Salesforce Administrator Nedir?

Salesforce Administrator Nedir?

Salesforce Administrator terimi, uzun süredir bilişim teknolojileri dünyasında adından söz ettiren Salesforce çatısı altında kendini göstermektedir. Salesforce, San Francisco merkezli ve bulut tabanlı bir yazılım şirketidir. Dijital dünyada ve pek çok sektörde işlerin yürütülmesine kaynaklık eden bu şirket, dünya çapında işler gerçekleştirmektedir. O nedenle geniş çaplı ve başarılı bir takım çalışmasına ihtiyaç duymaktadır.

Satış, pazarlama, iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi gibi pek çok bileşenden meydana gelen Salesforce farklı pozisyonlardaki uzmanları bir araya getirmektedir. Salesforce Administrator da bunlardan yalnızca biridir. Türkçeye “yönetici” olarak tercüme edilebilen “administrator”, Salesforce şirketinde varlık gösteren yöneticileri ifade etmektedir.

Bir Salesforce yöneticiliği pozisyonunda yer alan uzmanın birbirinden farklı pek çok sorumluluğu bulunmaktadır. Bunların tamamı ise, söz konusu kişinin tam olarak görev tanımını meydana getirmektedir.

Bir Salesforce Administrator Ne İş Yapar?

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, işini ciddiyetle yürüten ve alanında uzman kişilerle bir takım çalışması gerçekleştirmektedir. Bu takım çalışmasının başarılı biçimde sağlanabilmesi için birimler farklı derecelerle kademelendirilmektedir. Dolayısıyla her alt birimin, bir üst sorumlu kişiye ihtiyacı vardır. Bütün birimlerin ve sorumlu kişilerin başında da onların sorumluluğunu üstlenecek çalışanlara gereksinim duyulmaktadır.

Salesforce Administrator; en kısa ve basit tanımıyla Salesforce kullanıcılarının bu teknolojiden en yüksek verimi almalarını sağlayan kişidir. Elbette bu kısa ve basit tanım, Salesforce yöneticilerine birbirinden farklı pek çok sorumluluk yüklemektedir. Ne var ki bir Salesforce yöneticisi olabilmek için de tüm bu sorumlulukları üstlenebilecek yetkinliği taşımak en önemli unsurdur.

Salesforce teknolojisinden faydalanan herhangi bir şirketin birden çok yöneticisi bulunabilmektedir. Farklı yönetici kimlik bilgilerine sahip bu kişilerin ortak amacı, şirketlerin hedeflerini yeterince tanımlayabilmek ve bu hedeflere ulaşmak için kendisine bağlı bulunan çalışanlarla iş birliği yapmaktır.

Salesforce yöneticilerinin kendisine bağlı takım arkadaşları ile başarılı bir iş birliği yapabilmesinin ilk adımı, onların Salesforce’u kullanmalarını kolaylaştırmakta yatmaktadır. Söz gelimi ancak başarılı ekip çalışması sayesinde hedeflerine ulaşabilecek bir şirketin, Salesforce kullanımına dair tüm teknik detaylara hâkim olması önem arz etmektedir. Bu noktada ise Salesforce yöneticilerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Salesforce Administrator Neden Önemlidir?

Bir Salesforce Administrator’un, şirketin hedeflerini tanımlama ve hedefe ulaşacak yol haritasını belirlemede önemli rol oynadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu mühim detay ise aslında Salesforce yöneticisinin şirketler adına neden bu nedenli önemli olduğunu ortaya sermektedir. Şirketlerin başarılı ve alanında uzman Salesforce yöneticilerine sahip olması demek, hedeflere ve beklentilere erişmenin kaçınılmaz olması demektir.

Çünkü bu kişiler yalnız kendi pozisyonuna odaklanmakla kalmayıp bunun yanında ekip çalışmasını güçlendirmeyi, daha sistemli hâle getirmeyi hedeflemektedir. Hiç şüphesiz iyi bir sistemle işleyen takım çalışmaları, yöneticilerin de işlerini ciddi oranda kolaylaştırmaktadır. Hepsinin neticesinde ise şirketin başarılı sonuçlar elde etmesi dikkati çekmektedir.

Salesforce e-commerce gibi teknolojilerden yararlanan bir şirketin ekibine dâhil olan herhangi bir çalışanın en büyük kaygısı, söz konusu teknolojiyi yeterince tanımamak olacaktır. Bu durum, söz konusu teknoloji hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değilse kişinin pozisyonuna bakılmaksızın kaygı verici bir durumdur. Salesforce yöneticisi kimliğine sahip çalışanlar ise bu noktada yeni takım arkadaşları adına bir kurtarıcı görevi üstlenmektedir.

Görüldüğü gibi Salesforce yöneticilerinin önemi, Salesforce teknolojisinden yararlanan kişiler için sistemin daha anlaşılır ve kullanılabilir olması noktasında da kendini göstermektedir. Bu nedenlerden ötürü dijital dünyada varlık gösterebilmek, saygınlık kazanabilmek isteyen her şirketin ve markanın Salesforce Administrator pozisyonlarından yararlanması gerekmektedir.

İyi Bir Salesforce Administrator Hangi Özellikleri Taşır?

