Veri Yönetimi Hakkında Her Şey

Veri Yönetimi Hakkında Her Şey

Günümüzde iş dünyası için veri yönetimi kavramının oldukça önemli hâle geldiğini görebiliriz. Çünkü karmaşık hâle gelen bilgilerin, karar alma mekanizmasını etkileyen analizlerin ve istatistiki bilgilerin düzenlenmesi ihtiyacı, birçok iş alanını yeniden şekillendirmektedir. Günümüzde teknolojinin geldiği noktayı takip etmek, işletmeler için zorunlu olmuştur. Bu nedenle bu alanın, iş dünyasında başarının yolu olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Çalışma hayatına yeni başlayan ya da kariyerini planlayanların yanı sıra firma sahipleri için de “veri yönetimi nedir?” sorusu en çok merak edilen sorular arasındadır.

Verilerin güvenli, verimli ve bununla birlikte en uygun maliyet ile toplanması, saklanması ve kullanılması veri yöntemini açıklar. Bununla birlikte alanın işletmeler açısından önemi her geçen gün daha çok artmaktadır. Bu yüzden faydası olacağını düşünerek veri yönetimi ile ilgili merak edilen konulara değiniyor ve detayları sizin için aşağıda paylaşıyoruz.

Veri Yönetimin Önemi

Veri yönetimi ve amacı, toplanan verilerden yararlanarak öngörüler oluşturabilmek ve doğru kararlar almaktır. Kuruluşlar değer yaratmak için giderek daha fazla maddi olmayan varlıklara yönelmektedir. Bu yüzden güçlü veri yönetimi stratejisi, günümüzde her zamankinden daha önemli hâle gelmektedir. Bu vesileyle işletmeler, kuruma en yüksek düzeyde fayda sağlayacak kararlar alabilir ve bunları hayata geçirebilirler.

İş dünyasında toplanan verilerin birçok kaynağı bulunur. Her işletmenin müşterileri, tedarikçileri ve finansal işlemlerinin tümü bu verileri oluşturur. İş süreçlerinde veri tabanı yönetimi ve uygulanan veri tabanı sistemi 3 önemli avantaj sağlar:

  • Verilerle ilgili hata oranını azaltır. Böylelikle iş verimi yükselir.
  • Verilere hızlı ve kesintisiz erişim sağlamak kolaylaşır.
  • Verilerin güvenliği ön planda tutulur ve geliştirilir. Bu da sadece yetkili kullanıcılara izin verilerek sağlanır.

Veri depolama işlemiyle müşteri yönetimi çözümleri ortaya çıkar. Firmalar müşteri bilgilerini ve davranışlarını yönetir, onlara uygun seçenekler sunabilir. Bu da müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri kaybını önler veya en az seviyede tutar.

Veri Yönetimi İlkeleri

Bugünün dünyasının veriler üzerine kurulu olduğu düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Gidişata bakıldığında verilerin gelecek üzerindeki etkisi de oldukça büyüktür. Bu yüzden verilerin depolanması ve işlenmesi çok önemlidir. Ancak veri gizliliği, oldukça hassas bir konu olarak dikkat çekmeye devam etmektedir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerin yönetimi ve işlenmesi için yedi temel ilkeyi içerir. Yasallık, adalet ve şeffaflık; amaç sınırlaması ve doğruluk; depolama sınırlaması, bütünlük ve gizlilik bu ilkeler arasındadır. Bu yönetmelik Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konmuştur. 2018 Mayıs itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.

Global tarafta GDPR ve California Tüketici Gizlilik Yasası (CCPA) gibi onu takip eden diğer yasalar, alanın çehresini değiştirmektedir. Böylelikle kişisel verileri ve bunun kullanım yolları konusunda bireyler için standart veri koruma yasaları sağlanır. Kurumlar, veri toplama aşamasında kişileri bilgilendirir. Aksi takdirde veri söz konusu olduğunda taraflar arasında yasal yollar devreye girebilir.

Veri Yönetiminin Odak Alanları

Veri yönetimi, verileri kontrol etmeyi sağlarken yüksek kalitedeki verilere de ulaşmayı amaçlar. Bu doğrultuda konunun önemli odak alanları bulunur. Veri kullanıcıları için yönetim kalitesi önemlidir. Güvenli ve tutarlı olması beklenir. Veri yöneticisinin rolü burada çok önemlidir. Bir kuruluşun veri kalitesini ölçme ve değerlendirme işlevi vardır.

