Salesforce Center of Excellence (COE) Nedir?

salesforce center of excellence coe nedir

Salesforce, müşteri ilişkilerini güçlendiren, üretkenliği artıran ve bir şirket içindeki işbirliğini geliştiren güçlü bir araçtır. Ancak şirket tarafından Salesforce platformunun bakımını düzgün şekilde yapılmıyorsa, bu avantajları yaşamak bir hayli zor olacaktır.

Bu nedenle şirketler, Salesforce platformunu sürdürmek, yönetmek ve geliştirmek için bir Salesforce Center of Excellence (COE) hizmetine ihtiyaç duyar. Bir COE’yi, her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için bir şehirdeki (işletmeniz) farklı mahalleleri (Salesforce organizasyonlarınız) denetleyen bir şehir konseyi olarak düşünün. Şirketiniz ister Salesforce yolculuğuna yeni başlıyor ister ileride umduğunuz yatırım getirisini elde etmek için mücadele ediyor olsun, COE oluşturmaktan faydalanabilirsiniz.

Etkili bir şekilde oluşturmak ve kullanmak için COE’nin ne olduğu, neden önemli olduğu ve nasıl oluşturulacağının bilinmesi gerekir. Bu yazımızda COE ile ilgili aradığınız tüm bu bilgilere detaylıca ulaşabilirsiniz.

Salesforce Center of Excellence Nedir?

Salesforce Center of Excellence, odak alanında bir grup uzman tarafından yürütülen bir yetkinlik veya yetenek merkezi olarak tanımlanabilir. Genellikle şirketin belirli bir süreci benimsemesine ve sonunda daha verimli olmasına yardımcı olmak için kritik süreçler, teknolojiler veya uygulamalar etrafında inşa edilir. COE, fiziksel bir merkez değildir. Bir konu alanı için en iyi uygulamaları, liderliği, araştırmayı, eğitimi ve/veya desteği sağlayan bir ekip, ortak tesis veya düşünce kuruluşudur.

Salesforce Center of Excellence, tüm kuruluş için merkezi bir yönetim organı olarak hareket eder. Salesforce söz konusu olduğunda karar vermekten sorumlu, iyi tanımlanmış tek bir grup oluşturmak için kuruluş genelindeki paydaşları bir araya getirir.

Salesforce COE’nin en önemli sorumluluğu, Salesforce mimarisi, güncellemeleri ve geliştirmeleri için standart belirlemektir. Bunu yaparken COE tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamalı ve idari çakışmayı en aza indirmelidir. COE, hangi yeni özelliklerin uygulanacağı, ne zaman tanıtılacağı ve nasıl tanıtılacağı konusunda kararlar vererek ve kullanıcı topluluğundan düzenli olarak geri bildirim toplayarak bu hedefi gerçekleştirebilir.

Salesforce Center of Excellence (COE) Türleri Nelerdir?

Kurabileceğiniz üç ana Center of Excellence türü vardır. Hangisini kurmaya karar vereceğiniz, tercih ettiğiniz geliştirme metodolojilerine bağlı olacaktır.

1. Consolidated

Merkezi ve resmi bir modeldir. Komuta ve kontrole odaklıdır. Uzun geliştirme döngülerine ve titiz bir yazılım geliştirme yaşam döngüsüne sahiptir. Çok güvenli bir modeldir ancak yavaştır ve özellikle esnek değildir.

2. Federated

Daha ılımlı bir komuta ve kontrol modelidir. Consolidated türüne daha çeviktir ve birinin alabileceği iki uç nokta arasında bir uzlaşmadır.

3. Confederated

Minimum Uygulanabilir Ürünler üretmeye odaklanan çevik bir modele sahiptir. Başlıca avantajları, piyasaya hızlı bir şekilde çıkma zamanıdır. Artan geliştirme hızına izin veren “sağa kaydır” test yaklaşımına sahiptir. Çok esnek olsa da bu yaklaşım daha az tahmin edilebilir olabilir ve yolda kalmak için daha fazla disiplin gerektirir.

Salesforce Center of Excellence (COE) Temel Unsurları

Bir Center of Excellence (COE) sisteminde sahip olunması gereken birkaç temel unsur vardır. Bunlar şunları içerir:

1. Center of Excellence Ekibi

Ekip, işletmenin çalışanı olabilecek veya kuruluş dışından işe alınabilecek bir grup insandan oluşur. Bu üyeler diğer pozisyonlarda kalmaya veya yarı zamanlı veya tam zamanlı rollerinde çalışmaya devam edebilirler. Bu nedenle COE, geçici bir kurulum veya işin devam eden bir parçası olabilir.

2. Spesifik Odak veya Yetenek Alanı

Bir COE genellikle bir yetenek veya belirli bir odak alanı etrafında inşa edilir. Bu, şirket için özel öneme sahip veya ilgili herhangi bir alan olabilir. Aynı zamanda bir iş konseptini, yeni bir becerinin geliştirilmesini veya kullanılmasını, yeni teknolojinin uyarlanmasını veya diğer geniş çalışma alanlarını içerebilir.

3. Center of Excellence Amacı

COE’nin kabiliyetine veya odak alanına bağlı olarak, bir COE’nin çok çeşitli amaçları olabilir. Bunlardan bazıları çalışanlara araştırmayı, eğitim ve gözetim sağlamayı, rehberlik sunmayı, en iyi uygulamalar aracılığıyla kuruluşu desteklemeyi ve kuruluşu uygun kaynak tahsisi konusunda yönetmeyi içerebilir.

