Social Studio ve Salesforce

Social Studio ve Salesforce

Bir bulut tabanlı yazılım şirketi olan Salesforce’un çatısı altında sunulan Social Studio hizmeti, iş birliğinde bulunduğu markalara en iyi performansı sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kullanıcıların sosyal medyadaki her bir etkileşimini bulut sistemi aracılığıyla kaydetmektedir. Beğeni, yorum, takip, arama gibi çeşitli etkileşimleri analiz etmekte ve bunları rapor hâline getirmektedir.

Social Studio Nedir?

Social Studio, çeşitli markalar hakkında sosyal medyada neler konuşulduğu, talebin nelere yönelik olduğu, kullanıcıların markalardan beklentileri gibi çeşitli detayların bir arada sunulduğu hizmettir. Basit bir ifadeyle Türkçeye “Sosyal Stüdyo” olarak çevrilebilen bu hizmet, birbirinden farklı sosyal medya platformundan elde ettiği verileri iş birliğindeki markalara sunmaktadır.  Markaların, satış ve pazarlama planlamalarına yön verebilmeleri Social Studio sayesinde daha olanaklı kılınmaktadır.

Social Studio Salesforce ile Nasıl Çalışır?

Social Studio, elde ettiği sonucu daha geçerli kılmak amacıyla bir markanın kullanıcısının tek bir platformdaki etkileşimine odaklanmaktan kaçınmaktadır. Kullanıcıların birbirinden farklı sosyal medya platformunda ne tür etkileşimlerde bulunduğuna eğilmektedir. Üstelik bunu yaparken farklı zaman dilimlerini de hesaba katarak daha güçlü bir istatistik oluşturmayı hedeflemektedir. Böylelikle sonuçlar istatistiksel açıdan geçerlik ve güvenirlik gibi iki önemli unsura dayandırılmaktadır.

Salesforce, çalışmalarında günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş olan sosyal medyaya yer vermektedir. Şirketin alt kaynağı olan Social Studio ise bütünüyle sosyal medya platformlarına odaklanıp Salesforce‘un bulut hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu teknoloji, fiziksel olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı kullanıcıların internet üzerindeki hareketliliklerinden yola çıkarak veri elde edilmesini sağlamaktadır. Markaların satışlarının azımsanamayacak denli büyük bir kısmının internet üzerinden gerçekleşiyor olması, bu takibi gerekli kılmaktadır.

Salesforce’un çözümleriyle yola çıkarak dijital bir dönüşüm sağlayan ve arkasında oldukça önemli bir veri toplama ve analiz süreci barındırmaktadır. Bunun için alanında uzman analistlerle, sosyal medya uzmanlarıyla iş birliği hâlindedir. Kullanıcıların hangi marka için ne tür yorumlar yaptığı, alışverişlerin istatistikleri, memnuniyet oranları gibi pek çok veriyi toplamaktadır. Bu veri toplama sürecinde en ufak bir etkileşimi dahi atlamamaktadır. Nitekim markalar için kullanıcıların gerçekleştirmiş olduğu her bir etkileşim, pazarlamalarına yön verir nitelikte olmaktadır.

Pazarlamanın en önemli unsuru olan geri bildirim, markaların hayli önemsediği bir detay olarak öne çıkmaktadır. Fiziksel alışverişlerin azalıp internet alışverişleri oranının artmakta olduğu teknoloji çağında markaların bu geri bildirimleri almaları daha zor hâle gelmektedir. Bu noktada Social Studio önemli bir hizmet olarak devreye girmektedir.

Teknolojinin her türlü imkânını içinde barındırıp daima kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi hedefleyen hizmet, markaların işini kolaylaştırmaktadır. Bir markanın tek başına ulaşamayacağı kadar fazla kullanıcıya ulaşabilen ve veri elde edebilen Social Studio, markaların talebi konumuna gelmektedir.  Facebook, Twitter, Instagram gibi birbirinden farklı sosyal medya platformunda etkinliğini sürdürmektedir. Toplanan verileri analiz edip raporlaştırarak firmalara sunmaktadır.

Social Studio, Salesforce’un Komuta Merkezi özelliği sayesinde elde etmiş olduğu verilerden hareketle oluşturduğu raporların daha iyi gösterilebilmesini sağlamaktadır. Komuta Merkezi ile firmalar, kendilerine ulaşan raporları ekrana yansıtarak çalışanlarına sunabilmektedir. Firma toplantılarının vazgeçilmez aracına dönüşen bu hizmet, satış ve pazarlama açısından şeffaf bir süreç izlenmesine yardımcı olmaktadır.

Akıllı raporlama sistemi sonucunda elde edilen verilerin uzmanlar aracılığıyla değerlendirilmesine ve firmaların kendilerine yol haritası çizmelerine olanak tanımaktadır. Bu yolla firmalar, kullanıcılarına daha ileri seviyede memnuniyet kazandırmayı hedeflemektedir. Böylelikle firmaların da pazarlama ve satış hızı, dolayısıyla elde ettiği geliri gözle görülür oranda artış göstermektedir.

Social Studio Marketing Cloud’un Bir Parçası mı?

Marketing Cloud, müşteri katılım oranının artmasını hedefleyen, müşteri odaklı bir etkileşim platformudur. Tıpkı Social Studio gibi Marketing Cloud da Salesforce’un bir alt platformudur. Social Studio, Marketing Cloud’un bir parçasıdır ve ikisi birbiriyle etkileşim hâlindedir.

