Salesforce Maps Hakkında Her Şey

Salesforce Maps Hakkında Her Şey

Salesforce Maps; teknolojik gelişmeleri tüm güncelliğiyle takip eden, San Francisco merkezli Salesforce şirketinin bir yeniliğidir. Salesforce ise daima kendini yenilemeyi ve ilerletmeyi hedefleyen bulut tabanlı bir yazılım şirketidir.

Salesforce, kendini yenilemeyi denerken teknolojiyi içine dâhil eden her türlü kanaldan yararlanmakta ve gerekli fonksiyonları kendi işlerine entegre etmektedir. Dolayısıyla aslında oldukça yenilikçi bir hamle olan Salesforce Maps uygulamasının geliştirilmesinde, hâlihazırda bulunan haritalardan faydalanıldığı görülmektedir.

Salesforce Maps Nedir?

İngilizce bir kelime olan “maps”i Türkçeye “haritalar” olarak tercüme etmek mümkündür. Salesforce Haritalar, bulut tabanlı yazılım şirketinin geliştirmiş olduğu; çalışanların iş gerekçesiyle ziyaret edeceği yerleri harita üzerinden belirlemesini ve planlamasını ifade etmektedir.

Salesforce, farklı bulut tabanlı yazılım markalarının geniş ölçekte geliştirmiş olduğu haritaları kendi sistemine uyarlamaktadır. Konum zekası teknolojisinden yararlanılarak oluşturulan Salesforce Maps, yoğun iş temposuna sahip olan çalışanların işini kolaylaştırmaktadır. Bunu, haritaların bölge planlamasını dikkate alarak, kullanıcılara raptiyeleme imkânı sunarak, rota planlamasını mümkün kılarak gerçekleştirmektedir.

Oldukça inovatif bir uygulama olarak piyasaya sürülen Maps, bugün çalışanları ajanda tutmak, alarm kurmak gibi geleneksel işlerden kurtarmaktadır. Öyle ki Salesforce Haritalar sayesinde 4 aya varana kadar rota planlaması yapılabilmekte; ajanda ve alarmlardan beklenen tüm hatırlatmalar otomatik bir şekilde gerçekleşmektedir.

Karmaşık şehir hayatından, birbirine karışmış faaliyetlerden, takibinin sağlanmasının güç olduğu işlerden sıyrılmak isteyenler için Salesforce Haritalar, tüm kolaylığı ile öne çıkmaktadır. O nedenle de günümüzün teknolojik şartları içinde çoğu insan tarafından bir hayli rağbet görmektedir. Bu ise Salesforce’un daima kendini yenilemesini, geliştirmesini ve güncel kalmasını gerekli kılmaktadır. Söz konusu Salesforce olduğundaysa tüm bunlar başarıyla gerçekleşmektedir.

Salesforce Maps Nasıl Kullanılır?

Salesforce Maps, oldukça geniş çaplı fonksiyonlar içermesi dolayısıyla kendi içinde de pek çok modülü ve eklentiyi içermektedir. İlk etapta kullanıcılar için oldukça karmaşık ve anlaşılması zor gibi görünebilse de aslında kolay bir kullanıma sahiptir. Bu yönüyle oldukça işlevsel olarak tasarlanmış bir araç olduğunu söylemek mümkündür.

Salesforce Haritalar uygulaması, haritaların en temel işleviyle kullanılabileceği gibi farklı pek çok özelliğinden yararlanarak da kullanılabilmektedir. En temel işlevlerden kastedilen şey ise yalnızca bir lokasyonun haritadaki yerini tespit etmektir. Kullanıcılar, herhangi bir iş sebebiyle değil de sadece fiziksel ortamda etrafındaki yerlerin haritadaki konumlarını görmeyi isteyebilmektedir.

Haritaların kullanım amaçlarından bir diğeri, gidilmesi istenen yerin yol tarifini almak olabilmektedir. Bu anlamda maps uygulamasının oldukça inovatif ve hayatı kolaylaştırıcı bir işlevi içerdiğini söylemek mümkündür. Bu işleve, aynı lokasyona gidecek iki aracın, birbirinin yerinden haberdar olmak amacıyla birbirlerini haritadan takip etmek de eklenmektedir.

Salesforce tarafından geliştirilmiş olan maps uygulamasına gelindiğinde ise esas olan işlevin, kullanıcıların iş planlarını oluşturmalarını sağlamak olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle, temel işlevlere sahip basit bir haritadan hayli farklı fonksiyonlar içerdiği oldukça açıktır.

Salesforce Haritalar uygulamasının nasıl kullanılacağına değinmek gerekirse kullanıcıların izlemesi gereken temel adımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kişisel Salesforce Maps hesabı oluşturulur.
 • Herhangi bir elektronik cihaz üzerinden uygulamaya giriş yapılır.
 • Ziyaret edilmesi istenen yerler, öncelik sırasına göre haritada işaretlenir. Bu işaretleme raptiye sembolü ile yapılır. Öncelik sırasına göre de sembollerin ve güzergâhın rengi birbirinden farklılık gösterir.
 • Hangi lokasyonun hangi tarih ve saatte ziyaret edileceği ayrı ayrı belirlenir ve kaydedilir.
 • Rota planlamasının ne sıklıkla tekrar edileceğine göre otomasyon işlemi gerçekleştirilir.
 • Tüm işlemler kaydedilir ve Maps uygulaması üzerinde saklanır.
 • Önceden planlanmış olup ilerleyen süreçte kaçırılan ziyaretler varsa bunların yeniden planlanması için aynı işlemler tekrar edilir.

