B2B Pazarlamacılarının Yatırım Getirisini Artırması İçin 5 Trend

B2B Pazarlamacılarının Yatırım Getirisini Artırması İçin 5 Trend

B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend nedir sorusuna yanıt verebilmek için ilk olarak B2B pazarlama sürecini detaylandırmak gerekmektedir.

Dijitalleşmenin bir hayli önem kazandığı ve devamlı olarak geliştiği günümüzde B2B pazarlama süreci de kendini göstermektedir. Dünya pazarında artan rekabet karşısında ise B2B pazarlamacılarının dikkat çekebilmesi için izlemesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. En trend ve kurtarıcı olanlarını ise yazımızda paylaşıyor olacağız.

B2B Kısa Olarak Nasıl Tarif Edilebilir?

İngilizce “business to business” kelimelerinden meydana gelen ve Türkçeye “işletmeden işletmeye” ifadesi ile çevrilebilecek olan bu terim, dijital pazarlamada ön plana çıkmaktadır.

B2B, şirketlerin birbirlerinin faaliyet ve hizmetlerini iyileştirmeyi ve desteklemeyi hedefleyen bir iş modelidir. Bu amaçla toptancı ve perakendeci iş birliği; operasyonel iş birliği; hammadde ticaretine yönelik iş birliği ve benzeri iş birlikleri meydana gelmektedir. Sayılan iş birliklerinin tamamında B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend ve daha fazlası faydalı olmaktadır.

Sosyal medya kullanımının bir hayli arttığı, hatta zamanımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldiği günümüzde “influencer” adını alan sosyal medya fenomenleri de artık B2B süreçlerine dâhil olmaktadır. Nitekim sosyal medya fenomenlerinin pek çoğu da kendi markasını kurarak marka sahibi konumuna gelmektedir. Bu marka sahibi sosyal medya fenomenleri, farklı işletmelerle B2B sürecine girerek satışlarını arttırmaktadır. B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend arasında sayılabilecek bu yöntem sayesinde şirket olarak da bireysel olarak ciddi oranda kâr edilmekte ve tanınırlık, prestij büyük bir artış göstermektedir.

B2B Pazarlamacılarının Yatırım Getirisini Artırması İçin 5 Trend Ne?

Yenilikçi ve ilerlemeci B2B iş modelinde pazarlamacıların şirketlere yönelik yaptığı yatırımlar, içinde bulunulan dönemin koşullarından etkilenmektedir. Neye, ne denli yatırım yapılacağı ve bu yatırımdan olan beklentiler, dünya piyasasındaki durumlara göre şekillenmektedir. Meydana gelen durumlar nedeniyle dönem dönem trendler farklılık göstermektedir. Günümüzde en çok rağbet edilen ve kâr oranını artıran, B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend şu şekilde sıralanabilmektedir:

• Entegrasyon, Otomasyon ve Adaptasyon Süreci:

Satış ve pazarlamanın her geçen gün daha da fazla dijital ortamdan yürütüldüğü günümüzde B2B pazarlamacılarının, markalarına ait ürünleri sosyal ortamlara da entegre etmeleri gerekmektedir. Bu entegrasyon ve adaptasyonu gerçekleştirmek için ciddi bir dijital saha analizi yapmak önem arz etmektedir. Devamında ise otomasyon süreci gerçekleşmektedir. Markaların, ürünlerini otomasyona dâhil etmesiyle beraber satış ve pazarlama, bizzat çalışan olmaksızın da kolaylıkla yürütülebilmektedir.

Özenli SEO Çalışmaları:

SEO çalışmaları belki de satış ve pazarlamanın en önemli ayağını teşkil etmektedir. Üstelik değişmeyen trendlerden biri olarak yerini korumaktadır. Çünkü kullanıcıların markalara yönelik olarak sosyal kanallar üzerinden karşılaştıkları pek çok metin, SEO çalışmalarından meydana gelmektedir. İyi tasarlanmış bir SEO çalışması sayesinde B2B pazarlamacıları, dijital dünyada kendilerini daha görünür kılmayı başarabilmektedir. Bu aynı zamanda şirketler ile olan iş birliklerinin artmasının da önünü açmaktadır.

• Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi:

Odağına müşteriyi alan şirketlerin her zaman daha başarılı olduğu su götürmez bir gerçektir. Çünkü müşteri memnuniyetinin yüksek oluşu her zaman alışverişe yönelik bir süreklilik kazandırmaktadır. B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend arasında yer alan strateji ile şirketler, müşteri profillerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit edebilmekte ve birbiriyle fikir alışverişinde bulunmaktadır. İş birliği için olunarak hedef müşteri kitlesine yönelik analiz gerçekleştirilmesi sayesinde şirketler kâr elde edebilecekleri biçimde yatırım sağlayabilmektedir.

