Omnichannel ve Salesforce İlişkisi

Omnichannel ve Salesforce İlişkisi

Omnichannel ve Salesforce ikilisi, bilişim dünyası ile ilgilenen herkes tarafından günden güne önemli hâle gelmektedir. Bulut tabanlı bir yazılım şirketi olan Salesforce, her zaman için yeniliklerden haberdar olmayı ve bunları çalışma biçimine eklemeyi ilke edinmektedir. Gittikçe daha sık rastlar olduğumuz Omnichannel yeniliği de bunlardan yalnızca biridir.

Dünya pazarında artan rekabet karşısında kendine yer bulabilmeyi hedefleyen markalar, çalışmalarına teknolojiyi ve yazılımı dâhil etmektedir. Salesforce şirketi ise bunların başında gelmektedir. O nedenle aslında pazarlama stratejilerinden yararlanan markaların Salesforce çatısı altında şekillenen gelişmelerden haberdar olması önemlidir. Bu yazıda sizler için, bir yenilik olan Omnichannel, Omnichannel’ın faydası, Omnichannel ve Salesforce ilişkisi gibi konular derlenerek sunulmuştur.

Omnichannel Nedir?

Omnichannel ve Salesforce ikilisindeki bir hayli önemli bileşen olan Omnichannel, Türkçeye “çok kanallı” ya da “bütüncül kanal” olarak çevrilmektedir. Yazılım dünyası ile ilgilenen kişilerin her iki ifadeyi de görmesi oldukça mümkündür. Genel manada pazarlama stratejilerinde kullanılan bu terim, müşterilerin gerçekleştirmiş olduğu alışverişlerin aşamalarının takip edilmesinde karşımıza çıkmaktadır. Müşterilerin gerçekleştirdiği alışverişlerin daha entegre bir biçimde tamamlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

Omnichannel terimini, yine pazarlama stratejilerinde sık sık kullanılan multi-channel ifadesinin daha kapsamlı hâli olarak düşünmek mümkündür. Tıpkı Omnichannel ve Salesforce ikilisi gibi bir multichannel ve Salesforce ikilisi olduğundan da söz edilebilir. Omnichannel’a gelindiğinde markaların elektronik alışveriş ile fiziksel alışveriş stratejilerinin bir bütün hâlinde görüldüğünü ifade edebiliriz. Dolayısıyla Omnichannel ve Salesforce desteği alan bir markanın daha üst düzey pazarlama ve satış stratejilerinden faydalandığını da söylemek mümkündür.

Omnichannel’ın Firmalar İçin Faydası Nedir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, bilgiye erişimin kolaylaşması, imkânların çeşitlenmesi gibi etkenler nedeniyle satış oranları da ciddi manada artmaktadır. Burada hiç şüphesiz hem üreticinin hem de tüketicinin rolü bir hayli büyüktür. Bunun yanı sıra markaların satış oranlarının artmasında pazarlama stratejilerini yöneten kişilerin ve yazılım şirketlerinin etkisi de önemlidir. Omnichannel ve Salesforce ikilisini buna örnek olarak göstermek mümkündür.

Omnichannel pazarlama stratejisi, markaların müşterilerini hem fiziksel alışverişlerde hem de elektronik alışverişlerde yakalayabilmeyi hedeflemektedir. Bunun sonucunda ise markalar ve üretici firmalar ciddi bir oranda gelir elde etme imkânına erişebilmektedir. Yenilikçi bir ürün olarak karşımıza çıkan Omnichannel pazarlama stratejisinden destek alan bir marka ve firmanın elde edebileceği faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Omnichannel pazarlama stratejisi, firmaların satış odaklı yol haritalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Firmaların daha yüksek oranda satış gerçekleştirebilmeleri için hangi adımların izlenmesi gerektiğine dair çeşitli ipuçları sunmaktadır.

• Var olan müşterilerin sürekliliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında potansiyel müşteri kitlelerinin tespitinde oldukça başarılıdır. Bu sayede ise farklı tüketici kitlelerine hitap edilmesine olanak tanımakta; yeni müşteri kitlelerine ulaşmanın önünü açmaktadır. Dolayısıyla var olan müşteri kitlesinin sürekliliğini sağlamanın yanında bu kitleyi genişletici bir rol üstlenmektedir denebilir.

• Firmalar için müşteri memnuniyetinin her zaman önemsenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. İzlenen pazarlama stratejileri sayesinde ise markaların ve üretici firmaların müşteri memnuniyet oranlarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Müşteri memnuniyetinin önemsenmesinin gelir elde etme ile doğru orantılı olduğu dikkate alındığında etkenin de bir hayli önemli olduğu görülmektedir.

• Yenilikçi bir bakış açısından esin alınarak yürütülen “yeniden pazarlama stratejisi” sayesinde kaybedilen müşterinin geri kazanılmasında ciddi bir rol oynamaktadır. Söz gelimi bir markanın müşterisinin hâlihazırda yapmakta olduğu alışverişini yarıda bırakıp tamamlamaması söz konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda ise çeşitli pazarlama stratejileri ile müşterinin geri kazanılması ve alışverişin başarıyla tamamlanması öncelikli hedef olmaktadır. Omnichannel, yeniden pazarlama stratejisi sayesinde müşterileri alışveriş yapmaya teşvik edici bir rol üstlenmektedir.