Salesforce Marketing Cloud hakkında bilgi edinmek istiyorsanız https://veri.cloud/salesforce/marketing-cloud/ linkimize tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

Social Studio, firmalarının müşterilerinin firmaya dair etkileşimlerini analiz ederken Marketing Cloud, bu analiz sonucunda firma ve müşteriyi bir arada tutmayı hedeflemektedir. Platform, bunu kullanıcıları tanıyarak gerçekleştirmektedir. Kullanıcılarla bire bir olarak iletişim hâlinde bulunmadan, tamamen kullanıcıların internet üzerindeki etkileşimlerine odaklanarak dahi bunu mümkün kılmaktadır.

Nitekim kullanıcının bir marka hakkında sosyal medyada belirttiği görüşü, paylaştığı yorumu, beğenisi, farklı kullanıcılara önerisi gibi çeşitli detaylar bu tanınırlığı kolaylaştırmaktadır. Social Studio, markaların müşterilerini internet üzerinden izleyerek kendileri hakkında veri toplamaktadır. Bu verileri analiz ederek akıllı raporlama özelliği aracılığıyla istatistiksel olarak raporlaştırmaktadır. Marketing Cloud da bu raporlaştırmanın sonucunda kullanıcıların etkileşimde bulunduğu sayfaları kişiselleştirmektedir.

Sayfaların kişiselleştirilmesi, markaların satış ve pazarlama oranları açısından büyük bir önem taşımaktadır. Müşterilerin internet üzerindeki etkileşimleri doğrultusunda kişiselleştirilen sayfalar, artan talebe yanıt vermektedir. Bu durum da satışları ciddi miktarda arttırmaktadır. Bu sebeple günümüz teknolojisi karşısında Social Studio gibi platformlara duyulan ihtiyaç sürekli olarak artış göstermektedir.

Firmalara nitelikli bir deneyim sunmayı önemseyen Social Studio, şirketlerin ekipleri ile olan bağlarını korumalarını ve güçlendirmelerini dikkate almaktadır. Nitekim ekip çalışması, pazarlama ve satışın iyi düzeyde gerçekleşmesi için en önemli unsurlardan biridir. Platform, bu detayı göz önünde bulundurarak şirket çalışanlarının kendi aralarındaki etkileşimini arttırmayı başarmaktadır. Bu etkileşim, müşteri memnuniyetine de yansımakta, satış ve pazarlama oranlarında artış gözlemlenmektedir.

Social Studio Platformu Nerede Kullanılmaktadır?

Social Studio platformu, çalışmalarını yalnızca bilgisayarla sınırlandırmamaktadır. Bilgisayarın yanı sıra mobil cihazlardan da erişimi mümkün kılmaktadır. Firmaların işini kolaylaştıran ve pek çok getiri sağlayan platform, Salesforce bünyesinde Marketing Cloud ile birleşerek firmaların dijital dünyada varlık sürdürmesine olanak tanımaktadır. Teknoloji karşısında kaybolup gitmek yerine dijitalleşerek öne çıkan firmalar, bu sayede farklı firmalarla da iş birliğinde bulunabilmektedir. Aynı zamanda Salesforce’un Social Studio ve Marketing Cloud bir araya getirmesi sayesinde firmaların kampanyalar oluşturabilmesine yardımcı olmaktadır.

Satış ve pazarlamanın önemli bir ayağı olan müşteri odaklı kampanyalar, markaların daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır. Salesforce aracılığıyla kampanya oluşturan markalar, Social Studio’dan elde edilen verilere göre kampanyalarına yön verebilmektedir. Aynı zamanda bu yolla kullanıcılara otomatik olarak e-posta gönderimi sağlama, kampanyalardan haberdar etme gibi avantajlar da sunulmaktadır. Platform, kampanya sonuçlarını, müşteri çıktılarını görsellerle destekleyerek firmaların rapor hâlinde çalışanlarına sunmalarına ve ekip olarak aksiyon almalarına yardımcı olmaktadır.

Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu teknoloji çağında markaların satışlarını arttırabilmesi için farklı pazarlama stratejileri denemesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca teknolojik yenilikler ile yanıt veren Social Studio, Marketing Cloud hizmeti ile markaların tüm ihtiyacını gidermeye yönelik yollar izlemektedir. Bu amaçla öncelikle altyapı hizmetlerini, yazılım ve donanım sistemlerini geliştirmektedir. Devamında alanının uzmanlarıyla bir araya gelerek Facebook, Twitter, Instagram gibi çok çeşitli ağlardan veri toplama süreci gerçekleştirmektedir.

Elde edilmiş performansa dayalı veriler, uzman analistler tarafından analiz edilmekte ve betimlenerek raporlaştırılmaktadır. Bu rapor sonucuna göre Marketig Cloud ile kullanıcıların takip etmekte oldukları internet sayfaları markalarla ilişkili olacak şekilde kişiselleştirilmektedir. Sonucunda Salesforce Social Studio ile iş birliği içinde olan firmalar, yüksek satış oranlarına ve müşteri memnuniyetine ulaşmaktadır. Firmalara vereceği memnuniyeti daima ön planda tutarak kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/cpq-nedir/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.