Veri Entegrasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Veri Entegrasyonu

Günümüz iş dünyasında teknolojinin geldiği nokta, dijital platformlara duyulan ihtiyacı artırmıştır. Özellikle işletmeler için oldukça önemli olan veriler için zorunlu hâle geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü iş verimliliğini artırma amacı ve artan rekabet ortamında farklılık yaratma gereği, birçok yeniliği de beraberinde getirmektedir.

Entegrasyon bir nevi bütünleşmek anlamındadır. Verilerin, birleştirilmiş bir form olarak alındığı ve birleştirildiği süreçler olarak tanımlanır. Çeşitli kaynaklardan gelen veriler tek bir görünümde birleştirilir. İşletmeler için ön plana çıkan veri entegrasyon modelleri bulunur. Sizin için bu konuyu araştırdık ve işletmeniz açısından faydalı olacağını düşündüğümüz veri entegrasyonu hakkındaki detayları sizin için paylaşıyoruz.

Veri Entegrasyonunun Avantajları ve Dezavantajları

Birçok işletme düzeyi uygulama, işyerlerinin kullandığı diğer yazılımlarla entegrasyon ihtiyacı duyar. Bu açıdan veri entegrasyonu önemi, işletmeler için dikkat çekicidir. İşletmenin ihtiyacına göre veri, iş mantığı ve güvenlik gibi farklı düzeylerde entegrasyon gerçekleşebilir. Bu durum, iş organizasyonunun verimi ve kalitesini artıran bir unsur olarak karşımıza çıkar. Veri entegrasyonu işletmeler için hangi avantajları sağlar, birlikte inceleyelim:

  • Özellikle e-ticaret uygulamalarının verimliliğini artırır. Çünkü e-ticaret uygulamalarının arka planında birçok detay bulunur. İşletmenizde e-ticaret önemli bir alan ise entegrasyon da oldukça önemli hâle gelir.
  • İşletmenin dâhil olduğu tüm sistemler tek bir panelden yönetilebilir.
  • İnsan gücüne daha az ihtiyaç duyulur. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.
  • Birçok veriye hızlı ulaşılır, müşteri memnuniyeti sağlanır.

Veri entegrasyonu sistemleri birçok yönden işletmeleri olumlu etkiler. Bununla birlikte dijital dönüşümler konusunda avantajlar kadar dezavantajlar da söz konusudur. Bu yüzden veri entegrasyonunun dezavantajları da merak edilmektedir.

Küreselleşme ile Dijital Çağ’a geçiş, birçok fırsatı beraberinde getirirken bazı riskleri de taşır. Günümüzde farklı dijital kanallardan kaynaklanan standartlaştırılmamış veri saldırısı bu risklerden biridir. Özellikle büyük entegrasyonda yaşanan zorluklar, aynı zamanda dezavantajlarını da oluşturmaktadır. İşletmelerin veri entegrasyonu araştırmalarına zaman ayırması oldukça önemlidir.

Veri Entegrasyonunun Modelleri

Bugünün iş dünyasında kullanılan farklı modeller bulunur. Bu modeller kuruluşların iş verilerinin standardizasyonunda önemli bir rol oynar. Veri entegrasyon modellerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Veri Çoğaltma

Veri entegrasyon sistemlerinin ortaya çıkışını düşünürsek en eski modellerden biri, veri çoğaltma modeli olarak gösterilebilir. Bir veri deposunda ya da birincil sunucuda bulunanların başka bir depoya ya da sunucuya aktarma işlemi “veri çoğaltma” olarak adlandırılır. Bu işlem, iki veri bulutu ortamı arasında da gerçekleşebilir. Çoğaltma sırasında verilerin yapısı değişebilir.

Veri Taşıma

Belirli sistemler arasında verilerin taşınması ya da aktarımı “veri taşıma” olarak adlandırılır. Entegrasyonda en sık kullanılan ve en bilinen modellerden olduğu söylenebilir. Bilgisayarlar, depolama aygıtları ya da biçimler arasında veri taşıma işlemidir. Bunun için yazılım programları uygulanır. Veriler, dijital ortamın zemininde uzun yıllar saklanır ve korunabilir.

