Hybrid Cloud Nedir?

Hybrid Cloud Nedir?

Cloud (bulut) hizmeti günümüzde işletmeler için oldukça önemli hale gelmektedir, çünkü bulut bilişim, bilgisayar ve benzer cihazlar için istendiği zaman kullanılabilen ve aynı zamanda kullanıcılar arasında paylaşılabilen bilgisayar kaynakları sağlayan internet tabanlı hizmetler olarak tanımlanır. Hybrid Cloud nedir merak edenler için şu şekilde açıklayabiliriz:

Geçmişte kullanılan şirket dışındaki genel bulut ve şirket içinde çalışan özel bulut için oluşturulan bir alternatif olarak Hybrid Cloud (hibrit bulut) ortaya çıkmıştır. Hibrit bulut aslında genel ve özel bulut hizmetlerinin kombinasyonu olarak da tanımlanır. Böylelikle işletmelerin verimini artıracak esneklik mümkün olabilir.

Teknolojinin ilerlemesi ile beraber işletmelerin ihtiyaçları da değişmektedir. İş veriminin artması, verilerin saklanması ve gerektiğinde tekrar kullanılması, günümüzde e-ticaret uygulamalarının artması ile veri gizliliğinin önemi gibi birçok etken hibrit bulut uygulamasının önemini daha çok ortaya çıkarmaktadır. Peki Hybrid Cloud işletmeler üzerindeki uygulanışı ve faydaları neler, beraber inceleyelim.

Hybrid Cloud Nasıl Çalışır?

Hibrit bulutun nasıl çalıştığını ele alırken genel bulut (public cloud) ve özel bulut (private cloud) kavramlarını tanımak faydalı olacaktır.

Genel Bulut

Genel bulut ile işletmeler fiziksel bir sunucuyu diğer işletmelerle paylaşmaktadır. Bununla birlikte işletmeniz için atanan sunucuya erişebilirsiniz, fakat başka bir şirketin verilerine erişemezsiniz. Katı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği durumlarda avantajlı olmamakla beraber maliyeti düşük bir uygulamadır.

Özel Bulut

Sadece sizin işletmeniz için uygulanabilir. Ofis dışında ya da yerel olarak bir veri merkezinde işleyebilir. Katı güvenlik uygulamaları için idealdir. Örnek vermek gerekirse sağlık sektöründe kurumlar özel bulut ortamı kullanabilir.

Hibrit bulut ile genel ve özel olarak iki bulut ortamının avantajları bir araya getirilir. Merak edenler için hibrit bulut modeli nasıl çalışır, ele alalım.

Hibrit bulut modeli, işletmelerin iş yüklerini özel BT ortamlarında veya genel bulutlarda dağıtmasına, bilgi işlem ihtiyaçları ve maliyetler değiştikçe bunlar arasında hareket etmesine olanak tanır. Bu sayede, bir işletmeye daha fazla esneklik ve daha fazla veri dağıtım seçeneği sunar. Hibrit bulut iş yükü, bir uygulamanın ağ, barındırma ve web hizmeti özelliklerini içerir.

Hibrit bulutların çalışmasına izin veren ve her şeyi birbirine bağlayan API (Uygulama programları arabirimleri), VPN (Sanal Özel Ağlar) ve WAN (Geniş özel ağlar) gibi unsurlar hibrit bulutun çalışmasında rol oynar.

Hibrit Bulutunun Faydaları

Hibrit bulut bilişim, bir işletmenin en hassas iş yüklerinin şirket içi bir bulutta dağıtılmasına imkan tanırken daha az kritik kaynakların üçüncü taraf bir açık bulut sağlayıcısında depolanmasını sağlar. Böylelikle kuruluşlar hem özel hem de açık bulut modellerinden en iyi şekilde yararlanabilir. Hibrit bulutun işletmeler için sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İşletmelerdeki tüm çalışanlar istedikleri yerden verilere hibrit bulut ile erişebilir. Genel bulut üzerinden tüm verilere ulaşılırken hassas bilgiler iç bulut ortamında saklanabilir. Her yerde çalışan desteği sağlanması konusunda Hybrid Cloud önemli bir rol oynar. Böylece, çalışanlara nereden ve nasıl çalışacaklarına dair esneklik tanıdığını söyleyebiliriz.
  • İşletmeler için en hassas konulardan biri verilerin gizliliği ve güvenli bir şekilde saklanmasıdır. Hibrit bulutun güvenliği için ekstra güvenlik önlemleri almak mümkündür.
  • Hibrit bulut, işletmeler için maliyet avantajı sağlar.
  • Hibrit bulutun en önemli avantajı işletmenin kendi özel bulutunu kullanarak veriler üzerindeki kontrolünü sağlamasıdır. İşletmeler Hybrid Cloud sayesinde değişikliklere kolayca uyum sağlayabilir.
  • Hibrit bulut uygulamaları işletmelerin iş devamlılığında önemli rol oynar. Olası arıza sürelerinin azaltılması, güvenilirlik, önemli verilerin yedeklenmesi ve gerektiğinde verilerin kurtarılması hibrit bulutun avantajlarını oluşturmaktadır.

