Salesforce Seminerlerine Katılmanın Avantajları

Salesforce Seminerlerine Katılmanın Avantajları

San Francisco merkezli bir bulut tabanlı yazılım şirketi olan Salesforce için Salesforce seminerleri hayli önemli bir konumdadır. Salesforce genel manada şirketler için CRM hizmeti sunmaktadır. Bu hizmete; entegrasyon sağlamak, proje geliştirmek, appexchange uygulama geliştirmek gibi hizmetler de dâhil bulunmaktadır. Salesforce seminerleri ise bu tür faaliyetlerin tanıtımı, gelişimi, ağların genişlemesi ve benzerinin önemli bir ayağını teşkil etmektedir.

Salesforce Semineri Nedir?

Salesforce seminerleri; her yıl belli dönemlerde ve belli ülkelerde gerçekleşen, Salesforce iş ortaklarının bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunduğu, paydaşların yeniliklerden haberdar edildiği etkinliklerdir.

Seminer, kelime anlamı bakımından “bir konu hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler ışığında tartışmak üzere gerçekleşen toplantı” manasını içerse de Salesforce seminerleri bu denli kısıtlı değildir. Öyle ki bu seminerlere yıl içinde birbirinden farklı kapsamda ve konseptte etkinlikler dâhil olmaktadır. Bu da katılımcılar için hayli bir keyifli ve öğretici bir süreci beraberinde getirmektedir.

Söz konusu seminerler, zaman zaman “konferans” adı altında da düzenlenmiş olabilmektedir. Ne var ki bu tür isimler anlam bakımından farklılık içerse de etkinliklerin kapsamı bakımından değişmemekte ve aynı amacı taşımaktadır: Farklı ülkelerde Salesforce paydaşlarını bir araya getirmek ve etkileşimde bulunmalarını sağlamak.

Salesforce etkinliklerinin genel manada şu türden bilgi paylaşımlarını içerdiğini söylemek mümkündür:

 • Bulut bilişim
 • SaaS uygulamaları
 • CRM
 • Otomasyon
 • Satış ve pazarlama

Düzenlenmiş Olan Salesforce Seminerleri Nelerdir?

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, “Salesforce Dreamforce 2021” adıyla bir seminer düzenlenmiştir. Ne var ki her yıl yüz yüze etkileşimle gerçekleşen bu etkinliğe, tüm dünyada etkisini sürdürmekte olan Covid-19 Salgını nedeniyle sanal ortam katılımı da dâhil edilmiştir.

Dreamforce, bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce’un merkezinin bulunduğu San Francisco’da gerçekleştirilmektedir. Her yıl düzenlenmekte olan bu etkinliğin Salesforce’un ana konferansını teşkil ettiğini ve bir hayli büyük çaplı organize edildiğini söylemek mümkündür. Öyle ki her yıl birbirinden farklı pek çok ülkeden 170.000 kişinin üzerinde Salesforce paydaşı San Francisco’da ağırlanmaktadır.

2021 yılının Eylül ayında yüz yüze etkileşim ve sanal ortam olmak üzere iki kanaldan gerçekleşen seminerde Salesforce CEO’su Marc Benioff faaliyet göstermiştir. Söz konusu seminerde SaaS uygulamalarından satış ve pazarlama stratejilerine; Heroku’dan CRM’e; Mulesoft’tan Tableau’ya pek çok konuda fikir paylaşımında bulunmuştur.

Şirketler ve paydaşlar için Salesforce seminerlerine katılmanın pek çok avantajı bulunmaktadır. Kişilerin mesleki kariyerine avantaj sunmanın yanında şirketlerin büyüme oranlarına da ciddi manada katkı sunmaktadır. O nedenle her yıl düzenlenmekte olan seminerlere ve çeşitli Salesforce etkinliklerine katılım sağlamak, farklı insanlarla etkileşimde bulunmak oldukça önemlidir.

Salesforce Etkinlik Türleri Nelerdir?

Salesforce seminerleri, kapsamı oldukça geniş çeşitli faaliyetleri içermektedir. Bunların hemen hemen hepsi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve pek çok katılımcı ağırlamaktadır. Salesforce paydaşlarının bu etkinlikleri tanıması; gelecek planlamalarda etkin rol oynaması ve katılımcı olarak yer alması adına önem arz etmektedir.

Belli başlı Salesforce etkinliklerini şu şekilde açıklamak mümkündür:

 • Dreamforce: Hem Salesforce için hem de dünya için en büyük teknoloji seminerlerinden biri olarak kabul edilen Dreamforce, her yıl düzenlenmektedir. Bu etkinliğe katılmak için dünyanın bambaşka ülkelerinden San Francisco’ya gelen ziyaretçiler, seminer sayesinde şehri tanıma fırsatı da bulmaktadır.

Salesforce şirketinin CEO’luk görevini üstlenen Marc Benioff, aynı zamanda Dreamforce’a da öncülük etmektedir. Günler boyu süren bu etkinlik kapsamında Salesforce tanımak isteyen ya da hâlihazırda Salesforce bünyesinde faaliyet gösteren pek çok kişi birbiriyle etkileşim hâlinde bulunabilmektedir.

 • Dünya turu: En az Dreamforce kadar yankı uyandırdığı söylenebilecek olan dünya turu seminerleri, Dreamforce’tan faklı olarak tek bir şehirde gerçekleşmemektedir. Londra, Sidney, Paris, New York gibi teknolojik çalışmalarda nam salmış şehirlerde gerçekleşen dünya turu, yine gün bakımından Dreamforce’tan ayrılmaktadır.

