Sağlık Sektöründe Salesforce Hizmeti

Sağlık Sektöründe Salesforce Hizmeti

Bulut bilişim, bilgisayar hizmetlerinin müşteriye talebi doğrultusunda bir ağ üzerinden cihaz ya da lokasyondan bağımsız olarak sunulduğu bir bilişim teknolojileri hizmetidir. Bu sektörde öncü olan Salesforce, Amerikan bulut tabanlı bir yazılım şirketidir. Merkezi San Francisco’dadır. Müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sunan Salesforce’un sunduğu birçok CRM kategorisi vardır.

Satış bulutu, pazarlama bulutu, hizmet bulutu ve veri bulutu, bulut tabanlı Salesforce hizmetleri arasında yer alır. Bunlara ilave olarak sağlık sektöründe de Salesforce hizmeti artış göstermeye başlamıştır.

Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ekonomik, etkili ve verimli olması beklenmektedir. Yüksek kalitede hizmet sunmak için teknolojik açıdan yenilikçi yaklaşımlar benimsemek gerekir. Bununla birlikte sürdürülebilir çözümler üretmek esastır. Bu kapsamda bulut bilişim sistemlerinin, sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmede etkili olacağı vurgulanmaktadır. Üstelik sağlık araştırmalarında faydalı olacağı öngörülmektedir.

Bu nedenle sağlık sektöründe Salesforce hizmeti ve etkisi, merak edilen konular arasındadır. Bu doğrultuda, “Salesforce bulut tabanlı bilişim avantajları ve dezavantajları nedir?” sorusunun cevaplarını sizin için araştırdık. Salesforce Health Cloud sisteminin sağlık sektörünün gelişmesindeki rolünü yazımız aracılığıyla değerlendirebilirsiniz.

Bulut Tabanlı Salesforce Hizmetlerinin Sağlık Sektöründe Sağladığı Avantajlar

Dünya genelinde gerçekleştirilen sağlık reformları, sağlık bilgi teknolojisinin modernleştirilmesi konusunda adım atılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu dönüşümün merkezinde bulut bilişimin olması gerektiği her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır.

Bulut bilişimin faydası şudur: Hastaneler, tıbbi uygulamalar, sigorta şirketleri ve araştırma tesislerinin daha düşük başlangıç maliyetleri ile gelişmiş bilişim kaynaklarına ulaşmasını sağlar. Bunun yanında bulut ortamları, sağlık bilgi teknolojisi sistemlerinde ve uygulamalarında inovasyonu artıracak, modernize olmasını engelleyen koşulları ortadan kaldıracaktır.

Bilgi toplumunun oluşum aşamalarından günümüze kadar geçen sürede verilerin elektronik ortamlarda ya da manuel olarak işlenmesi söz konusudur. Bu verilerin saklanması ve paylaşılması ile birçok yeni gelişme yaşanmıştır. Bu sayede birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır. “Bulut bilişim” de bu kavramlardan biridir. Özellikle küresel salgın döneminde bulut tabanlı bilişimler ve önemi daha çok artmıştır.

Birçok sektörde işletmeler dijital dönüşüm sürecine öncelik verirken bulut tabanlı bilişimlerden yararlanmaktadır. Bu süreçte sağlık sektöründe de bulut tabanlı bilişimler yer almaya başlamıştır.

Bulut tabanlı bilişimler, verileri, yerinde sunucular veya kişisel bilgisayarlar yerine uzak sunucularda depolama ve yönetme sürecini ifade eder. Kullanıcılar bu depolanan verilere internet özellikli cihazlar aracılığıyla erişebilir. Böylece bu verilere her yerden kolay ve güvenli bir erişim sağlar. Bu açıdan verileri bulutta depolamak ve güvenceye almak için üçüncü bir taraf kullanılır. Bu durum, verileri yerel olarak depolamaya göre daha avantajlıdır. Sağlık sektörü için bu avantajlardan biri, kullanıcılarına tüm sağlık hizmetlerini otomatikleştiren bir sistem sunmasıdır. Bununla birlikte sağlık hizmeti de hasta odaklı bir sistem olarak yürütülür.

Bulut Tabanlı Salesforce Hizmetlerinin Sağlık Sektöründeki Dezavantajları

İş dünyasında ve sağlık sektöründe bulut bilişim dünyasının işlevi çok önemlidir. Teknolojinin hızına yetişmeye çalışırken bulut bilişim sisteminin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır.

Bulut bilişim, verilerin saklanması konusunda sağlık sektörü gibi birçok sektörde kolaylık sağlar. Bununla birlikte mahremiyet ve kişisel verilerin korunması açısından ise birçok risk de taşımaktadır. Bulut bilişim sistemlerinin getirdiği diğer dezavantajları şu şekilde belirtebiliriz:

  • Bulut bilişimi kullanabilmek için internet erişimi gerekmektedir. İnternet erişimi olmayan ya da yetersiz kalan yerlerde bulut bilişimini kullanmak mümkün olmayacaktır.
  • Bulut bilişim ağında veri alışverişi için internet hızı önemlidir. Bu yüzden internet hızının yetersiz olması, çalışmada aksaklık yaratacaktır. Özellikle sağlık sektöründe hasta verilerinin takibi söz konusu olduğunda sistemin hızlı çalışması çok önemlidir.
  • Bulut bilişimi, kurumun veya kişinin hizmet aldığı firmaya bağımlı hâle gelmesine neden olur. Bu da beraberinde veri ihlali riskini getirebilir. Bulut bilişimde tutulan verilerin tam olarak hangi ülke ya da hizmet sağlayıcısında tutulduğunun bilinmemesi veya söz konusu hizmet sağlayıcılarının güvenlik prosedürleri hakkında net bilgiye sahip olunamaması, kişileri veri ihlali konusunda kuşkuya düşürmektedir.
  • Dijital dönüşüme adapte olmakta zorlanan kuruluşlar için bulut tabanlı Salesforce hizmetleri, güvenilirlik konusunda çekinceye sebep olmaktadır.