Başarılı Bir Center of Excellence için Altı Gereksinim

Bir COE’yi başarılı bir şekilde ayakta tutmak için, kuruluşlar geliştirme ve uygulamaya yönelik çok parçalı bir yaklaşım benimsenmelidir. Kuruluş genelinde etkin bir şekilde COE’leri dağıtan müşterilerle çalışırken, uzun vadeli Center of Excellence başarısı için gerekli olan altı gereksinim şunlardır:

 • Strateji-İş Hizalaması ve Önceliklendirme
 • Yürütme Yollarının Standardizasyonu
 • Etkili Kaynak Yönetimi
 • Takımlar Arası Değer Yönetimi, Kapasite Planlama ve Koordinasyon
 • Talep Yönetimi, Risk Azaltma ve Sürekli İyileştirme
 • Merkezi İzleme, Denetim ve Kurumsal Yönetime Raporlama

Mükemmeliyet Merkezi Nasıl Oluşturulur?

İyi oluşturulmuş ve yürütülmüş bir Center of Excellence müşterilerle güven inşa ederek, personel arasında güven ve özgüven aşılayarak ve sektördeki diğer oyuncular arasında üstün bir itibar oluşturarak bir kuruluşa değer katabilir.

Yine de bir COE, bir iş departmanı veya merkezi ile karıştırılmamalıdır. COE’nin amacı, operasyonel görevleri yerine getirmek yerine en iyi uygulamaları bulmaya ve bunları diğer departmanlara yaymaya odaklanmaktır. Bu nedenle bir COE’nin temel yönlerini bilmek önemlidir, çünkü bunlar organizasyonun tanımlanmış belirli ve gerçekçi hedeflere sahip bir tane oluşturmasına yardımcı olacaktır.

Her başarılı Center of Excellence girişimi, yolculuk boyunca organizasyonun öğrenmesi ve yaklaşımlarını ayarlamak için kullanması gereken hatalar ve yanlış adımlarla karşılaşacaktır. Ayrıca COE olgunlaştıkça ve öğrendikçe, bazı erken dönem en iyi uygulama kılavuzları ve tavsiyeleri büyük olasılıkla değiştirilecektir.

Neden Salesforce Center of Excellence (COE) İhtiyacınız Var?

Center of Excellence, tüm kuruluş için merkezi bir yönetim organı oluşturduğundan, herhangi bir Salesforce yönetişim stratejisinin önemli bir bileşenidir.

Resmi bir COE olmadan, organizasyonunuz içinde Salesforce’un rolü büyüdükçe kaos ortaya çıkabilir. Farklı ekiplerin tamamen farklı süreçleri uygulamaya ve aynı hedeflere ulaşmak için Salesforce’u farklı şekillerde kullanmaya başlamasının zorluklarını hayal edin. Bu sadece organizasyon içinde kafa karışıklığı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda gereksiz işler yaratacak, zaman ve para açısından verimsiz kurulumlara yol açacaktır.

Resmi bir Salesforce Center of Excellence, bu kaosa şu yollarla düzen getirir:

 • Kullanıcı topluluğunun geri bildirim sağlaması için tek bir açık yer oluşturma
 • Gereksiz tekrarları önlemek için organizasyon genelinde süreçleri standart hale getirme
 • Değişikliklerin organize bir şekilde gerçekleşmesini ve ilk önce en önemli önceliklerin ele alınmasını sağlamak için sistem sunumlarını yönetme
 • Salesforce programınız aracılığıyla tutarlılığı sağlamak için tasarım standartlarını belirleme
 • Salesforce COE kaosa düzen getirerek, herhangi bir programın başarısı için kritik olan yüksek düzeyde kullanıcı benimsemesini artırmaya ve sürdürmeye de yardımcı olabilir.

Salesforce Center of Excellence (COE) Kimler Katılmalı?

Başarılı olmak için Salesforce Center of Excellence başında bir yönetici sponsoru olması gerekir. Salesforce çok büyük bir yatırım olduğu için yönetici düzeyinde birinin olması çok önemlidir.

Bir yönetici sponsora ek olarak bir COE, tüm paydaşlarla çalışmaktan sorumlu bir program sahibinden, kuruluş içindeki gruplarının ihtiyaçlarını savunabilecek departman paydaşlarından, iş ve teknik paydaşlardan oluşmalıdır. İş paydaşları değişiklik yönetimi, eğitim ve raporlama rollerini içerebilirken teknik paydaşlar sürüm yönetimi, kalite güvencesi ve destek rollerini içerebilir.

Bu grup, Salesforce’un durumunu gözden geçirmek için düzenli olarak (ideal olarak aylık) toplanmalıdır; bu sırada kullanıcı geri bildirimi, yeni işlevler sunma, işe alım ve benimsemeyi iyileştirme çabaları hakkında tartışmalar yapabilirler.

Veri Cloud, Salesforce Center of Excellence (COE) ve diğer ürünleri ile platformdan faydalanarak satış, satış sonrası destek ve pazarlama faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirmenize yardımcı olur. Salesforce hazır çözümlerinin kurulumu, platform (App Cloud) üzerinde özel proje geliştirme ve Appexchange için uygulama (ürün) geliştirme konularında bilgi ve birikimi yüksek olan Veri Cloud ekibi, Center of Excellence (COE) sayesinde şirketinizin belirli bir süreci benimsemesini ve sonunda daha verimli olmasını sağlar.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-idea-exchange-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.