Salesforce Satış Stratejileri

Salesforce Satış Stratejileri

Salesforce satış stratejileri, satış oranını arttırmayı ve müşterilerini daim kılmayı hedefleyen şirketler için oldukça önem arz etmektedir. Teknoloji geliştikçe ve koşullar değişim gösterdikçe piyasada uygulanan satış stratejileri de değişikliğe uğramaktadır. Daima müşteriler ile bağlantıda olan şirketlerin, pazar rekabetinde bulunduğu markaların gerisinde kalmamak adına bu stratejilerden yararlanması gerekmektedir.

Bulut tabanlı yazılım şirketi olan Salesforce’un Türkiye’deki iş ortağı Veri Cloud, firmalara satış stratejileri hususunda rehberlik etmektir. Bu amaç doğrultusunda Marketing Cloud, Service Cloud, CRM gibi konularda da danışmanlık sağlamaktır. Hiç kuşkusuz, koşullar değişim gösterdikçe şirketlerin kendini yenileme çabası her geçen gün daha mühim bir değer kazanmaktadır.

Salesforce Satış Stratejileri İçin Hangi Hizmetlerden Yararlanılabilir?

Söz konusu Salesforce satış stratejileri olduğunda akla gelen oldukça önemli bir unsur vardır: CRM. Açılımı İngilizce “Customer Relationship Management” olan CRM, Türkçeye de “Müşteri İlişkileri Yönetimi” olarak tercüme edilmektedir. Nitekim CRM, satış stratejilerinin çok önemli bir ayağını teşkil etmektedir.

Aslında bütün satış stratejilerinin doğru bir CRM’de yattığını söylemek yanlış olmaz. Öyle ki doğru bir CRM, her şeyden önce müşteriyi merkeze almaktadır. Bu durum ise müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, taleplerini, geri bildirimlerini ve daha pek çok unsuru dikkate almak demektir.

Buna dayanarak denebilir ki doğru strateji ağlarından oluşan bir CRM, şirketin baştan sona tüm satış sürecini başarıyla yönetmesi anlamına gelmektedir.
Salesforce satış stratejileri kapsamında olmak üzere dijital ortamda yararlanılan bazı yollar bulunmaktadır. Pek çoğuna dair Veri Cloud şirketinin de danışmanlık hizmeti sunduğu uygulamalardan bazılarını kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür:

• Marketing Cloud: B2C (Business to Consumer / Firmadan Tüketiciye) pazarlama otomasyonundan etkin bir biçimde yararlanabilmek için geliştirilmiş olan uygulamayı ifade etmektedir. Marketing Cloud hizmeti sayesinde markalar, müşterilerinin marka ile kişisel bir etkileşimde olmasını sağlamaktadır. Öyle ki bu hizmet ile müşteriler, ilgilendikleri markanın reklam, indirim, kampanya gibi süreçlerinden kolaylıkla haberdar olabilmektedir.

• Pardot: Bu hizmet, B2C’nin farklı bir versiyonu olan B2B (Business to Business / Firmadan Firmaya) pazarlama otomasyonundan en işlevsel şekilde faydalanılmasına olanak tanımaktadır. Pardot hizmeti sayesinde firmalar satış kanallarını büyütebilmekte ve başarıyla satış artımı elde edebilmektedir.

Sales Cloud: Günümüzde stratejistlerin, üzerine en çok mesai harcadığı “zaman” konusundaki büyük bir ihtiyacı dolduran Sales Cloud, hızlı oluşuyla öne çıkmaktadır. Bir satış gücü otomasyonu görevi gören bu hizmet, satış ve pazarlamadan sorumlu çalışanların zamandan tasarruf etmesine olanak tanımaktadır.

Özellikle satış sorumlularının üzerine yüklenen pek çok görev, Sales Cloud tarafından kolaylıkla halledilebilmektedir. Bu uygulama sayesinde potansiyel müşteriler satış sorumlularının ağına girebilmekte, tamamlanmış satışların güncellemesi yapılabilmekte, satış ile ilgili dosyaların ve fiyat bilgilerinin tek uygulama üzerinden erişilebilir kılınması sağlanmaktadır.

• CPQ: İngilizce açılımı “Configure, Price and Quote” olan bu uygulama, Türkçede “Yapılandırma, Fiyat ve Fiyat Teklifi” yazılımını ifade etmektedir. Bu yazılım sayesinde ürünlere dair fiyatlandırma, müşteriye fiyat teklifi sunma ya da gelen teklifleri değerlendirme gibi süreçler oldukça kolay gerçekleşmektedir. Bunun da satış miktarını bir hayli yüksek oranda arttırdığını söylemek mümkündür.

Service Cloud: Bu hizmetin belki de en önemli satış stratejilerinden birini teşkil ettiğini ifade etmek mümkündür. Çünkü Service Cloud, odak noktasına bütünüyle müşteriyi almakta ve hizmetini buna yönelik sağlamaktadır.
Tıpkı CRM hizmeti gibi en üst düzeyde müşteri ilişkileri yönetimi gerçekleştirmeyi hedefleyen Service Cloud, müşteri memnuniyetini bir hayli önemsemektedir. Yüksek oranda müşteri memnuniyeti ise satışların artışı ve devamlılığı için çok önemli bir anahtardır denebilir.