• Omnichannel ya da diğer adıyla çok kanallı pazarlama stratejisi sayesinde üretici firmalar ve markalar, müşterilerine farklı kanallardan ulaşabilmektedir. Günümüzde müşterilerin fiziksel olarak mağazaya gelmelerine gerek kalmadan onları kampanya ve duyurulardan haberdar etmek mümkündür. Çok kanallı pazarlama stratejisi de oldukça geniş müşteri kitlelerini elektronik postalar üzerinden ya da çeşitli bildirimler yoluyla kampanya ve duyurulardan haberdar edebilmektedir.

• Omnichannel ve Salesforce desteği alarak işlerini yürüten firmalar, satış oranlarına dair elde etmiş oldukları raporlara dayanarak ürünlerinde değişikliğe gidebilmektedir. Söz gelimi satış oranı gerekenden az miktarda olan bir ürünün daha az üretilmesi gerekebilmektedir. Bunun aksine satış oranı gerekenin hayli üstünde olan ürünlerin de müşteri beklentilerini karşılıksız bırakmamak adına daha fazla üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada çok kanallı pazarlama sayesinde ürünlere dair aksiyon almak oldukça mümkündür.

Omnichannel ve Salesforce, odağına müşteriyi alan ve müşteri beklentilerini karşılayarak memnuniyet oranını yükseltmeyi hedefleyen iki önemli bileşendir. Bu bileşenleri birbirinden bağımsız olarak düşünmemek gerekir.

Omnichannel ve Salesforce Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Günümüzde pazarlama stratejilerinin geçmişe oranla daha fazla çeşitlilik göstermesi, bir anlamda rekabeti ciddi manada arttırmaktadır. Piyasada birbiriyle rekabet hâlinde varlık sürdüren marka ve üretici firmaların ise tüm bu çeşitlilikten ve meydana gelen yeniliklerden haberdar olması gerekmektedir. Bu yeniliklerin, firmanın bakış açısına entegre edilmesi, satış oranları açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Bulut tabanlı bir yazılım şirketi olan Salesforce ile Omnichannel pazarlama ilişkisi, Omnichannel hizmetinin bir etkileşim merkezine gereksinimi olmasında yatmaktadır. Salesforce, Omnichannel’in çeşitli rollerini destekleyebilmekte; dolayısıyla çok kanallı pazarlamanın daha nitelikli yürütülmesi mümkün olmaktadır. Omnichannel ve Salesforce ikilisi bir araya geldiğinde sunulabilen hizmetleri aşağıdaki gibi listelemek mümkündür:

• Pazarlama ve satış odaklı stratejileri müşteri deneyimlerine entegre edebilme
• Stratejiler ile entegre edilmiş müşteri deneyimleri sayesinde firmaların satış amaçlı yol haritalarına yön verme
• Uçtan uca etkiletişim yoluyla müşteri ilişkileri yönetimini sağlama
• Müşteri etkileşimlerini analiz edip verileri derleyerek raporlayabilme
• Kullanışlılık özelliğine sahip masaüstü Omnichannel aplikasyonlarına erişebilme
• Müşteriler ile CRM hizmetleri arasında bağlantı kurma ve müşterilerin CRM hizmetine olan erişimini kolay hâle getirme

Omnichannel ve Salesforce arasındaki bu müşteri odaklı ilişki, markalara ve üretici firmalara pek çok avantaj sağlamaktadır. Hepsi birbirinden mühim değere sahip avantajlar ise söz konusu ikiliye olan gereksinimi ortaya çıkarmaktadır.

Omnichannel ve Salesforce Hizmetlerine Neden Gereksinim Vardır?

Günümüzde firmaların dünya pazarında kendini gösterebilir hâle gelmesi ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilmesi ancak teknoloji sayesinde mümkündür. Geniş bir teknoloji ağı içinde ise yazılım hizmetlerinden ve botlardan faydalanmak gerekmektedir. Omnichannel ile Salesforce hizmetleri, firmaların müşterilerine dair tüm beklentilere yanıt verebilmek için günden güne gelişim göstermektedir.

Müşteri odaklı hizmet sürdüren firma ve markalar için müşteri memnuniyeti oldukça önemli bir noktadadır. O nedenle bakış açılarının bütünüyle teknolojiye ve bu eksende yürütülecek pazarlama stratejilerine çevrilmesi gerekmektedir. Çok kanallı pazarlama stratejisi ile Salesforce hizmeti bir arada kullanıldığında firmaların hedeflerine erişmesi kaçınılmaz olacaktır.

Piyasada varlık sürdüren ve müşteri bileşenini de içine alan her türlü firma için Omnichannel ile Salesforce hizmetine gereksinim vardır. Çünkü yüksek oranda kâr elde etmek, ciddi satış rakamlarına ulaşmak ve var olan müşteri kitlesini koruyabilmek ancak bu sayede mümkün görünmektedir.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-tarafindan-secilen-2021in-en-iyi-podcastlari/ linkinden ulaşabilirsiniz.