Önemli odak alanlarından biri de veri dağıtımıdır. Verilerin gerekli uç noktalara dağıtılması, birçok kuruluşta ihtiyaç duyulan bir aşamadır. Eğer verilerin dağıtımında ağdan kaynaklı sorunların önüne geçilmek isteniyorsa verilerin kopyalanması da bir çözüm yoludur.

Günümüzde kuruluşların en çok sorun yaşadığı alan büyük verilerdir. Büyük veri için gerekli olan teknoloji ve araçlar ayrıca düşünülmelidir.

Bu alanda başarı için stratejinin iyi planlanmış olması gerekir. İyi bir ekibin yanı sıra bulut veri tabanı, günümüzde en etkili çözümler arasında yer alır.

Veri Yönetiminin Zorlukları

Veri artışının hızlanması ve işlerin daha hızlı yürütülmesi, alanın zorluklarını oluşturmaktadır. Kurumların gelişmelere ayak uydurmak için çaba göstermesi gerekmektedir. İşletmelerin bu doğrultuda karşılaştıkları bazı zorlukları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Veri kaynaklarının sayısı ve çeşitliliği çok fazladır. Ancak işletmeler bu verilerin nereden geldiğini ayırt edemezse faydalanamaz. Bu doğrultuda veri yönetimi çözümleri ölçek ve performansa ihtiyaç duyar.
  • Kurumlar birçok veriyi toplar, depolar ve kullanır. Ancak performans düzeylerinin korunması, bu alandaki önemli zorluklarından biridir.
  • Veri gereksinimleri değiştikçe buna ayak uydurmak da zor olabilir.
  • Verilerin toplanması ve depolanması işletmeler için yeterli değildir. Bu verilerin kullanılması da gerekir. Yeterli analiz için uzun zaman gerekiyorsa verilerin değeri kaybolabilir.

Veri Yönetim Sistemleri

Günümüzde veri yönetimi sistemleri, işletmelerin karşı karşıya olduğu problemleri çözmek için kullanılmaktadır. Özellikle modern veri yönetim sistemleri, veri tabanı yöneticilerinin iş yükünü azaltma konusunda oldukça etkilidir. Bununla birlikte sistemlerdeki gelişmeler, işletmeler arasındaki rekabeti de etkilemektedir.

Veri yönetim platformları arasında bulut veri tabanı platformlarının yaygınlaştığını görebiliriz. Veri tabanları oluşturmak ve yönetmek için oluşturulan sistem yazılımı, veri tabanı yönetimi sistemi olarak tanımlanır. Veri tanımı, veri alma ve kullanıcı yönetimini içerir. Bu doğrultuda Veri Cloud, sunduğu veri yönetimi sistemleri ile işletmeler için oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Veri Cloud, Salesforce danışmanlık, kurulum, uyarlama, yazılım geliştirme ve entegrasyon alanında 2012 yılında beri hizmet vermektedir. Veri Cloud entegrasyon hizmetleri ile veri bütünlüğünün sağlanması, gerektiğinde Salesforce’ta diğer sistemlere aktarılması gibi süreçler sorunsuz yürütülür. Veri Cloud’un sunduğu OKTA entegrasyonu, çeşitli kullanıcıların hesaplarını ve hesaplarındaki verileri düzenleme, depolama ve veri oluşturma imkânlarını tanır.

Ayrıca ihtiyaç hâlinde verilerin farklı uygulamalar ile ilişkilendirilmesini sağlayan bir kimlik ve erişim yönetimi sistemidir. Bununla birlikte Veri Cloud’un Service Cloud hizmeti, müşteri odaklı bir veri yönetimi sistemi sunmaktadır. Siz de Veri Cloud hizmetlerinden yararlanarak işletmeniz için gerekli olan dijital dönüşümü sorunsuz tamamlayabilir ve verilerin yönetimi konusunda işletmenizi kâra geçirecek yenilikleri deneyimleyebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/saglik-sektorunde-salesforce-hizmeti/ linkinden ulaşabilirsiniz.