Veri Sanallaştırma

Bu model, işletmelerin farklı sistemlerde depolanan tüm verileri entegre etmesini sağlar. Farklı kaynaklardan alınan veriler soyutlanabilir, dönüştürülebilir ve dağıtılabilir. Ticari entegrasyon açısından veri sanallaştırmanın hızlı gelişen bir model olduğu gözlenmektedir. Veri sanallaştırma için işletmenin kendi gereksinimlerini iyi araştırması ve ortaya çıkarması çok önemlidir.

Yayın, İki Yönlü Senkronizasyon ve Korelasyon

Veri güncellemesi gerektiğinde de kullanılan veri entegrasyon modelleri vardır. Yayın, iki yönlü senkronizasyon ve korelasyon, bu amaçla kullanılan modeller arasındadır. İşletmelerin verilerinin güncel tutulmasını sağlayan en önemli işlem toplama işlemidir. Verilere ulaşmayı oldukça kolaylaştırır.

Veri Yönetim Sistemleri ve Platformları

Veriler, işletmeler için en önemli unsurlardır. Bu nedenle yönetim sistemleri ve platformları verilerin düzenlenmesi, saklanması ve işlenmesi konusunda oldukça önemlidir. İş verimini olumlu etkileyen ve hızlı çözüm sunan güvenilir platformlar daha çok ön plana çıkar.

Salesforce platformu sadece başarılı bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sunmakla kalmaz. Veri yönetimi konusunda da bilgileri tek bir noktada tutarak süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Özellikle veri entegrasyonu, Salesforce sisteminin önemli bir parçasıdır. Veri bütünlüğü ya da raporlama ihtiyacı gibi durumlar verilerin aktarılmasını gerektirir. Salesforce farklı protokoller kullanarak bunun sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.

Veri Cloud, Salesforce veri entegrasyonu hizmeti ile işletmelerde önemli bir fark yaratır. Sunduğu Salesforce CTI, Salesforce İYS, Agnostik Dış Sistem, SMS, e-posta, OKTA, Slack ve Jira Entegrasyonu ile işletmelerin hayatını kolaylaştırır. Bununla birlikte Salesforce SAP Entegrasyonunu 3 önemli kapsayıcı başlık altında açıklamak mümkündür:

  1. User Interface Integration: Değişik aplikasyonları ufak detaylandırmalar sağlayarak Salesforce’a entegre etmek için iyi bir yol olarak sunulur. Bu aşamada sunulan yöntemler, kullanıcıları birden fazla uygulama üzerinden tek bir platformda toplamak için etkilidir. Buna sosyal medya platformlarından örnekler verilebilir.
  2. Business Logic Integration: Gelen veriler için Apex Web Hizmetlerini, giden veriler için de Apex Callouts’u kullanır. Tipik olarak bir end-to-end iş sürecinde iş gücünüzün ve mantığınızın farklı uygulamalar üzerine dağılmış bulunduğu durumlarda ihtiyacınızı karşılamak için en ideal yöntem olarak gösterilir.
  3. Data Integration: Birden fazla uygulama üzerinden edinilen veriler, bu başlığın içerdiği yöntemlerle bir araya getirilir. Bu işlemde genelde SOAP API (Application Programming Interface) ve REST API’ler kullanılır. Ayrıca bu işlemlerin gerçekleşmesi için Salesforce’un üzerinde ekstra bir kodlama ve yazılım işlemi yapmanıza gerek yoktur. Bu, Salesforce kullanıcıları için önemli bir hizmet olarak sunulur.

Siz de işletmenizin veri yönetimi ve güvenliği için Veri Cloud Salesforce hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Veri Cloud, sizin gerekli olan dijital dönüşüm süreciniz için sorunsuz bir deneyim sunar.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-net-sifir-bulutu-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.