Salesforce Data Pipelines Nedir?

Salesforce Data Pipelines Nedir?

Dijitalleşmenin yepyeni bir ürünü olarak karşımıza çıkan Salesforce Data Pipelines, Türkçede “veri işlem hatları” olarak ifade bulmaktadır. Salesforce Data Pipelines, verilerin düzenlenmesi, veriler üzerinde çalışılması amacıyla kullanılan bir sistemdir. Bu sistem ile şirketlerin CRM verileri birleştirilebilmekte ve daha kullanışlı bir veri depolaması elde edilebilmektedir. Bu sayede birbirine uzak sistemler arasında oluşabilecek olası veri boşluğu kapatılmakta ve sistemler arası bağlantının kesintiye uğramasına imkân tanınmamaktadır.

Salesforce yazılım markasının çatısı altında işleyen Data Pipelines için Salesforce, güvenli bir alanı ifade etmektedir. Çünkü verilerin eklenmesi, birleştirilmesi, düzenlenmesi, temizlenmesi gibi aşamalarda herhangi bir veri kaybına uğranılmamaktadır. Bu bakımından müşteri ve satış bilgilerinin ortak bir bulut tabanında birleştirilebildiği Sales Cloud’a benzer işleyişe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Data Pipelines sisteminde veriler daima depo edilerek güvenle saklanmakta; harici kaynaklardan gelen verilerin birleşimi kolaylıkla sağlanmaktadır.

Salesforce Data Pipelines Nasıl Bir İşleyişe Sahiptir?

Bir veri yöneticisi niteliğinde olan Salesforce Data Pipelines, tek başına oldukça fazla iş görebilmektedir. Veri toplama, birleştirme, kümeleme, olası kayıp değerleri sunma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır. İşlemlerin Salesforce uygulaması ile yürütülüyor olması nedeniyle de Salesforce arayüzünün yeterince iyi tanınıyor olması gerekmektedir.

Data Pipelines, içeriğinde pek çok konektör barındırmaktadır. O nedenle hâlihazırda kullanmakta olduğunuz ya da üzerinde çalıştığınız verilerin CRM’e mi yoksa harici kaynaklara mı ait olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bu birleşim Salesforce Data Pipelines’ın işleyişi açısından düşünüldüğünde iyi bir sonuçtur. Ancak çalışmanızı yürütme esnasında kaynakların yönetimini elinizde tutmanız da önem arz etmektedir.

Salesforce uygulamasındaki CRM’e ve harici kaynaklara ait verilerin görünümüne “Home” sekmesindeki “Select Connection” üzerinden erişim sağlamanız mümkündür. Uygulamayı daha etkin kullanmanız ve veri işlem hatlarını en iyi biçimde yönetmeniz amacıyla “Data Manager” sekmesi üzerinde yer alan “Limits” seçeneği de kullanımınıza sunulmaktadır.

Data Pipelines’ın en önemli aşamalarından biri, tarif oluşturmadır. Tamamlandığında ise oldukça büyük bir kolaylık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarif oluşturma, bir anlamda otomatik olarak kendi işlerinizi yaptırmak için sisteme işi öğrettiğiniz bir otomasyondur. Bu amaçla, verilerinizin yönetimi ile ilgili yürütülmesi gereken işlerde hangi adımlar izlenmeliyse bunları tek tek işlemeniz gerekmektedir.

CRM ve harici kaynaklarda birbirinden ayrı olarak bulunan verileriniz birleştirildikten, veriler ile ilgili her bir alan eşleştirildikten sonra tarif oluşturmanızı tamamlayabilirsiniz. Verilerinizin ne sıklıkla güncellenmesini istiyorsanız buna uygun bir programlama da yaptıktan sonra sürekli olarak verilerinizi birleştirmenize gerek kalmayacaktır.

Salesforce Yöneticileri Eldeki Verilerini Nasıl Dönüştürebilir?

Günümüzde e-commerce, marketing cloud gibi teknolojinin dâhil olduğu işlerde, yapılması gerekenler karmaşaya dönüşebilmektedir. Oysa teknolojiden doğru bir şekilde yararlanmanın nasıl sağlanılacağı öğrenildiğinde ve dijital yetkinlik kazanıldığında işler karmaşık olmanın ötesinde, basitçe halledilir olmaktadır. Data Pipelines ise dijitalliğin en büyük yeniliklerinden biri olarak sektörlerde yerini almaktadır.

Salesforce kullanıcısı olan bir yönetici, verileri dönüştürmek için öncesinde birbirinden karışık entegrasyon araçları, çözülemeyen veri ambarları, güvenlik duvarları gibi engellerle karşılaşmaktaydı. Salesforce Data Pipelines yeniliği sayesinde ise bugün daha kolay ve güvenli bir veri yönetimi mümkün kılınmaktadır.

Salesforce yöneticilerinin veri dönüşümünü sağlamaları için şu önemli adımları izlemeleri gerekmektedir:

• Elde bulunan verileri ile Salesforce nesneleri arasında hesaplamalar oluşturmak,
• Bulut tabanına sahip olan harici / dış veri kaynaklarını CRM veri modeline dâhil etmek,
• Harici / dış veri kaynakları ile CRM’de yer alan verileri birbiriyle harmanlamak,
• En sonunda CRM tabanlı olarak birleştirilen verilere erişim sağlamak amacıyla bir sorgu hizmetinden yararlanmak.

