Yazılım Proje Yönetimi Neden Önemlidir?

Yazılım Proje Yönetimi Neden Önemlidir?

Yazılım teknolojisi, gelişmiş ülkelerde en hızlı büyüyen sektörler arasında gösterilebilir. Ancak projelerin gelişim sürecinde düzeltmeler yapmak oldukça zordur. Bu da doğru bir yazılım proje yönetimini zorunlu kılar. Yazılım projelerinde başarısızlığın önüne geçmek için proje yönetimi önemli bir anahtardır.

Yazılım sektöründe proje yönetimi ele alındığında projenin genel amaçları bellidir. Projenin başlangıcı ve bitişi vardır. Projeler, geçici işler olarak yürütülür. Yazılım proje yönetimi, projenin başarısı üzerinde büyük rol oynar. Bu yüzden yazılım proje yönetimi ve önemi ile ilgili detayları araştırdık. Yazılım sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için yararlı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Proje ve Proje Yönetimi Nedir?

Proje, bir tasarım olarak işletmeler için oldukça önemli bir kavramdır. Ayrıca işletmeler için fazlasıyla kullanılan ve zaman ayrılan bir süreçtir. Bir soruna çözüm bulma ve elde bulunan kaynaklarla bir ihtiyacı tamamlamaya yönelik çalışmalar proje olarak tanımlanır.

Proje yönetimi ise etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulanarak gereksinimlerin karşılanmasıdır. Proje yönetimi döngüsünü oluşturan bazı aşamalar bulunur ve bu aşamalara göre proje yürütülür. Birçok alanda proje geliştirilebilir. Bunlardan biri de yazılım geliştirme projeleri olabilir. Günümüzde de yazılım proje yönetimi oldukça önemli bir işleve sahiptir.

Okul ya da iş hayatı süresince proje yönetimi kavramını sık kullandığınızı hatırlayabilirsiniz. Proje yönetimi, uygulanması planlanan projenin zaman ve finansal kaynaklarının yönetimini kapsar. Bir diğer ifadeyle ortak bir hedefe yönelik bir plana uyarlanmış etkinliklerin, yönetim teknikleri kullanılarak yönetilmesidir. Böylece proje yönetimi, sahip olduğu aşamalar ve içeriği ile karşılaşabileceğiniz problemlerin bir krize dönüşmesini engeller.

Projenin bitimine kadar geçen süreçte proje yönetimi titizlikle planlanmalıdır. “Proje yönetimi neden önemlidir?” konusunu merak edenler için şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Proje yönetimi, kaynak kullanımını doğru yönetmenizi sağlar.
  • Stratejik hedeflerinize uygun şekilde ilerlemenizi kolaylaştırır.
  • Projenin hedeflenen günde sorunsuz tamamlanması konusunda etkilidir.
  • Riskleri belirlemeyi ve kontrol altına almayı sağlar.
  • Takım yönetiminde iç karmaşayı önler ve takım çalışmasını etkin kılar.

“Hangi alanlarda yazılım projesi oluşturulabilir?” veya “İşletmeniz için nasıl verimli bir yazılım projesi oluşturabilirsiniz?” gibi soruları cevaplamadan önce proje yürütülecek alanla ilgili ihtiyaçların ve buna uygun hedeflerin belirlenmesi gerekir. Yazılım proje yönetimi, günümüz iş dünyasında oldukça önemli bir hâle gelmiştir. Yazılım proje yönetimi örnekleri arasında yatırım fonu projesi ve risk analizleri vardır.

Yazılım Süreçlerinde Proje Yönetimi Nedir?

Yazılım geliştirme süreci kapsamında proje yönetimi, süreç boyunca çalışmanın sürdürülmesi ve çalışmanın istenen gibi tamamlanması için zorunludur. Öncelikle gereksinimlerin keşfi ile başlar. Süreç boyunca proje yöneticisinin tutarlı olması en önemli husustur.

Tutarlılık, müşteri ilişkileri yönetiminde de sağlanması gereken en önemli özellikler arasında yer alır. Yazılım proje yönetiminde hedeflenen şudur: Başlangıcı ve bitişi belirli olan bir zaman aralığında, müşterinin istediği özelliklerde bir yazılımı, belirli kaynaklarla üretmektir.

Yazılım proje yönetiminde yazılım proje yöneticisinin sorumluluğu çok fazladır. Projenin yürütülmesinde etkisi büyüktür. Peki, yazılım proje yöneticisi ne iş yapar? Proje yöneticisi, proje yönetiminden bireysel olarak sorumludur. Proje yönetimi kaynakların kullanımını etkin kılar. Bu kaynaklar zaman, para, insan ve mekân olabilir.

Hedefleri tanımlama ve onlara ulaşma disiplinini sağlamada proje yöneticisi etkilidir. Bu nedenle zaman, maliyet, kapsam ve maddi olmayan varlıklar, yazılım proje yönetimi sürecinde proje yöneticisinin kontrolündedir.

Proje yöneticisi, belirlenen süre içinde müşteri beklentilerini karşılayabilmelidir. Bu beklentilerin ne ile ve nasıl karşılanacağının planlamasını yapması gerekir. Meydana gelen gelişmeden emin olmak için hem geliştirme ekibi hem de iş paydaşları ile birlikte çalışması gerekmektedir. Çünkü projeyi en tepeden yöneten kişidir. Müşterinin şirket içindeki sözcüsü rolünü üstlenir ve savunucusudur.