Oldukça büyük sorumluluk üstlenen Salesforce Administrator pozisyonundaki kişilerin hayli önemli yetkinliklere sahip olması beklenmektedir. Nitekim şirketin hedeflerine ulaşmasında oldukça önemli bir rol oynayan bu kişiler, farklı pozisyondaki çalışanlardan da sorumlu olmaktadır.

Bir Salesforce yöneticisinin görevlerini en iyi ve başarılı şekilde yerine getirebilmesi demek, bağlı bulunduğu şirketin işlerinin daha rahat ilerlemesi anlamına gelmektedir. Bu ise hem çalışan hem müşteri memnuniyetini, yüksek oranda satış ve pazarlama elde edilmesini, sağlıklı CRM, müşteri devamlılığını beraberinde getirmektedir. O nedenle şirketlerin bu pozisyona yeterince önem vermeleri ve seçimine titizlikle yaklaşmaları gerekmektedir.

İyi ve başarılı bir Salesforce yöneticisinde belli başlı özellikler aranmaktadır. Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Bağlı bulunduğu şirketin hedeflerine ulaşabilmesi adına gereken yol haritasını çizebilmesi için şirketi yeterince iyi tanımalıdır.
  • Liderlik özelliklerine sahip olmalı, farklı kitleleri yönetebilecek kabiliyeti taşımalıdır.
  • İyi yönetim sağlama çabasında bulunurken katı bir tutum sergilemekten kaçınmalıdır. Her zaman iletişime açık olmalıdır.
  • Sorun değil, çözüm odaklı olmalıdır. Takım arkadaşlarının fikirlerine değer vermeli, gerektiği durumlarda bu fikirleri benimseyebilmelidir.
  • Üst pozisyonlar ile daima etkileşimde olmalı ve fikir alışverişinde bulunarak çalışmalarını sürdürmelidir. Gerektiği durumlarda ret almayı kabullenebilmelidir.
  • Her zaman yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar olmalıdır. Teknoloji camiasında yer alan gelişmeleri takip etmeli, sık sık kendini güncellemelidir.
  • Piyasanın rekabetçi tutumuna ayak uydurabilir nitelikte olmalıdır.
  • Yer aldığı pozisyonla aynı zamanda bağlı bulunduğu şirketi dünya pazarında temsil ettiğini unutmamalıdır. Farklı şirketler ile olan iletişimini daima şirketin bakış açısına, aldığı kararlara, hedeflerine uygun biçimde sürdürmeye çaba göstermelidir.
  • Takım arkadaşlarını teknolojik yeniliklerden haberdar etmeli; onları öğrenmeye ve mesleki gelişim göstermeye teşvik etmelidir.
  • Var olan ve yeni dâhil olan takım arkadaşları için her zaman işleri kolaylaştırıcı bir rol üstlenmelidir. Salesforce teknolojisine dair yeteri kadar bilgi sahibi olmayan çalışanlar için sorumluluk almaktan kaçınmamalıdır.

Yukarıda sıralanan tüm bu özellikleri daha da fazla çoğaltmak mümkündür. Bütün bunlar temel nitelik değerini taşımaktadır. Bununla beraber iyi ve başarılı bir Salesforce yöneticisi olabilmek için mesleki gelişimin yanında kişisel gelişimi de daima sürdürmeyi unutmamak gerekmektedir.

Nasıl Salesforce Administrator Olunur?

Bilişim teknolojileri dünyasında çalışan herhangi bir pozisyondaki kişinin belirli adımları izleyerek kademe atlaması mümkündür. Ne var ki rekabetin ve bilgiye erişimin bir hayli arttığı, kendini göstermenin oldukça kolaylaştığı günümüzde kademe atlamak isteyen kişilerin işinin kolay olmadığını da söylemek gerekmektedir. Öte yandan Salesforce Administrator olabilmek için her şeyin başında, yukarıda sıralanan temel nitelikleri taşımak önemlidir.

Kişisel manada kendini Salesforce yöneticisi olmak için hazırlayan bir kişinin bu pozisyona gelebilmek için bazı deneyimlere sahip olması, sertifikalar edinmesi ve sınavlara girmesi gerekebilmektedir. Salesforce yöneticiliği farklı kimlik bilgilerini, eğitimleri ve sertifikaları barındırmaktadır. Öncelikle Salesforce yöneticisi olmak isteyen kişinin hangi yönetici kimliğini edinmek istediğine karar vermesi gerekmektedir.

Belirlenen yönetici kimliğinin ardından bazı belli başlı eğitimlerin alınması icap etmektedir. Çeşitli eğitimleri tamamlayan kişilerin yeteri kadar bilgi sahibi olduğunu gösterebilmek ve sertifika edinebilmek için sınavlara girmesi gerekmektedir. Bu sınavlar sonucunda ilgili pozisyon için yeterli donanıma sahip olduğuna karar verilen kişiler sertifika edinebilmektedir. Elde edilen sertifikalar ise hangi yönetici kimliğine başvuru yapılmak isteniyorsa o pozisyona başvuru yaparken kullanılmaktadır. Belli başlı yolları takip eden bir yazılım çalışanı, Salesforce Administrator olabilmekte ve ilgili pozisyonda çeşitli görevler üstlenebilmektedir.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/neden-salesforce-egitimi-almalisiniz/ linkinden ulaşabilirsiniz.