KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm

KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, bir işletmenin günden güne gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyi iş hayatına entegre etme süreci olarak bir ihtiyaç hâline gelmiştir. İşletmeler, kaçınılmaz olarak rekabetin yoğun bir parçası hâline gelmeye başlayan dijitalleşme sürecine uyum sağlamaya çalışır. Bununla birlikte sağlıklı bir dijital dönüşüm geçirmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini ve hangi aşamalardan geçeceklerini bilme ihtiyacı içerisindedirler.

Dijitalleşmeye yeni başlayan işletmelerin dijital yeteneklerinin henüz gelişmediği ama dijitalleşebilmek için bazı küçük yatırımlara sahip oldukları gündeme gelmektedir. Ancak bu alanda yeteri kadar fırsatların farkında olmadıkları ve etkin bir dijital dönüşüm yönetimine ihtiyaç duydukları da tespitler arasındadır.

Bu nedenle KOBİ’ler için dijital dönüşüm konusunu ele alarak bu konuda nasıl ilerleyebileceklerini araştırdık. Ayrıca Salesforce CRM platformu ve Veri Cloud hizmetinin, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerindeki önemini yazımızda okuyabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Nedir?

İş süreçlerinin ve bilgilerin elektronik ortama taşınması, dijital dönüşüm olarak tanımlanır. Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin zaman ve para tasarrufu sağlaması söz konusudur. Aslında gelişen teknoloji ve küreselleşme ile dijital dönüşüm kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Dijital dönüşüm sürecini tamamlarken işletmelerin birçok zorluk yaşaması da mümkündür. Ancak eski sistemlere kıyasla dijital dönüşümün birçok avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Dijital dönüşümün işletmelere sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Bilgilerin dijital ortama taşınması kâğıt, baskı ve posta gibi maliyetleri azaltır.
 2. İş yükünü azaltırken verimliliği artırır.
 3. Zaman tasarrufu sağlar.
 4. Anlık ve otomatik şekilde verilere ulaşmak kolaylaşır.
 5. Dijital dönüşüm birçok sektör için uygundur. Perakende, enerji, eğitim ve sağlık gibi alanlar, dijital dönüşüme kolaylıkla uyum sağlayan sektörler arasında gösterilebilir. Bu yüzden KOBİ’ler için dijital dönüşüm birçok sektörde uygulanabilir.

Analog kayıtların dijital ortamda işlenmesi ile başlayan dijital dönüşüm süreci, e-hizmet uygulamaları ile yaygın hâle geldi. Bugüne bakıldığında birçok işletme iş modelini bu yönde değiştirmektedir. Birbiriyle olan faaliyetlerini dijital ortam üzerinden yürütmektedir. Ayrıca dijital dönüşüm, çalışanlarda aranacak yeterliliklerin de değişimine yol açmaktadır. Bu nedenle dijital teknolojilerle ilgili yeni meslekler ön plana çıkmaya başlamıştır.

Eski Sistemlerin Zorlukları ve Eksik Kalabilecekleri Yerler

Dijital dönüşüm öncesi çalışma şekli, zaman ve iş gücü açısından daha zahmetli bir işleyişe sahipti. Örnek vermek gerekirse 1 kişi ile hızlı ve kaliteli yapılabilecek işler, eski sistemler kullanılırken daha fazla kişi ile yapılabiliyordu. Bu sebeple eski sistemlerin en büyük zorluğunun iş gücü ve zaman maliyeti olduğunu söylemek mümkündür.

Özellikle çalışan motivasyonu üzerindeki etkisi de göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden KOBİ’ler için dijital dönüşüm konusunda yeterli gelişme sağlanamadığında eski sistemler, işletmelerin geride kalmasına ve veriminin düşmesine neden olacaktır. Eski sistemlerde iş süreçlerinin takibi zor ve yetersiz kalabilir.

Otomasyonun Faydaları

Bir işin insan ile makine arasında paylaştırılması otomasyon olarak ifade edilir. Endüstri, yönetim ya da bilimde insan vasıtası ile değil, otomatik olarak işlerin yapılmasıdır. İş süreçleri teknoloji ve makinelerle yürütülür. Otomasyon ile insan gücünün işlevi azalır. Otomasyonun işletmeler ve çalışanlar için oldukça önemli faydaları bulunur:

 • Maliyetleri düşürür.
 • Verimliliği artırır.
 • Üretim kalitesini yükseltir.
 • Üretim sürecinde doğru verilere ve sonuçlara ulaştırır.
 • Tutarlılık sağlar.
 • Esneklik oluşturur.
 • Hata payını azaltır.
 • Çalışma koşullarını iyileştirerek çalışan bağlılığını artırır.
 • Güvenliği artırır.
 • İnsan kapasitesini geliştirir. Bir insanın yapamayacağı şekilde güç ve hız gerektiren işler kolayca yapılabilir.
 • İzleyici ve önleyici bakım imkânı sağlar.

Günümüzde dördüncü sanayi devriminin gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramı, KOBİ’ler için dijital dönüşüm sürecini de beraberinde getirmiştir. Bugünün iş dünyasında otomasyon sisteminin kullanıldığı birçok alan görebilirsiniz.