Yukarıda belirtilen dezavantajlar bulut tabanlı Salesforce hizmetlerinin sağlık ve diğer sektörlerdeki risklerini içermektedir. Ancak günümüzde dijital çağa uymanın gerekliliği ile bulut tabanlı bilişimler oldukça tercih edilmektedir. Sağlık sektöründe Salesforce hizmeti en çok tercih edilen güvenilir platformlar arasında gösterilmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde Salesforce Bilişimlerinin Kullanım Alanları

Teknoloji ilerlemeden önce hastalarla ilgili veriler için bir dokümantasyon sistemi kullanılırken bilgisayarın kullanılmaya başlamasıyla hasta kayıt sistemi, bilgisayar tabanlı sistemlere dönüşmeye başladı. Ancak bu dönemin, kısıtlı erişilebilirliğin yanı sıra maliyetli ve yetersiz hizmetle sonuçlanan bir süreç olarak ilerlediğini söylemek mümkündür. Daha hızlı ve kaliteli bir çözüm yolu olarak bulut bilişim sistemleri ön plana çıkmıştır. Bu açıdan Salesforce bilişimlerinin kullanılması sağlık sektörünün iyileştirilmesinde büyük katkı sağlar.

Sağlık sektöründe Salesforce hizmeti birçok alanda fayda sağlar. Örneğin, sağlık sektörünün dijitale dönüşüm sürecine adapte olması kolay bir şekilde sağlanır. Hasta verilerini kayıt altına alma, tanı ve tedavi için harita oluşturma, hastaların iletişim ve demografik bilgilerinin yanı sıra klinik olan ya da olmayan bilgilerine de kolay erişim sağlama sağlık sektöründe Salesforce hizmeti kullanım alanlarının başında gelir.

Veri Cloud ile Salesforce Health Cloud Hizmetini Deneyimleyin

Gelişen teknoloji ve dijital dönüşüm ihtiyacı sağlık sektörü için de büyük önem taşıyor. Özellikle hasta odaklı yaklaşımın vurgulanması ile beraber sağlık sektöründe Salesforce hizmeti fark yaratan kolaylıklar sağlıyor. 2012’den beri hizmet veren Veri Cloud ile Salesforce Health Cloud hizmetini deneyimleyebilirsiniz. Böylelikle sağlık sektöründe gelişmenizi ve iyileşmenizi sağlayacak birçok çözümü beraberinde değerlendirebilirsiniz.

  • Salesforce Health Cloud sayesinde sağlık personelleri, ESK (Elektronik Sağlık Kaydı) gibi sistemlerden sağlanan hasta ve üyelerin klinik ya da klinik olmayan verilerine kolaylıkla ulaşabilirler.
  • Sağlık personelleri, hastalarının mevcut sağlık durumuna ulaşabilir, kullanılan ilaç geçmişi ve mevcut ilaç kullanım durumunu kontrol edebilirler. Ayrıca randevu geçmişine, hastanın iletişim tercihlerine ve hastanın elektronik sağlık kaydı sistemlerinde kayıtlı diğer sağlık verilerine kolaylıkla ulaşabilirler. Sağlık sektöründe Salesforce hizmeti ile hastaların bilgilerine bu kadar hâkim olunması, onlara net bilgilerin verilmesini kolaylaştırır. Dolayısıyla bu durum hasta memnuniyetini de artırır.
  • Health Cloud ile elde edilen hasta verileri bir araya getirilebilir. Verilerin farklı kanallar ve cihazlara aktarılması güvenli bir şekilde sağlanır. Böylelikle hasta bilgilerinin sağlık personeli tarafından eksiksiz görüntülenmesi mümkündür.
  • Hastaların verilerine düzenli ve kolay bir şekilde erişmeyi sağlar. Bu da zaman kazandırır ve verilen hizmetin kalitesini artırır.
  • Hasta hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarılabildiği için tedavi şemaları oluşturmayı kolaylaştırır.
  • Sağlık sektöründeki en önemli aksaklıklar, hasta ve personel iletişimindeki pürüzlerden kaynaklanır. Sağlık sektöründe Salesforce hizmeti ve Salesforce Health Cloud sistemi ile bu aksaklığın önüne geçebilirsiniz. Hastalarla daha yakın bağ kurarak tedavi süreçlerini hızlandırabilir ve hasta memnuniyetini maksimum seviyeye taşıyabilirsiniz.

Veri Cloud, sağlık sektöründeki ihtiyaçlarınıza yönelik en doğru çözümün sunulmasında destek olur. Başarı ve sonuç odaklı yaklaşım sergileyerek size zaman kazandırır. Aynı zamanda sağlık sektöründe Salesforce hizmeti konusunda deneyimli bir ekibe sahiptir. Böylece hasta, hasta yakınları ve sağlık personeli için çağın gerektirdiği dijital dönüşümün sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/kobiler-icin-dijital-donusum/ linkinden ulaşabilirsiniz.