Salesforce Maps’in Özellikleri ve Eklentileri Nelerdir?

Bulut yazılımından faydalanılarak geliştirilmiş olan Salesforce’un Maps uygulamasının özellikleri kabaca ifade edilebilse de oldukça kapsamlı işlevlere sahiptir. Bu işlevler, farklı modüller ve eklentiler aracılığıyla kullanıcıların kullanımına sunulmaktadır. Söz konusu fonksiyonların her biri şu şekilde açıklanabilir:

 • Verileri görselleştirme: Bu özellik, ziyaret planlamaları yaparken harita üzerinde lokasyon seçimlerini belirlemede kullanılan sembolleri ifade etmektedir. Nitekim planlanan ziyaretlerin işlevi, niteliği, önem sırası gibi değişkenlere dayanarak farklı sembollerle işaretleme yapmak mümkündür.

Verileri görselleştirmede en yenilikçi özelliklerden bir diğeri ise loglanan ziyaretlere not girebilmedir. Kullanıcılar bu özellik sayesinde ziyaret ettiği yerlerin ardından bunlara dair notlar alabilmektedir. Bunun en önemli yanlarından biri de iş görüşmesi gerçekleştirecek kullanıcıların, planlanan görüşmeler hakkında notlar alabilmesidir. Bu sayede iş görüşmelerine dair öncelikler kolaylıkla belirlenebilmekte; öne çekilmesi gereken görüşmeler planlanabilmektedir.

 • Bölge planlaması: Kişisel kullanıcılardan çok şirketler adına geliştirilen bu özellik sayesinde şirketler kolaylıkla iş yönetimini sağlayabilmektedir. Bu, şirketlerin hangi bölgede ne kadar temsilciye gereksinimi olduğunu gösterebilen bir fonksiyondur. Böylelikle şirket yöneticileri ya da satış ve pazarlama temsilcileri, bölgelerin ihtiyacına göre yeni satış sahaları oluşturabilmektedir.
 • Canlı konumları izleme: Bu özellik, temel düzeydeki haritalar uygulamasının geliştirilmiş ve daha geniş ölçekli versiyonunu ifade etmektedir. Yine ağırlıklı olarak kişisel kullanıcılara değil, şirketlere hitap eden fonksiyon sayesinde yöneticiler, bünyesinde bulunan çalışanlara dair bilgi edinebilmektedir. Aynı şekilde çalışanlar da birbirleri ile daima etkileşim hâlinde olabilmekte ve canlı konum takibini yapabilmektedir.
 • Rotaları ve programları optimize etme: Süratin bir hayli önemli olduğu ve öne çıktığı günümüzde, bu özellik kullanıcılara en kısa yolu belirlemektedir. Böylelikle gidilmesi gereken yere en kısa sürede erişebilmekte; aynı zamanda şirketler de kendi ihtiyaçlarına göre doğru müşterilere ulaşabilmektedir.

Temel Salesforce Maps ve Geliştirilmiş Salesforce Maps Arasındaki Farklar Nelerdir?

Salesforce Haritalar, firmaların satın alabildiği bir uygulama olmasının yanında “temel” ve “geliştirilmiş” olmak üzere farklılık göstermektedir. Bu farklılıklardan bazıları şöyledir:

 • Geliştirilmiş haritalar, gelişmiş öncelikli planlamalar sağlarken temel haritalar bunu daha basit düzeyde gerçekleştirmektedir.
 • Geliştirilmiş haritalar tematik eşlemeyle veri trendlerini görme olanağı sağlarken temel haritalarda bu durum söz konusu değildir.

Bunların yanında her ikisinin de ortak özellikleri şu şekildedir:

 • Rota optimizasyonu ve programlama
 • Salesforce verilerini görselleştirme
 • Müşteri adaylarını konum bazında otomatik olarak atama
 • Mobil erişim

Salesforce’un Haritalar Özelliği Kullanıcılara Neler Sağlar?

Salesforce Maps, dijital ortamda aktif bir iş yaşantısı süren kullanıcıların en çok rağbet ettiği uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel kullanıcılara ve firmalara sağladığı faydalardan bazılarıysa şöyledir:

 • Kişilere, gidilmesi gereken yere onları ulaştıracak en uygun güzergâhı sunmaktadır.
 • Uzun vadeli rota planlamaları yapılmasını mümkün kılmaktadır.
 • Ziyaret edilmesi gereken yerleri öncelik sırasına göre işaretleme olanağı tanımaktadır.
 • Harita üzerinde belirli yerler hakkında notlar alınabilmesini sağlamaktadır.
 • Planlanan zamanda ziyaret edilmesi gereken yere dair hatırlatma yapmaktadır.

Günümüzde teknolojiden faydalanan birçok firma, çalışanları için Salesforce Maps gibi uygulamaları çalışmalarına dâhil etmektedir. Bu konuda Salesforce’un Türkiye’deki yetkili iş ortağı olan Veri Cloud gibi şirketler de firmalara danışmanlık yapabilmektedir.

Veri Cloud; Salesforce kapsamında olmak üzere proje geliştirme, Appexchange uygulama geliştirme, Apex Loyalty, Sales Cloud, Einstein Analytics gibi hizmetler sunmaktadır. Böylelikle firmalar daima kendini yenileyebilmekte ve geliştirebilmektedir. Buna dayanarak denilebilir ki günümüz teknolojik koşullarında firmaların ayakta kalabilmesi için güncel kalmayı vizyon edinmeleri bir gerekliliktir.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-seminerlerine-katilmanin-avantajlari/ linkinden ulaşabilirsiniz.