Salesforce Architect Nedir?

Salesforce Architect Nedir?

Salesforce Architect, Türkçeye tercüme edildiğinde “Salesforce Mimari” olarak karşımıza çıkmaktadır. Salesforce en önemli yeniliklerinden biri olan Salesforce mimarlığı, farklı kanallar üzerinde yer alan görselleştirmeler ile ilgilenmektedir.

Görselleştirme, şablon oluşturma gibi unsurlar tanıtım, pazarlama ve satış gibi bileşenler için hayli önem arz etmektedir. Öyle ki müşterilerin herhangi bir marka ile tanışması her şeyden önce görseller aracılığıyla gerçekleşmektedir. Markaların kendilerini doğru ve en kapsamlı şekilde tanıtabilmesi için Salesforce Architect’lere büyük bir gereksinim vardır.

Salesforce Architect Ne İş Yapar?

Bir Salesforce mimarının temelde görselleştirme ve sembolleştirmeden sorumlu olduğunu söylemek mümkündür. Ne var ki tüm görev tanımları yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Salesforce Architect, görselleştirme ve sembolleştirmeden de öte firmaların sorunlarına çözüm getirme sorumluluğunu üstlenmektedir.

Bugün piyasada Salesforce’un ürünlerinden faydalanan ve bunlarla iş yürüten pek çok firma bulunmaktadır. Ne var ki söz konusu ürünlerle ilgili zaman zaman aksaklık yaşanması da olasıdır. Bir Salesforce mimarı, firmaların dijital ortamda kullanmakta olduğu ürünlerle ilgili yaşanan teknik aksaklıkların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Bir Salesforce mimarı, kullanıcıların devamlı artan gereksinimlerini takip etmekte ve bunlara çözüm yolları sunmaktadır. Onu Salesforce kadrosu içinde değerli kılan en önemli yanı ise, sunduğu bir dizi çözüm arasında diğerlerine kıyasla tercih edilmesi olası çözümlerin ödünleşimlerini de sunmasıdır. Yani kullanıcılar, pek çok çözüm arasından kendilerine en uygun olanı belirlemeye çalışırken ilgili çözümün ne gibi tavizler gerektirdiğinden de haberdar olabilmektedir.

Bir Salesforce Architect Hangi Yetkinliklere Sahip Olmalıdır?

Salesforce mimarlık yetkinlikleri için ilk etapta akla doğrudan herhangi bir mimar yetkinlikleri gelebilir. Ne var ki Salesforce mimarı, diğer tüm mimarlardan belirli noktalarda farklılıklar göstermektedir. Bunlar ise Salesforce Architect’in sahip olması gereken yetkinlikleri ortaya çıkmaktadır.

Bir Salesforce mimarının sahip olması beklenen yetkinliklerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Paylaşılan sorunları yeterince kavrayabilme ve görünmeyen olası sorunları tespit edebilecek seziş kabiliyetine sahip olmalıdır.
• Çözüm üretme konusunda hızlı, pratik ve inovatif olmalıdır.
• Ürettiği çözümleri karşı tarafa aktarabilecek sözel kabiliyete sahip olmalıdır.
• Odağına alacağı unsurlar temelde dijital Salesforce ürünleri olsa da insanlarla etkileşim hâlinde bulunduğunu unutmamalı ve gerekli iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
• Takım çalışmasına ve iş birliği içinde çözüm üretmeye yatkın olmalıdır.
• Farklı ve özgün çözümler üretebilmek adına sürekli olarak kendini yenilemeli ve geliştirmelidir.
• Görselleştirme, sembolleştirme ve şablon oluşturma gibi konularda beceri sahibi olmalıdır.

Herhangi bir Salesforce mimarından bütün bu yetkinliklere sahip olması beklenmektedir. Ne var ki günümüzde kişisel ve mesleki gelişim olanaklarının çoğalmasıyla beraber kişiler de kendi aralarında rekabet hâlinde olabilmektedir. Buna dayanarak söylemek gerekir ki Salesforce Architect olmaya aday her kişinin kendine bu beklenen yetkinliklerden fazlasını yüklemesi gerekmektedir. Nitekim bu sayede rekabet içinde bulunduğu pek çok kişi tarafından kendini gösterilecek, ön plana çıkmayı başarabilecektir.

Salesforce’ta Mimarlık İçin Kariyer Yolculuğu Nasıldır?

Bulut tabanlı yazılım firması olan Salesforce çatısı altında mimar olarak yer alabilmek için sahip olunması gereken bazı yetkinlikler mevcuttur. Bunların her biri sıralanmıştır. Ne var ki tüm bu yetkinlikler her şeyden önce Salesforce çatısı altında mimar olarak bulunabilmenin ilk adımını teşkil eder niteliktedir. Yani bir Salesforce çalışanının bulunduğu pozisyonda uzun süreli yer edinebilmesi için var olan yetkinliklerinin üstüne çıkması, bunları daima geliştirmesi gerekmektedir.

