Salesforce Flow Builder Nedir?

Salesforce Flow Builder

Türkçeye “akış oluşturucu” olarak da çevrilebilecek Salesforce flow builder, şirketlerin hem iş süreçlerini hem de gereken veri girişlerini kolay yoldan çözümleyen ve basitleştiren bir uygulamadır. Doğru bir biçimde ayarlandığında şirket çalışanlarının manuel olarak yapması gereken işleri otomatikleştirerek iş akışı oluşturmaktadır. Bu yenilikçi ve inovatif uygulamadan faydalanan şirketler ise hem daha kolay satış sağlamakta hem de var olan iş yükünü büyük ölçüde hafifletmeyi başarmaktadır.

Salesforce Flow Builder ile Kayıt Klonlama Özellikleri Nelerdir?

Salesforce flow builder çatısı altında “clone records” ifadesiyle de karşınıza çıkabilecek kayıt klonlama, flow builder uygulamasının, yani akış oluşturucunun oldukça önemli bir parçasıdır. SFB ile kayıt klonlama sayesinde kuruluşlar, var olan kayıtlarını klonlayabilmektedir. Yani diğer bir deyişle kayıtlarını kopyalayabilmektedir. Bu da büyük ölçekli veriler barındıran Salesforce flow builder uygulamaları için bir kurtarıcı niteliğini taşımaktadır.

Salesforce flow builder ile kayıt klonlamada, kuruluşların yazılımlarında mevcut bulunan kayıtların barındırmış olduğu değerlerin doldurulması esastır. Aşama aşama gerçekleştirilen kayıt klonlama oldukça kolay olmakla beraber bazı sürüm ve kullanıcı izinlerini de gerektirmektedir. Kayıt klonlamanın nasıl yapılacağına dair tüm detaylar ve gerekli ipuçlarını yazımızın devamında bulmanız mümkündür.

Salesforce Flow Builder ile Kayıt Klonlama Nasıl Yapılır?

Şirketler için iş akış yönetimiyle ilintili olan ve gün geçtikçe sık ihtiyaç duyulur hâle gelen kayıt klonlama (clone records), belli başlı adımların izlenmesi ile rahatlıkla gerçekleştirilebilecek ve işleri kolaylaştıracak bir işlemdir.

Salesforce flow builder ile kayıt klonlama için ilk etapta kullanıcıların düzenleyemediği alanların belirlenmiş olması beklenmektedir. Devamında ise kalan diğer alanların farklı bir kayıt değişkeni ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Salesforce yazılımı üzerinden “kayıt oluştur” seçeneği aracılığıyla ikinci bir kayıt değişkeninin kullanılması ile kayıt klonlama işlemi büyük ölçüde tamamlanmış olmaktadır.

Salesforce Flow Builder ile Kayıt Klonlama İçin Hangi Sürüm ve İzinler Gerekmektedir?

Salesforce flow builder ile kayıt klonlama işlemini gerçekleştirmek için kullanılabilecek bazı sürümler mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Essentials
 • Professional
 • Enterprise
 • Performance
 • Unlimited
 • Developer Editions

Bütün bu sürümlerin hâricinde Salesforce Classic ve Lightning Experience sürümlerinin mevcut olduğu varsayılmaktadır. Eğer sıralanan sürümler arasında, sizlerde mevcut bulunan sürümün hiçbiri yer almıyorsa bu sürümlerden bazılarını elde etmeniz önerilmektedir.

SFB ile kayıt klonlama için gereken sürümlerin dışında aynı zamanda kullanıcı izni de zorunlu olmaktadır. Salesforce flow builder’da iş akışı açabilmeniz, iş akışını düzenleyebilmeniz ya da en baştan bir iş akışı oluşturabilmeniz için “akışı yönet” seçeneği üzerinden gerekli kullanıcı iznini vermeniz gerekmektedir. Devamında gerekli adımları izleyerek oldukça kolay bir biçimde kayıt klonlama işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür.

Salesforce’ta Süreç Oluşturucu ile Akış Arasındaki Fark Nedir?

Salesforce çatısı altında “process builder” ifadesiyle de karşınıza çıkabilecek olan “süreç oluşturucu”, tıpkı akış oluşturucuda (flow builder) olduğu gibi kuruluşların iş yönetimini kolaylaştırmaya ve iş yükünü otomatikleştirip azaltmaya yönelik bir uygulamadır. Şirketler süreç oluşturucu (process builder) sayesinde akış oluşturucunun gerçekleştiremediği bazı işlemleri yerine getirebilmektedir.

Salesforce flow builder ile Salesforce process builder arasında otomasyon açısından bir farklılık bulunmamaktadır. Fakat process builder, yani süreç oluşturucu, şirketlerin otomatik elektronik posta gönderme, kayıt güncellemelerini haber verme ve bu güncellemeleri yerine getirme gibi ufak tefek olan fakat bir araya gelince çoğalan işleri gerçekleştirmektedir. Bu sayede şirketlerin unutulması ya da iş yoğunluğu arasında gözden kaçması muhtemel olan işleri yerine getirmeleri sağlanmaktadır.