Bir yazılımın zamanında ve istenen niteliklerle bitirilebilmesi, projenin iyi yönetilmesine bağlıdır. Bu yüzden yazılım proje yöneticisi olmaya aday olan ve bunu isteyen kişilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yazılım proje yönetimi ile ilgili eğitimler almak sizi geliştirecek ve yeni projelere hazır hâle getirecektir.

Yazılım Proje Yönetim Süreçleri

Yazılım proje yönetiminin doğru yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken bazı aşamaları bulunur. Süreçlerdeki aksaklıklar projenin tamamlanması ile ilgili sorunları beraberinde getirir. Yazılım projesini zamanında bitirmek ve verilen kaynakları doğru kullanmak için yazılım proje yönetimi süreçlerine dikkat edilmelidir. Yazılım proje yönetim süreçleri başlangıç, planlama, yürütme, izleme, denetim ve kapanış işlemleriyle gerçekleştirilir.

Başlangıç

Yazılım proje yönetimi, başlangıç sürecinde projenin önemiyle ve ne ile ilgili olduğuyla ele alınır. Projenin yürütülmesinde projeyi başlatma aşaması olarak ifade edilebilir. Karşılaşılabilecek riskler bu süreçte belirlenmez ise projenin devamında sorunlar meydana gelir. Bu sebeple projenin temelidir.

Planlama

Planlama, düzenleme ve program yapmak anlamına gelmektedir. Planlama aşaması olmayan projelerde birçok sorunla karşılaşma riskinin yüksek olması yazılım projeleri için de geçerlidir. Başarılı bir yazılım proje yönetimi için planlama aşaması önemlidir. Çünkü planlama aşaması, yazılım projesinin planlanmasını ve görev dağılımını kapsar.

Riskleri yönetmek üzere çalışmalar yapılır. Projenin nasıl tamamlanacağı bu süreçte belirlenir. Gerekli maliyet ve kaynakların nasıl yönetileceğinin belirlendiği planlama süreci, titiz çalışma gerektiren bir aşamadır.

Yürütme

Yazılım proje yönetiminde yürütme süreci, projenin uygulama aşamasıdır. Bütün kaynaklar kullanılarak projeye ait plan yürütülür. Yürütme sürecinin önemi, projenin belirli zamanda belirli kaynaklarla gerçekleştirilebileceğinin kontrol edildiği aşama olmasıdır. Projeye dâhil olan paydaş kişi ya da departmanlar, yazılım proje yönetiminde yürütme sürecini gerçekleştirir.

İzleme ve Kontrol 

Bu süreç, göstergelerin ve proje bilgilerinin bir araya getirilmesi ile beraber veri elde edilmesi aşamasını içerir. İzleme ve kontrol etme süreci ile riskler hesaplanır. Böylelikle projenin kalitesi kontrol altında tutulmaya çalışılır. Bu süreç, proje uygulanırken sorunların zamanında fark edilmesini sağlar. Böylece sorunların düzeltilmesi için aksiyon alınabilir ve kontrol edilebilir.

Kontrol ile beraber ortaya çıkan hatalar kaydedilebilir. Bu aşamanın en büyük avantajı, proje performansını izleme ve ölçmedeki rolüdür. Proje yönetimi planı ve uygulama arasındaki farklar tespit edilebilir.

Kapanış

Projenin resmî olarak sona ermesi kapanış aşamasıdır. Proje sonuçlandırılır ve raporlanarak arşivlenir. Proje kendi içinde değerlendirilir. Yapılan hatalar ve problemler gözden geçirilir. Bir sonraki proje için kullanılabilecek unsurlar özetlenir. Kapanma aşamasındaki önemli bir unsur, yapılan hatalar için sorumlu aranmamasıdır. Projeye ait problemler rapor içinde kaydedilerek müşterinin onayına sunulur.

Yazılım proje yönetimi ile ilgili destek almak, yürütülen projenin başarısı için oldukça önemlidir. Özellikle Salesforce ile proje yönetiminin çok daha kolay olduğunu belirtmek gerekir. Salesforce araçlarını etkin kullanarak başarılı bir proje yönetimi mümkündür. Böylece proje yönetimini takip etmek oldukça hızlanır ve kolaylaşır. Salesforce danışmanlık şirketlerinden biri olan Veri Cloud, deneyimli çalışanları ile size bu desteği sağlar.

Veri Cloud, başarılı bir Salesforce yazılım geliştirme ekibine sahiptir. Bu ekip; Veri Cloud uzmanlığındaki Salesforce yazılım mimarları, Salesforce yazılım uzmanları, yöneticiler, Salesforce çözüm mühendisleri, Salesforce entegrasyon uzmanları, proje yöneticileri, iş analistleri ve kalite kontrol mühendislerinden oluşur.

Veri Cloud’un sertifikalı danışmanları ve yazılım uzmanları aracılığıyla kurumsal iş ihtiyaçlarınız doğrultusunda yardım alabilirsiniz. Bununla birlikte yürüttüğünüz projelerdeki pürüzleri giderebilir ve bulunduğunuz sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilirsiniz. Ayrıca iş ortaklarınızla eş zamanlı yazılım projeleri geliştirebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-platform-app-builder-sertifika-programi/ linkinden ulaşabilirsiniz.