Robot teknolojisi, bilgisayar birleştirme üretimi, bilgisayar imalat sistemleri, bilgi teknolojisi, inşaat ve araba bunlardan bazılarıdır. Bu nedenle otomasyon ve bununla beraber KOBİ’ler için dijital dönüşüm gittikçe yaygın hâle gelmektedir.

Bir İşletmenin Dijitale Dönüşüme İhtiyacı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

İşletmeler vizyonlarını ileriye taşımak ve piyasa şartlarında rekabette kalmak için dijital dönüşüme gerek duymaktadır. İşletmeleri dijital dönüşüme teşvik eden nedenler ortaya çıkmaya başladığında aslında bunun bir ihtiyaç olarak da gündeme gelmesi söz konusudur. Vizyon sahibi olmak, rekabete dâhil olmak, fark yaratmak ve trendleri takip etme isteği dijital dönüşümü bir ihtiyaç hâline getirir.

İşletmeler verimleri azaldığında, iş ve müşteri sayısında gelişme gösteremediklerinde ya da müşteri kaybetmeye başladıklarında geliştirmeleri gereken yönleri olduğunu fark eder. Günümüzde ise küçük ve orta ölçekli işletmeler için dijital dönüşüm bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte hızla gerçekleşmeye devam etmektedir.

KOBİ’ler Dijital Dönüşüm Sürecinde Nelere Dikkat Etmelidir?

KOBİ’ler için dijital dönüşüm sürecini zorlaştıran bazı unsurlar vardır. Bunlar maliyet, tecrübe eksikliği, yol haritasının olmaması ve teknik unsurlar olarak sıralanabilir. Bu yüzden KOBİ’ler bu alanlarda kendilerini geliştirmelidir. Bu da öncelikle KOBİ’lerin teknolojiyi yakından takip etmelerini gerektirir. Planlama süreci çok önemlidir. Ayrıca KOBİ’ler için dijital dönüşüm sağlayacak birçok yazılım programı bulunmaktadır.

Dijital dönüşüm çözümleri arayan işletmeler için Salesforce, bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar. KOBİ’ler için dijital dönüşüm konusunda gerekli olan tüm çözüm ve teknolojik gelişmelerin Lightning Platform gibi çeşitli Salesforce ürünleri ile tasarlanması mümkündür.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Dijital Dönüşüm Sürecinde Yaptıkları Hatalar Nelerdir?

KOBİ’ler için dijital dönüşüm süreci, rekabetçi olmalarını ve uzun vadede büyümelerini etkiler. Dijital dönüşüme adapte olamayan ya da bunu sorgulayan işletmelerin en çok yanıldığı nokta, bu konuda danışmanlık almayı reddetmeleridir. Bunun maliyetli olduğunu düşünen işletmeler söz konusudur. Ancak düşük maliyetli ya da ücretsiz kaynaklar bulmak da mümkündür.

KOBİ’ler için başarılı bir dijital dönüşüm süreci, ihtiyaçlarına uygun teknoloji altyapısına yatırım yapmaktan geçiyor. Yani birbirine entegre olabilen teknolojilerin kullanılması gerekiyor. Bununla birlikte karar alırken çalışanlarla beraber karar almak da hata yapma riskini azaltabiliyor. KOBİ’ler için dijital dönüşüm, dijital teknolojilerle birlikte organizasyonun, işin yapılış modellerinin ve insan kaynağının da uyumlu hâle getirilmesine dayanmaktadır.

KOBİ’lerin yaptığı hatalardan biri de dijital yatırımlara şüpheyle yaklaştıkları için değerli fırsatları kaçırabilmeleridir. Ayrıca düşük bütçe ile yüksek beklentiler içinde olmak doğru bir strateji değildir. Bununla birlikte dijital dönüşümde diğer işletmelerle iş birliği yapanların daha başarılı olma ihtimallerinin yüksek olduğu ileri sürülebilir.

Dijital Dönüşüm Sonrası

Unutmamak gerekir ki dijital dönüşüm sadece işletmeyi değiştirmekle kalmaz. Aslında ülke ekonomisini etkileyen bir süreç hâline gelir. İşletmeler, dijital teknolojileri kullanarak dijital dönüşümü sağlayabildikleri durumda rekabet ve kârlılık açısından avantajlı duruma gelebilirler.

KOBİ’ler için dijital dönüşüm sonrasında süreç sona eriyor gibi görünmemelidir. İşletmeler gelişmeye ve teknolojiyi takip etmeye devam etmelidir. Bu noktada dijital dönüşüm hizmeti veren platformlar, işletmeler için oldukça fayda sağlar.

Bunlardan biri olan Salesforce Türkiye Yetkili İş Ortağı Veri Cloud, 2012’den bu yana hizmet vermektedir. Müşterilerine Salesforce danışmanlık, kurulum, uyarlama, yazılım geliştirme ve entegrasyon hizmetleri vererek dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını sağlar. Siz de işletmenizin ihtiyaç duyduğu dijital dönüşüm hizmetleri için Veri Cloud çözümlerini inceleyebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/yazilim-proje-yonetimi-neden-onemlidir/ linkinden ulaşabilirsiniz.