• Sosyal Medya Kanallarından Faydalanma:

Bir B2B pazarlamacısının sosyal medya kanallarından faydalanmaması artık düşünülebilecek durum değildir. Neredeyse her türlü işletmenin satış ve pazarlama stratejisinde mühim bir unsur olan sosyal medya, hedef kitleye, yani müşteriye ulaşabilmek için en önemli araç hâline gelmiştir. B2B iş modelini benimseyen şirketler, sosyal medya üzerinden farklı şirketler ile iş birliği içinde olarak yatırım getirisini artırabilmektedir. Öte yandan LinkedIn gibi önemli sosyal medya kanallarından ağ ve bağlantılarını güçlendirebilmekte, daha büyük iş birliklerine dâhil olabilmektedir.

Kişiselleştirilen Elektronik Postalar:

Şirketlerin satış ve pazarlama stratejisi olarak elektronik posta kullanımını da bünyesine dâhil etmesi, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilmelerine yardımcı olmaktadır. Nitekim bu sayede müşteri ile birlikte daima iletişim hâlinde olabilmekte, onları yeniliklerden, kampanyalardan, duyurulardan haberdar edebilmektedir. Bu elektronik postaların kişiselleştirilmiş olması ise kullanıcıların beklentilerine cevap verebilmek için oldukça iyi bir yöntemdir. Böylelikle hem müşteri hem de şirket memnuniyeti başarıyla sağlanmaktadır.

Günümüz ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verebileceği düşünülen B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend, geçmiş yıllarda da farklı durumlara yönelik olarak şekillenmiştir. Bunlardan yine günümüzde de faydalanılmak üzere sunulabilecek birkaç trend şu şekilde listelenebilmektedir:

• Görsel içerik üretimi
• Podcast yayınları kullanımı
• Video içeriği üretimi
• Sohbet robotları ve etkileşimli pazarlama

Bütün bu trendlerin hepsini bir arada kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak şirketler ne kadar çok B2B iş modeli sürecine girer ve bağlantılarını genişletirse, ne kadar fazla pazarlama trendi kullanırsa dünya pazarında da o denli yerini alabilmektedir. Bu sayede yatırım getirisini artırabilmektedir.

B2B Pazarlamacılarının Yatırım Getirisini Artırması İçin 5 Trend Nasıl Bir Öneme Sahiptir?

B2B artık pazarlamanın oldukça önemli bir ayağını teşkil etmektedir. Günümüzde pek çok şirket dünya pazarı içinde büyük bir rekabete girmek ile birlikte aynı zamanda diğer şirketler arasında kurulan bağlantıya da önem vermektedir. B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend arasında yer alan bu çeşitli stratejiler ve iş birlikleri sayesinde şirketler de gelirlerini başarıyla arttırabilmektedir.

B2B süreçlerinde pazarlamacıların yatırım getirisini artırması ön plana çıkan trendler her zaman aynı kalmamaktadır. Bu trendler hiç kuşkusuz, içinde bulunulan dönemin sosyal ve ekonomik koşullarından büyük oranda etkilenmektedir. Diğer bir deyişle, yaşanılan çağın yenilikleri, gereksinimleri, tüketici alışkanlıkları, teknolojik faaliyetler ve benzeri değişkenler bu trendleri etkilemektedir. Her ne olursa olsun, çağın ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik olarak şekillenen ve meydana çıkan trendler, şirketlerin yatırım getirilerini artırmada hayli önemli bir rol üstlenmektedir.

Listelenen trendlerin en önemli yanı, pazar piyasasına, güncel durumlara göre yenileniyor ve şekilleniyor olmasında yatmaktadır. Nitekim bu trendlerin her biri aslında iyi bir dijital saha analizi, kullanıcı ihtiyaç analizi ve benzeri çalışmalara yönelik olarak meydana gelmektedir. Dolayısıyla her birinin isabetli olması beklenmektedir. B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend kullanımının sonucunda elde ettikleri kâr oranlarında artış olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum da B2B pazarlamacılarının trendlerden faydalanmasının önemini yeterince ortaya koymaktadır.

Şirketlerin pazarlama stratejilerinden faydalanması, dijital dünyada daha tanınır bir profil elde etmelerinde de önemli rol oynamaktadır. Bu tanınırlık, satış ve pazarlamanın en önemli unsurlarından biridir. B2B pazarlamacılarının yatırım getirisini artırması için 5 trend arasında ne kadar çok trende yer verdiği, şirketlerin tanınırlığı hakkında çok şey ifade etmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca çok çeşitli stratejiden, trendden faydalanılmalı ve dijital dünya daima takip edilmelidir.

Siz de pazarlamacı olarak yatırım getirinizi attırmak istiyorsanız size yardım sağlayacak ve sizi bir adım daha öne taşıyacak Sales CloudMarketing CloudService Cloud gibi Salesforce ürünlerine göz atabilirsiniz.

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-data-pipelines-nedir/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.