Öncesinde veri yönetimi ile ilgili işlerin APEX gibi zorlu bir kullanımla yürütüldüğü düşünüldüğünde bugün, geliştirilen en yeni teknoloji Salesforce Data Pipelines yeterince kolaylık sağlamaktadır. Salesforce yöneticileri yukarıdaki basit adımları izleyerek CRM içersinde yer alan verileri ile harici kaynaklardaki verileri kolaylıkla birleştirebilmektedir. Bu sayede veri yönetimi ve verilerin bütününe erişim daha basit hâle gelmektedir.

Salesforce Data Pipelines Ne Tür Yararlar Sağlar?

Üzerinden fazla bir zaman geçmeyen Salesforce Data Pipelines sisteminin tanıtımı, Antonio Scaramuzzino tarafından yapılmıştır. Bu ürün tanıtımından hareketle Salesforce Data Pipelines’ın en önemli birkaç faydasını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

• Şirketlerin CRM çatısı altında var olan verileri ile harici / dış kaynaklı verileri arasında konektör oluşturma
• Konektörler arasında meydana gelebilecek olası veri kayıplarının önüne geçme
• Veri toplama, depolama, birleştirme, dönüştürme, temizleme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirme
• Sisteme gerekli tarifin verilmesi ile verilerin daima güncel tutulması
• Tarif verilen otomasyonun programlaması yapılarak gereken işlerin otomatik olarak yerine getirilmesi

Salesforce Data Pipelines ile Çeşitli İş Modellerinin Etkileşimi Nasıl Sağlanmaktadır?

Salesforce Data Pipelines sisteminin özellikle harici kaynaklardan veri elde edilebilmesini sağladığına yer vermiştik. Bu harici kaynakların ise B2B, B2C, B2B2C gibi çeşitli yenilikçi iş modelleri olabildiğini söylemek önem arz etmektedir. Nitekim dünya oldukça çığır açıcı iş modelleri ile karşıya karşıya kalmakta ve bunların yönetimi uzaktan uzağa, oldukça kolay bir biçimde sağlanmaktadır. Bunu mümkün kılan bir örnek Community Cloud hizmetidir.

Yenilikçi iş modellerinin, yani Salesforce Data Pipelines açısından düşündüğümüzde “harici kaynakların” etkileşimi dijitalleşme ile yürütülebilmektedir. Söz gelimi B2B iş modeli, şirketten şirkete anlayışı çerçevesinde veri aktarımını gerekli kılmaktadır. Business to business iş modeli ile çalışan bir şirketin, dilediği zaman ortaklık yürüttüğü şirketin verilerine ulaşabilmesi gerekmektedir. İşte Data Pipelines bu noktada devreye girmektedir.

Veri işlem hatları aracılığı ile işlerini uzaktan uzağa, bir uçtan bir uca yöneten şirketler işlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmasına engel olmaktadır. Söz gelimi ortak bir marka sahibi iki şirketin, farklı şubelere ait müşterileri bulunduğunu varsayalım. Her şirket, çatısı altında bulunan, sorumlusu olduğu şubenin müşterilerine dair veri elde edebilmektedir. Ne var ki diğer uçtaki şirketin, ilgili şubenin verilerine ulaşması gerekebilir. Diğer yandan şirketler arasında ortaklık sağlayan CRM, elinde bulundurmakta olduğu veriler haricindekilere de erişim sağlamalıdır. Bu noktada, tıpkı uçtan uca etkileşimi sağlayan Service Cloud gibi Salesforce Data Pipelines sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Data Pipelines, müşteri gibi oldukça önemli bir bileşenin dâhil olduğu döngünün aksamasına engel olmaktadır. Bundan hareketle, söz konusu olan sistemin dolaylı olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasında da etki gösterdiğini söylemek mümkündür. Günümüzde sektör veya iş modeli fark etmeksizin, dünya pazarında yer edinmek isteyen her şirketin bu gibi yeniliklerden faydalanması gerekmektedir. Kabul edilmelidir ki her türlü teknolojik yenilik, işlerin daha kolay ve güvenli yürütülmesine, aksaklık yaşanmamasına olanak tanımaktadır. Bu da kusursuz bir işleyişi beraberinde getirmektedir.

Dünya pazarındaki hareketlilikten ve değişiklerden haberdar olan her şirket, dijitalleşmeye direnç göstermek yerine bunu bünyesine dâhil etmektedir. Salesforce Data Pipelines gibi bir yenilik de her geçen gün daha tanınır hâle gelmekte ve başarıyla kullanım alanına girmektedir. Bu noktada şirketlere düşen, bu tür yenilikleri etkili bir şekilde kullanabilecek, takım arkadaşlarına öğretebilecek profesyoneller edinmesidir. Çalışanlara düşense gelişen teknoloji karşısında daima kendilerini yenilemeleridir.

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/erp-yazilimi-ve-crm-nedir/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.