Dünya turu kapsamında ziyaret edilen şehirlerde birer gün etkinlik düzenlenen bu faaliyetlere 10.000 kişinin üzerinde katılımcı dâhil olmaktadır. Bu etkilikler sayesinde çalışanlar, Salesforce bünyesine dâhil olmanın avantajlarından haberdar olmakta, birbirleriyle etkileşimde bulunarak kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamaktadır.

 • Basecamps: Basecamps etkinliklerinde, Dreamforce etkinliklerinin giderek daha küçük çaplı bir hâl aldığı görülmektedir. Tıpkı dünya türü etkinliklerinin Dreamforce’un aksine dört farklı şehirde gerçekleşiyor olması gibi Basecamps da aynı niteliği taşımaktadır. Öyle ki bu kapsamda yürütülen etkinlikler, dünya turu etkinliklerine kıyasla daha fazla sayıda ve daha küçük şehirlerde faaliyet göstermektedir.

Basecamps etkinlikleri, diğer iki etkinliğe göre daha küçük çaplı gerçekleşiyor olsa da bunun bazı avantajları yok değildir. Örneğin dünyanın farklı şehirlerindeki paydaşlar belirli ülkeleri ziyaret edip buradaki şehirlerde düzenlenen etkinliklere erişim sağlayamayabilmektedir. Bu tür durumlar için şehir şehir düzenlenen Basecamps seminerleri oldukça büyük bir avantaj içermektedir.

 • Topluluk etkinlikleri: Dünyanın farklı yerinde bulunan küçük çaplı Salesforce toplulukları, bütün içinde küçük görünse de aslında kendi içinde oldukça önemli bir yeri doldurmaktadır. Nitekim bu topluluklar sayesinde düzenlenen etkinlikler aracılığıyla topluluklar birbirini tanıma fırsatı yakalamaktadır. Bu ise küçük çaplı toplulukların kolaylıkla büyümesinin önünü açmaktadır.
 • Özelleştirilmiş etkinlikler: Salesforce’un belirli bir kesimine hitap eden bu seminerler, daha çok uzmanlıkları olan kişileri kapsamaktadır. Böylelikle alanında uzman olan kişilerin uzmanlığını derinleştirmesine, farklı uzmanların görüşlerinden faydalanmasına olanak sağlanmaktadır.
 • Salesforce kullanıcı grubu etkinlikleri: Genellikle büyük şehirlerde ayda bir periyotlarla düzenlenen bu etkinlikler yine uzmanlıklarla sınırlıdır. Amacı ise teknoloji trendlerini takip etmek, bunlar üzerinden var olan sorunları tespit edip çözüm yolları aramaktır.

2022 Yılı İçin Planlanmış Olan Salesforce Etkinlikleri

Planlanan takvime göre 2022 yılının Mart ayından Ekim ayına dek sürecek olan etkinlikler, yukarıda sıralan etkinlik türlerinden her birini kapsamaktadır. Net tarihlere Salesforce üzerinden ulaşılabilecek olmakla birlikte planlanan belli başlı bazı etkinlikler şöyledir:

 • Dünya Turu Özel
 • Dünya Turu Paris
 • DevOps Dreamin’
 • Dünya Turu Sidney
 • Dreamin’ in Color
 • Dreamforce 2022

Dünya çapında düzenlenecek Salesforce seminerleri hakkında fikir sahibi olmak için Salesforce Türkiye’nin iş ortağı Veri Cloud üzerinden bilgi edinmek mümkündür. Veri Cloud, müşterilerin Salesforce etkinliklerinden haberdar olması için bilgi paylaşımlarında bulunmanın yanında ERP, Marketing Cloud, Service Cloud gibi destek hizmetleri de sunmaktadır. Bu sayede Salesforce’tan faydalanan şirketlerin memnuniyetine katkı sağlanmaktadır.

Salesforce Seminerleri Ne Tür Avantajlar Sağlamaktadır?

Düzenli olarak faaliyet gösteren Salesforce seminerlerinin şirketlere ve kullanıcılara sağlayacağı bazı avantajlar şöyledir:

 • Dünyanın birbirinden farklı pek çok yerinden Salesforce kullanıcısı bir araya gelerek etkileşimde bulunabilir.
 • Salesforce şirketinin sunmuş olduğu hizmetler daha yakından tanınabilir.
 • Teknolojik yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olunabilir.
 • Farkı toplulukların bir araya gelerek iş birliği oluşturması sağlanabilir.
 • Global çapta etkin rol oynamak isteyen şirketlerin kendilerini dünyaya tanıtması mümkün kılınabilir.
 • Yeni teknolojilerden haberdar olunması sayesinde şirketlerin, yenilikleri çalışma prensibine entegre etmesi sağlanabilir.
 • Farklı ülkelerde bulunan Salesforce şirketlerinde yer almak isteyen çalışanların kendi tanıtması mümkün olabilir.
 • Şirket temsilcilerinin, seminerlerden edindiği bilgileri çalışanlara aktarması ve mesleki gelişimin sağlanması mümkün kılınabilir.

Salesforce seminerleri, global çapta etkin olmak isteyen şirketlerin mutlaka takip etmesi gereken etkinliklerdir. Bu etkinliklerin sunacağı avantajlar sayesinde hedeflenen gelişime erişmek mümkün olacaktır.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/crm-icin-yapay-zeka-kullanimi/ linkinden ulaşabilirsiniz.