Salesforce’ta süreç oluşturucu (process builder), üç farklı süreci destekleyerek de kullanıcılara avantaj sağlamaktadır. Bu süreçlerse aşağıdaki gibidir:

 • Bir kayıt oluşturulduğunda veya var olan kayda dair güncelleme gerçekleştiğinde var olan süreç
 • Herhangi bir platform üzerinden ileti alındığında iletinin ardından başlayan olay süreci
 • Başka bir süreç, başka bir süreci veya başka bir deyişle bir akış, diğer bir akışı çağırdığında başlayan süreç

Salesforce’ta farklı süreçler oluşturmak için Apex’ten de faydalanılabilmektedir. Böylelikle yürütülmesi hedeflenen işlerin daha kolay ve sorunsuzca tamamlanabilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak Apex’ten faydalanabilmek için gerekli sürümlere sahip olunmasının zorunlu bulunduğu unutulmamalıdır.

Bir Akış, Başka Bir Akış Salesforce’u Çağırabilir mi?

Salesforce flow builder uygulaması, teknolojinin bütün yeniliklerinden ve imkânlarından faydalanarak hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle her geçen gün bünyesinde var olan özellikleri arttırmayı, daha kapsamlı işler gerçekleştirebilmeyi hedeflemektedir. Geliştirilmiş uygulamalar ve iyi oluşturulmuş, planlanmış, her adımı düşünülmüş akışlar sayesinde Salesforce’ta bir akışın başka bir akışı çağırabilmesi mümkün kılınmaktadır.

Salesforce flow builder vasıtasıyla ekran akışları ve otomatik olarak başlatılan akışlar olmak üzere iki türlü akış sağlanabilmektedir. Kuruluşların kullanıcılardan veri toplayabilme imkânını veren SFB doğru bir sisteme oturtulduğunda akışlar kesintiye uğramadan birbirini takip edebilmektedir. Bunu sağlayabilme amacıyla yazılım şirketleri, talep edilen platformlara bazı botlar yerleştirebilmektedir. Kullanıcılar gerekli tıklamaları yaparak farklı süreçlere ulaşabilmektedir. SFB kullanıcılarıysa aradıkları verileri rahatlıkla ve doğru bir biçimde toplayıp depolayabilmektedir.

Salesforce Flow Builder Nasıl Tetiklerim?

Salesforce flow builder uygulamasında tetikleme oldukça önemli bir unsurdur. Öyle ki tetiklemenin olmadığı durumlarda akışın sürdürülebilmesi, devamlılığının sağlanabilmesi veya yeni bir akışın çağrılabilmesi söz konusu olamamaktadır. Salesforce flow builder üzerinde tetikleme ise farklı aşamalar sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bir program aracılığı ile tetikleme: Otomatik olarak tetiklenen bu akışlarda belirlenmiş bir zaman ve aralık mevcuttur. Diğer bir manasıyla “programlanmış tetikleme” de denebilecek bu yol sayesinde kullanıcılar devamlı olarak akışın tetiklenip tetiklenmediğini takip etmek zorunda olmamaktadır. Böylelikle iş akışı kesintiye uğramadan sürdürülebilir kılınmaktadır.
 • Bir kayıt sonrasında tetiklenme: Yine otomatik olarak sağlanan bu akışlar, platform üzerinden herhangi bir kayıt gerçekleştiğinde, hâlihazırda var olan bir kayıt güncellendiğinde veya herhangi bir kayıt platform üzerinden silindiğinde tetiklenmektedir.
 • Mesaj yolu ile tetikleme: Bir platform üzerinden mesaj alındığında, otomasyon sistemi bunu “olay mesajı” olarak kabul etmektedir. Bu sayede yeni bir tetiklenme gerçekleşmektedir. Bu tetiklenme sonucunda ise Salesforce flow builder veya process builder devreye girmekte, akışlar meydana gelmektedir.

Salesforce Flow Builder Neden Kullanıyoruz?

Günümüz teknolojisi her geçen gün kendini yenilemekte, gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Kuruluşlar ise dünya pazarında artan rekabetle gereği gibi mücadele edebilmek, piyasa içinde var olabilmek ve kendini gösterebilmek için gelişen teknolojiyi takip etme ihtiyacı duymaktadır. Salesforce flow builder, bu teknolojik yeniliğin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

SFB, kuruluşların sahip olduğu platformları kullanıcılara hitap eder nitelikte, hatta davetkâr bir görünümde sunmayı amaçlamaktadır. Diğer yandan kuruluşların artan iş yükünü hafifletmeyi, kolaylaştırmayı, güçlü otomasyon sistemi sayesinde hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlamayı hedeflemektedir.

Şirketler, dünya pazarında var olabilmek, inovatif teknoloji sayesinde iş akışlarını yürütebilmek amacıyla Salesforce flow builder uygulamasını kullanmaktadır. Otomatik olarak gerçekleştirilen eylemler sayesinde şirketlerin prestiji, elde ettiği kâr oranı artmaktadır. Çünkü yenilenen teknolojinin kullanımı daima piyasa içinde sürdürülebilir olmayı, görünür kılınmayı beraberinde getirmektedir.

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-mvp-nedir/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.