• Community Cloud: Bu hizmet aslında doğrudan doğruya bir satış stratejine yönelik olmasa da çalışanlara temas ettiğinden dolayı etkili bir kanal olduğu düşünülebilmektedir. Community Cloud, dijital topluluklara hitap edebildiği gibi doğrudan şirket çalışanlarına da hitap edebilmektedir. Bir marka altında toplanan çalışanların ortak bir kanalda bir araya gelmesini mümkün kılan

Community Cloud, iş birliğini arttırmasından dolayı satışları da olumlu manada etkiler denebilir.

Salesforce Satış Stratejileri Firmalara Ne Sağlar?

Küçük ya da büyük ölçekli fark etmeksizin ve her türlü işleve sahip şirketin satış stratejisine gereksinimi vardır. Daimi müşteriler elde edebilmek, geniş müşteri kitlesine hitap edebilmek, satış oranlarını arttırmak ve söz konusu artışı sürekli kılmak ancak bu yolla sağlanabilmektedir. O nedenle şirketlerin ve markaların kendilerini doğru tanımlayarak uygun stratejileri belirlemeleri gerekmektedir.

Dijital yenileşmenin getirdiği bulut yazılımları, sitelere yerleştirilen botların kullanımı ve benzeri unsurlar satış rekabetini hayli arttırmaktadır. Salesforce satış stratejileri, dijital dönüşümdeki güncelliği yakalayarak markalara uygun stratejiler geliştirebilmektedir.

Söz konusu Salesforce satış stratejilerinin markalara ve şirketlere sağlayacağı yararlar ise kısaca şöyle ifade edilebilir:
• Doğru müşteri kitlesine ulaşabilmeyi sağlar.
• Var olan müşterinin devamlılığını sağlar.
• Müşteri memnuniyeti oranını yükseltir.
• Elde edilen kâr ve gelir miktarını arttırır.
• Gelecek satış planlamaları için yol gösterir.
• Markalara ve şirketlere hızlı oranda büyüme sağlar.
• Dijital ortamda yer edinebilmeyi mümkün kılar.
• Birbirinden farklı pek çok kanal üzerinden satış gerçekleştirme olanağı tanır.
• Artan rekabet karşısında markaların ve şirketlerin varlığını sürdürebilmesini mümkün kılar.

Salesforce’un satış stratejileri, şirketlerin doğru hamleleri sonucunda oldukça kazançlı yollar doğurmaktadır. Bu stratejiler sonucunda elde edilen memnuniyet karşısında ise farklı stratejiler denenip daha büyük oranda büyüme sağlanması hedeflenebilmektedir. Bu noktada doğru stratejinin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir.

Doğru Satış Stratejisi Nasıl Belirlenir?

Firmaların kendileri için en uygun Salesforce satış stratejisini belirleyebilmesi, stratejinin işe yararlılığı konusunda önem kazanmaktadır. Doğru satış stratejisi belirlemede ise göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar vardır. Bunlar şu şekildedir:
• Firmanın vizyonunu ve misyonunu doğru tanımlayabilmesi gerekmektedir.
• Yürütülmesi düşünülen Salesforce satış stratejilerinin, hedef müşteri kitlesine uygun olup olmadığı belirlenmelidir.
• Planlanan stratejinin firma tarafından yürütülüp yürütülemeyeceği; takım arkadaşları, bütçe gibi hususlar açısından doğru değerlendirilebilmelidir.
• Firmanın dijital yetkinliğinin, Salesforce satış stratejilerine uygun olup olmadığına karar verilmelidir.

Satış stratejileri uygulamak her zaman için kârlı bir yol gibi görünse de yanlış kararlar alınması neticesinde umulmadık kayıplara neden olabilmektedir. Bunun en yıkıcı sonucuysa şirketlerin iflas etme olasılığıdır. Öyle ki yanlış planlanan bir satış stratejisi, düşünülenin aksine firma için hiç uygun olmayabilir. Bütün bunların oldukça iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Satış Stratejilerinden Yararlanmak Neden Önemlidir?

Salesforce satış stratejileri, dijital yetkinliği ve işin içine teknolojiyi dâhil etmesi ile ön plana çıkmaktadır. Bu durumun ise global anlamda yürütülen satış rekabetinin daha iyi yönetilmesine katkı sağladığı söylenebilir.

Buna dayanarak ve satış stratejilerinin sunduğu tüm yararları bu duruma dâhil ederek Salesforce satış stratejilerinin hayli önemli olduğu ifade edilmelidir.
Salesforce ile iş ortaklığı yürüten Veri Cloud gibi şirketler, markaların doğru satış stratejisi belirlemesi için çabalamaktadır. Bu doğrultuda bazı hizmetler sunulmakta ve danışmanlık yapılmaktadır. Bugün markasını global çapta büyütmeyi hedefleyen her şirketin söz konusu hizmetlerden faydalanması gerekmektedir.

Salesforce satış stratejileri, doğru planlamayla tüm şirketlere fayda sağlayacak niteliktedir. Sürekli olarak bunlardan yararlanarak işlerini yürüten şirketler hızla ve kolaylıkla beklenen büyümeye ulaşabilecektir.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-architect-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.