Günümüzde bulut bilişim uygulamaları ve özellikle de hibrit bulutun önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan işletmeler için kendi işleyişlerine uygun hibrit bulut türüne karar vermek önemli bir konudur. Maliyet açısından avantaj sağlayan hibrit bulut bilişim sistemine en hızlı ve en kolay nasıl geçilebileceği merak edilen konular arasındadır.

Hybrid Cloud Örnekleri

Hybrid Cloud hakkında araştırma yaparken ve en uygun olan bulut uygulamasını değerlendirirken hibrit bulutun nerelerde kullanıldığı ile ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi dijital dönüşümdür. Çünkü şirketler eski uygulamalarını sürdürürken aynı zamanda modernleşme ihtiyacı da duyar. Bu aşamada hibrit bulut sayesinde bazı verileri bulut ortamında taşıyabilir.

Hibrit bulutun en önemli faydalarından biri veri kurtarmadır. Bu açıdan işletmeler verilerini ve sahip oldukları iş yüklerini yedeklemek için hibrit bulut kullanabilir. Bununla birlikte işletmelerin hibrit bulut uygulaması kullandıkları diğer bir alan da geliştirme ve test etmedir. Şirket içinde kullanmak üzere planlanan iç donanımları satın almaya gerek kalmadan hibrit bulut üzerinde test etmek mümkündür.

Bazı işletmeler için de veri işleme amacıyla hibrit bulut kullanılarak bilgilerin analitik düzenlemesi ve sorgulamaları yapılabilir. Ayrıca kullanılan Hybrid Cloud örneklerinden biri de işletmelerin açık bulut geçişleri için hibrit bulut uygulamasından faydalanmalarıdır.

Siz de işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi hibrit bulut uygulamasını çalışma ortamınıza entegre edebilir ve hibrit bulut uygulamasının avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Sizin İçin Uygun Olan Sistemi Bulmak

İşletmenizin BT ihtiyaçlarına uygun Hybrid Cloud modelini bulabilmek için kullanım örneklerini incelemenin faydalı olabileceğini söyledik. Bununla birlikte hibrit bulut uygulaması söz konusu olduğunda doğru danışmanlık hizmeti almak önemlidir. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu sistemi bulmak için Salesforce platformları arasında lightning platform uygulamasını inceleyebilirsiniz. Bu platformla birlikte kendi uygulamalarınızı ve çözümlerinizi oluşturabilirsiniz.

Günümüzde bulut bilişim uygulamaları konusunda en çok tercih edilen Salesforce, Lightning Platform ile size kod yazmadan kendi aplikasyonlarınızı oluşturma imkanı tanımaktadır. Ayrıca Salesforce hizmetleri ve entegrasyon sistemleri konusunda uzman ve sonuç odaklı projeleri ile işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren Veri Cloud desteği sayesinde işletmenizi dijitalleşme sürecinde üst seviyelerine taşıyabilirsiniz.

Hibrit Bulut ve Küçük İşletmeler

Bir işletme büyüdükçe iş yükü olarak tanımlanan işlem kaynaklarına yönelik talep de artar. Bellek, işleme hızı ya da ağ bant bu kaynaklara örnek olarak verilebilir. Bugünün iş dünyasına bakıldığında farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin hibrit bulut ile geleceğini şekillendirdiğini görebilirsiniz.

Hibrit bulut uygulamasının sağladığı bütün avantajlar küçük işletmelerin de gelişen teknolojiye uyum sağlaması için büyük önem taşımaktadır, çünkü bir işletmenin ihtiyaç duyduğu verimli maliyet, esneklik ve ölçeklenebilirlik hibrit bulut uygulamasına geçişin önemli nedenlerini oluşturur. Bu nedenle küçük işletmelerin geleneksel iş yüklerini dağıtmak, olası bulut geçişlerini değerlendirmek ve daha hızlı dijital dönüşüm için hibrit bulut uygulamasından faydalanmak daha da önemli hale gelmektedir.

Ayrıca gizlilik ve güvenlik endişesi sadece büyük firmalar için değil küçük işletmeler için de önemli bir sorundur. Teknik ve finansal fırsatlar, risk durumu ve ihtiyaçlar işletmenin bulut bilişim uygulamasındaki tercihlerini etkilerken aynı zamanda geleceği için de önemli bir yatırımdır. Günümüzde hala bulut bilişim uygulamalarını tercih etmeyen kuruluşlar görebilirsiniz.

Bu konudaki bilgi eksikliği, güven duymama, işletmesi için farklı teknolojilere ihtiyaç olmadığı anlayışı ya da çok yüksek maliyetler oluşturacağı gibi düşünceler işletmelerin bulut bilişim ya da hibrit bulut gibi uygulamalarla tanışmasını engelleyebilir, ancak iş dünyasının geldiği noktaya bakıldığında küçük işletmelerin büyüyebilmesi, iş veriminin ve karlılığının artması sadece dijital dönüşüme açık olmasına bağlı görünmektedir. Hybrid Cloud bu nedenle birçok işletme için tercih edilen bir platform haline gelmeye devam edecektir.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/perakende-sektorunde-salesforce/ linkinden ulaşabilirsiniz.