Manufacturing Cloud

Manufacturing Cloud

Türkçede “bulut üretim” olarak karşımıza çıkan “Manufacturing Cloud” terimi, bilişim dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Manufacturing Cloud Nedir?

Bulut, internet üzerindeki her tür verinin, dosyanın, izne bağlı olarak depolandığı ve yönetildiği bir ağdır. “CMfg” kısaltması ile de karşımıza çıkabilen Manufacturing Cloud ise ağırlıklı olarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bulutta depolanmış verilerin her ortamda görüntülenebildiği, yönetilebildiği, işlerin  yürütülebildiği bir bilgi işlem teknolojisidir. İşletmelerin üretim kaynaklarının bulut üretim sistemi içerisinde bir araya getirilip depolandığı, günümüzün hizmet ve çözüm odaklı bir üretim modelidir.

Manufacturing Cloud Nasıl Çalışır?

Kaynağını bulut bilişim hizmetinden alan manufacturing cloud, yenilenen ve daima gelişen teknolojinin ürünüdür. Tıpkı bulut bilişim gibi manufacturing cloud da internet ağında yer alan bilgileri her türlü cihaz tarafından erişim sağlanabilecek ve yönetilebilecek şekilde bir arada tutmakta ve kullanıcılara sunmaktadır.

Bulut bilişimle ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://veri.cloud/bulut-bilisim-nedir-avantajlari-nelerdir-neler-sunuyoruz/ linkindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir anlamda merkezî yönetim sistemi gibi de görülebilecek bu hizmet üç bileşenin bir araya gelmesiyle meydana çıkmakta ve bunun sonunda çalışmaktadır. Bu üç bileşen farklı kaynaklara göre farklı isimler alabilmenin yanı sıra temel manada şu şekilde sunulmaktadır:

  • Kaynak kullanıcılar,
  • Fiziksel bakımdan kaynak sağlayıcılar,
  • Bu iki unsur arasında bağlantı kuran bulut sistemi.

Yukarıda sıralanan üç unsur bir araya gelip Manufacturing Cloud bilişim teknolojisini oluşturduğunda sonucunda hizmet ve çözüm çıktıları elde edilmektedir. Bu da şirketler için oldukça önemli bir husustur. Nitekim bu çıktılar, şirketler adına müşteri memnuniyeti anlamına gelmektedir. Dolayısıyla şirketler, devamlı büyüyen dünya pazarında hem kolaylıkla itibar kazanarak yerlerini elde edebilmekte hem de kâr oranını yükselterek gelir artışına sahip olabilmektedir.

Normal şartlarda Manufacturing Cloud hizmetinin, şirketlerin müşteri ilişkileri yönetimi, diğer adıyla CRM‘i tarafından sağlanmaya çalışıldığı düşünüldüğünde teknolojinin yeniliklerinden yeterince faydalanılamadığını söylemek mümkündür. Söz gelimi yazılım destekli bir ağ hizmeti, desteklenen altyapısı sayesinde teknolojinin bütün imkânlarına erişebilmekte ve bunu kullanabilmektedir. Bu gelişimin farkında olup dünya pazarında varlığını sürdüren bütün şirketler her geçen gün dijitalleşmekte ve kendini yenilemektedir. Manufacturing Cloud servisi de bu dijitalleşmenin ve yeniliğin bir ürünüdür.

Manufacturing cloud, üretim kaynaklarını sanallaştırmakta ve akıllı yönetim otomasyonu sayesinde zaman ve mekân fark etmeksizin veriye erişim imkânı sunmaktadır. Akıllı yönetim sistemi tarafından algılanan üretim kaynakları ve bir araya getirilerek depolanmış veriler, gömülü sistem, kablolu ya da kablosuz sensör ağı gibi olanaklar aracılığıyla yönetilebilmektedir.

Üretim kaynaklarının bir araya getirildiği teknolojisi sayesinde kaynakların stok durumu da kontrol edilebilmekte, gerektiği durumlarda güncellemelere gidilebilmektedir. Bütün bu kontroller, akıllı algoritma ile sanal ortamda sınıflandırılabilmektedir. Bu gelişme de işleri büyük ölçüde kolaylaştırmakta, daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmaktadır.

Manufacturing Cloud Özellikleri

Manufacturing Cloud bilişim teknolojisi, beraberinde pek çok yeniliği getirmektedir. Her geçen gün dijitalleşmekte olan dünya pazarında yerini almak isteyen şirketler, bünyelerine bu otomasyonunu dâhil etmeye başlamaktadır. Bu tür otomasyonların sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor olması da şirketlerin buna yönelik talebini daha fazla arttırmaktadır.

Manufacturing Cloud (CMfg ya da bulut üretim), şirketlerin işini kolaylaştıracak, çalışanların iş yükünü hafifletecek özellikler barındırmaktadır. Bunlar arasında en önemlilerinden biri güncel stok durumunun takip edilebilmesidir. Bulut üretim, depolanmış üretim kaynaklarının akıllı yönetim teknolojisi sayesinde yönetilebilmesini, stok durumunun güncellenebilmesini sağlamaktadır.