Salesforce mimarlığında farklı pozisyonlarda yer alma olanağı herkes için söz konusudur. Burada önemli olan, diğer çalışanlar arasında belirli yetkinlikler sayesinde öne çıkmayı başarabilmektir. Bunların ise şu şekilde sağlanması mümkündür:

• Mimarlar, kendilerini geliştirmek maksadıyla dönem dönem gerçekleştirilen sertifika programlarında yer almalıdır. Elde edilen sertifikalar, mimarları diğer çalışanlar arasında bir adım öne çıkaracaktır.

• Salesforce şirketinin belirli aralıklarla çalışanları için yürütmüş olduğu sınavlar bulunmaktadır. Söz konusu sınavlar, Salesforce çalışanlarının belirli yetkinliklere sahip olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılabilmektedir. Bu amaçla olduğu gibi çalışanların terfi alabilmesi amacıyla da yürütüldüğünü söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu sınavlar, ihmal edilmemesi gerekenler arasındadır.

• Salesforce şirketi dünyanın dört bir yanında temsilciliklere sahip olduğu ve hizmet verdiği için Salesforce çalışanlarının yabancı dil yetkinlikleri de önem arz etmektedir. Bu noktada bir Salesforce Architect’inin birbirinden farklı yabancı diller biliyor olması, onun kariyer yolculuğunda oldukça önemli bir adımı ifade etmektedir.

Görüldüğü üzere Salesforce çatısı altında olup pek çok kariyer fırsatı yakalayan çalışanlar arasında mimarlar da yer almaktadır. Dolayısıyla mimarların bulunduğu pozisyondan terfi almaları, kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürmeleri sayesinde mümkün olabilmektedir.

Günümüzde çalışanların kendini geliştirmesinin pek çok olanağı bulunmaktadır. Buna giden yollara dair pek çok örnek sıralanmış olsa da göz ardı edilmemesi gereken bir husus vardır. O da çalışanların, çalışma ortamında doğru bir iklime sahip olmasıdır.

Bugün yeniliğe ve gelişime önem veren pek çok şirket, çalışanlarından beklediği belirli yetkinlikler dışında iyi bir çalışma iklimi görmeyi de beklemektedir. Bu iklimi zedeleyen çalışanların ise hangi yetkinliklere sahip olurlarsa olsun, herhangi bir terfi almaları ya da kalıcı olmaları pek olası değildir. O nedenle Salesforce Architect’lerinin de tüm becerilerden öte iyi bir çalışma ikliminin parçası olması ve buna liderlik etmesi, onları tüm çalışanlar arasında öne çıkmaya yetecektir.

Salesforce Architect Rolleri Nelerdir?

Salesforce kullanıcılarına özgün çözüm yolları tasarlamalarıyla öne çıkan Architect’ler, farklı rollere sahiptir. Bu roller temelde “teknik mimar” ve “çözüm mimarı” olarak iki şekilde tanımlanmaktadır.

• Salesforce Sertifikalı Teknik Mimar (CTA): Büyük ölçekli müşterilerle çalışması ile öne çıkan bir mimar rolünü ifade etmektedir. Temelde ise Salesforce’un var olan potansiyelini üst düzeye çıkarmayı, yüksek performansa sahip çözümler tasarlamayı, büyük ölçekli müşterilerin yaşadığı aksaklıkları gidermeyi amaç edinmektedir.
• Salesforce Sertifikalı Çözüm Mimarı: Teknik mimar rolünden farklı olarak kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine odaklanmakta; çoklu bulut çözüm tasarıları ile ön plana çıkmaktadır.

Salesforce Architect için belirli mimarlık rolleri bulunuyor olsa da aslında bunlar, çeşitli sertifikalar ile oldukça çeşitlilik kazanabilmektedir. Bu da Salesforce çatısı altında yer almayı hedefleyen mimarlara birbirinden farklı çalışma rollerinin kapısını aralar niteliktedir.

Salesforce mimarlarının elde edileceği sertifikalar sonucunda kazanacağı mimarlık unvanları şu şekilde sıralanabilmektedir:

• Uygulama mimarı
• B2B çözüm mimarı
• B2C çözüm mimarı
• B2C ticaret mimarı
• Heroku mimarı
• Sistem mimarı

Bütün bu mimarlık rolleri, bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce’un hazırlamış olduğu sertifika programlarına katılarak elde edilebilmektedir.

Günümüzde dünya çapında işler yürüten şirketlerin farklı ülkelerde iş ortakları bulunmaktadır. Veri Cloud da bunun Türkiye’deki örneklerinden biridir. Salesforce Architect ve çeşitli sertifika eğitimleri hakkında fikir sahibi olmak isteyen kullanıcılar, bu iş ortaklığından faydalanabilmektedir.

Veri Cloud‘un Salesforce çatısı altında sunduğu hizmetlerden bazıları Marketing Cloud, Service Cloud ve benzeri şeklinde sıralanabilmektedir. Günümüzde teknolojiyi takip eden birçok şirketin bu hizmetlerden faydalanarak piyasa içinde öne çıkmayı başardığı bilinmektedir. Buna dayanarak yerel ve global anlamda piyasa içinde yer edinmek isteyen tüm şirketlerin bu yeniliklerden faydalanması bir gerekliliktir.

Önceki yazımızı https://veri.cloud/salesforce-basecamp-istanbul-2019/ linkinden inceleyebilirsiniz.