonrasında gerçekleşecek olan veri transfer işlemleri ise Apex platformları üzerinden yürütüleceğinden herhangi bir uyumluluk veya entegrasyon sorunu çıkmayacaktır.
  • HTTP Services: Bu ise bilgilerinizi REST-tabanlı web sağlayıcı hizmetleriyle entegre etmek için kullanılan yoldur. Apex sınıfı HTTP, HTTPRequest ve HTTPRespone gibi yazılımların bir HTTP talebi başlatma özelliği bulunduğundan, HTTP tabanlı komutlar vermek ve buna bağlı dönütler almayı mümkün kılacak ara işlemleri gerçekleştirir.

Data Integration, senkronize edilmesi gereken birden fazla sistem verisini bünyesinde barındıran aplikasyonlarınızın tutarlılığını arttırır. Gerçek zamanlı sistemler arası verilerin senkronizasyonu için kullanılan yollardan biri SOAP API kullanmaktır. SOAP API; hesaplar, isteğe bağlı objeler veya pathwayler gibi kayıtların yaratılmasını, güncellenmesini veya silinmesini mümkün kılar. 20’den fazla farklı karar opsiyonuyla SOAP API, ayrıca şifreler yaratmak, aramalar yapmak gibi imkânları ve daha fazlasını kullanıcı hizmetine sunar. İki tür WSDL türü desteklenmektedir:

  • Enterprise Web Services WSDL: Tek bir Salesforce organizasyonu için müşteri uygulamaları yaratmak amacıyla kullanılır. Bu tip güçlü yazılmış ve düşük esneklik sağlayan çözümdür, dolayısıyla içeriğinde farklı veri tipleri üzerinden alanlar ve objeler barındırır. Kullanıcıların gerçek dünyada uyguladıkları her değişim manuel olarak bu düzleme de yansıtılmalıdır.
  • Partner Web Services WSDL: Birden fazla organizasyon için müşteri uygulamaları yazmak için kullanılır. Daha esnek bir tür olduğundan, spesifik veri tipleri yerine isim temsilleri üzerinden istenilen bilgiye, istenilen organizasyondan, ulaşım sağlar. Partner WSDL Belgeleri’nin tek ihtiyacı her API versiyonu için tekrar indirilmek ve tüketilmektir.

Sonuç olarak Enterprise WSDL daha doğrudan bir kullanım sağlarken, Partner WSDL’in kullanımı ise daha esnek ve dinamik olarak adapte edilebilir şekildedir.

Güvenlik Faktörleri

   Yukarıda belirtilen tüm metotlar aracılığıyla Salesforce tabanındaki bir veriye ulaşmak için, önce kullanılmakta olan müşteri aplikasyonunun sistem tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu tasdik işlemine maruz kalan uygulamalar Salesforce UI’daki (user interface) tüm güvenlik protokollerinden geçmek zorundadır. Salesforce serveri girdilerin geçerliliğini ve güvenlik protokollerine uygunluğunu sorguladıktan sonra, eğer bir sorun yoksa, müşteri uygulamalarının erişimin şu iki yoldan sağlar;

  • sessionId,  ilk başta oturum üstbilgisi sağlanır, daha sonra yapılan tüm aramalarda web hizmet çağrıları için kimlik doğrulama protokolleri uygulanır.
  • serverUrl, kullanıcıya verilen özel bir Url üzerinden nispeten izole bir ortamda erişim sağlanır.

Profil erişim bilgilerini uygun özelliklerle düzenleme ve benzeri ekstra uygulama faktörler ise kullanıcı firma/müşterilerin inisiyatifine bırakılmış durumdadır.

×

Hello!

You can chat on WhatsApp or send us an email to [email protected]

×