Şirketlerin müşterileri açısından düşünüldüğünde stok durumunun daima güncel olması, üretici ve tüketici bileşenlerinin en önemli bağlantısı durumundadır. Söz gelimi bir müşterinin vereceği sipariş, ürünün stoğunun bulunup bulunmamasına bağlıdır. Şayet stokta ürün görünüp aslında tükenmiş ise bu durum, müşterinin ürünü beklemesine ya da iptal etmesine sebep olmaktadır. Bu da doğrudan müşteri memnuniyetini, dolayısıyla şirketin itibarını, gelir düzeyini olumsuz anlamda etkilemektedir.

Önemli bir diğer özelliği envanter yönetiminin sağlanabilmesidir. Bu özellik sayesinde şirketler üretim kaynaklarına dair verilere ve istatistiklere ulaşabilmekte, bunlar ile ilgili rapor oluşturabilmektedir. Bu raporlar, şirketlerin çalışanlarına sunulabilmekte; ekip olarak daha iyi aksiyon alınabilmesini, etkileşim hâlinde olunabilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda müşteri talebi doğrultusunda müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt; sorunlarına çözüm olabilecek şekilde kendilerine de sunulabilmektedir.

Envanter yönetimi ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://veri.cloud/salesforce-envanter-yonetimi-uygulamalari/ linkindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

Gelişmiş yazılımı sayesinde verilerin ve üretim kaynaklarının saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak yedeklenebilmesi özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Şirketler için hayli büyük bir kolaylık ve kurtarıcı olan bu özellik, şirketlerin kendi üretim kaynaklarına ve verilerine zaman ve mekândan bağımsız olarak erişim sağlayabilmelerini mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda şirket çalışanlarını devamlı olarak veri yedeklemesi yapma zahmetinden ve verilerin yedeklenip yedeklenmediği kuşkusundan kurtarmaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetimine (CRM’e) olan ihtiyacı neredeyse bütünüyle ortadan kaldırmakta; şirketlerin müşteri hizmetleri uzmanının rolünü üstlenip teknolojiyi işin içine dâhil etmektedir. Yalnız şirketlerin üretim kaynaklarının değil, aynı zamanda müşterilerin verilerinin de depolanabildiği Manufacturing Cloud, müşterilerin kendi siparişlerinin durumunu kontrol edebilmelerine, şirketlere sorun bildirebilmelerine olanak tanımaktadır.

Manufacturing Cloud Faydaları

Manufacturing Cloud sistemi, teknolojinin var olan bütün imkânlarından faydalanarak şirketlere ve müşterilerine en iyi ve verimli hizmeti sunabilmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda her iki bileşene de oldukça fayda sağlamaktadır. Bunlar ilki, şirketlerin müşteri ilişkileri yönetimine yapması gereken yatırımı azaltmasıdır.

Güçlü donanımı sayesinde pek çok iş üstlenebilmekte, geliştirilmiş otomasyon sistemi ile müşteri ihtiyaç ve taleplerine yanıt verip sorunlarına çözüm sunabilmektedir. Bu sayede müşteriler doğrudan bir uzmanla iletişime geçmek, uzun süren telefon trafiklerine maruz kalmak mecburiyetinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla şirketlerin bu konudaki gideri azaltmakta ve kâr elde etmeleri mümkün olmaktadır.

Operasyon giderlerinin en aza indirilmesinin yanında sistemin bir diğer faydası, şirketlerin dijitalleşip dünya pazarında daha iyi yarışabilir hâle gelmesidir. Nitekim artık dünya pazarında varlığını sürdüren pek çok şirket, bilişim teknolojilerini çalışma alanlarına dâhil etmekte, bundan mümkün olduğunda beslenmektedir. Bilişim teknolojilerine gereken mali yatımın, her ay düzenli olarak bir uzmana harcanan yatırımın yanında daha kârlı olduğu düşünüldüğünde Manufacturing Cloud, şirketler için önemli bir hizmettir.

Zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldıran Manufacturing Cloud, şirketlerin en çok işine yarayan niteliklerden biri hâlindedir. İstenen yerde, istenen zamanda üretim kaynaklarına, istatistiklere, verilere ulaşabilen şirketler aynı zamanda farklı hizmet sağlayıcıları ile paralel olarak hizmet yürütebilmektedir. Bu da üretimin kesintiye uğramayıp süreklilik sağlamasını mümkün kılmaktadır.

Manufacturing Cloud hizmetinin zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırması, şirket çalışanlarının daima aynı ortama bulunması gerekliliğini de yok etmektedir. Bu sayede aynı şirketin çalışanları, aynı üretim kaynaklarına ulaşarak farklı mekânlarda ve daima iş birliği içinde olarak operasyon yürütebilmektedir.

Manufacturing Cloud sisteminin üretim kaynaklarını depolayıp güncel tutması, şirketlere müşteri memnuniyetini de kazandırmaktadır. Nitekim şirketlerin stok durumunun güncel olması, müşteriler ile olan ilişkilerini her zaman olumlu yönde etkilemektedir. Müşteri memnuniyeti kazanan şirketler, kolaylıkla sektörde itibarlarını koruyabilmekte, gelir oranlarını arttırabilmektedir.

Dijital dünyanın ayrılmaz bir unsuru hâline gelmekte olan Manufacturing Cloud, şirketler için en yüksek faydayı hedeflemektedir. Bu amaçla daima yenilenmekte, teknoloji karşısında kendini güncellemektedir.

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/social-studio-ve-salesforce/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.