ERP Yazılımı ve CRM Nedir?

ERP Yazılımı ve CRM Nedir?

ERP yazılımı ve CRM, şirketlerin dijital dünyaya dâhil olup çeşitli otomasyonlar yardımıyla işlerini yürütebildiği sistemlerdir. Bu iki önemli sistem, öncesinde insan performansını gerektiren çeşitli işlerin günümüzde daha sistematik ve kolay yolla yürütülebilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla şirketlerin buna yönelik personel ihtiyacı azalmakta ve daha farklı alanlara yatırım yapılarak kazanç sağlanmaktadır. En sık ihtiyaç duyulan alanlardan birininse e-Commerce olduğunu söylemek mümkündür. Bir yönüyle ise müşteri etkileşiminin yönetiminde kullanılan Marketing Cloud ile benzerdir.

ERP Yazılımı Nedir? Ne İşe Yarar?

ERP, İngilizce “enterprise resource planning” sözcüklerinin kısaltılmasından meydana gelmekte olup Türkçede “kurumsal kaynak planlaması” olarak karşımıza çıkmaktadır. İleri teknolojinin ürünü olan ERP yazılımı, işletmelerin çok çeşitli iş yükünü bir program altında birleştiren sistemin adıdır.

ERP yazılımı, birbirinden bağımsız görünen ama temelde tamamının işletmenin iş verimliliğini arttırmaya yönelik olduğu modülleri birleştirmektedir. Söz gelimi bir işletmenin malzeme stok yönetimi, finans yönetimi, kalite yönetimi gibi çok çeşitli sorumluluğu mevcuttur. ERP yazılımı, bütün bu işlerin bir yazılım ile toplanarak otomasyon desteği ile yürütülebilmesini mümkün kılmaktadır. Hem büyük ölçekli hem küçük ölçekli işletmelerin yararlanabildiği bu sistem ile işler daha kolay yürütülebilmektedir. Ne var ki büyük ölçekli işletmelerin iş yükü ve sorumluluğu daha fazla olduğundan, ERP yazılımı bu tip yerler için bir kurtarıcı niteliği taşımaktadır.

Salesforce ve ERP entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için https://veri.cloud/salesforce-erp-yazilim-entegrasyonu/ linkindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

İşletmelerin dünya piyasasında yer alabilmesinin önünü açan ERP yazılımı, bünyesinde çeşitli yönetim uygulamaları barındırmaktadır. Bunları genel olarak şu dört başlık altında toplamak mümkündür:
• İnsan kaynakları
• Üretim
• Stok yönetimi
• Tedarik zinciri

Dört başlığın çatısı altında toplanan iş yüklerini ise daha detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Bütçe yönetimi
• Finans yönetimi
• Müşteri ilişkileri yönetimi
• İnsan kaynakları yönetimi
• Bakım yönetimi
• Kalite yönetimi
• Üretim yönetimi
• Malzeme stok yönetimi
• Dış ticaret yönetimi
• Satış yönetimi
• Satış sonrası hizmetler

Bütün bu ana ve alt başlıkları bir araya getirdiğimizde ERP yazılımının genel manada, üretimin ve operasyon sürecinin takip edilmesini kapsadığını söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında sağlık hizmetlerinin bütün kayıtlarını bir bulutta toplayan Health Cloud‘u akla getirebilmektedir.
İşletmelerde yer alan çeşitli pozisyonlardaki uzmanların onca görevini üstlenen ERP, bütün bu işleri yerine getirebilmek için farklı yazılımlardan yararlanabilmektedir. Türkiye’nin iş sahasında en çok ihtiyaç duyulan ve kullanılan birkaç ERP yazılımı ise şu şekilde sıralanabilmektedir:
• Micro
• Logo
• Eta
• Nebim V3
• Nebim Winner
• SAP

Hiç kuşkusuz ERP yazılımı ve CRM, gelişen ve değişen teknolojinin en başarılı sonuçlarından biridir. Dünya piyasasında yer almak ve farklı sektörlerde rekabet etmek isteyen şirketlerin ERP yazılımı ve CRM gibi çeşitli uygulamalardan faydalanması, kendilerini öne çıkaracaktır.

CRM Nedir? Ne İşe Yarar?

Yenilikçi uygulamalardan CRM, şirketlerin her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyduğu bir sistem hâline gelmektedir. CRM adı, İngilizce “customer relationship management” kelimelerinin kısaltılmasından meydana gelmektedir. Türkçe karşılığı ise “müşteri ilişkileri yönetimi”dir. Bunun bir anlamda şirketlerin kalbi olduğunu söylemek de mümkündür. Çünkü müşteri ilişkileri hizmeti, tıpkı Sales Cloud hizmetinin işleyişi gibi, üretici ile tüketici arasındaki etkileşimin sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir.

Bütünüyle müşteri odaklı bir sistemi içeren CRM yazılımının iş yükünü şu dört başlıkta toplayabiliriz:
• Pazarlama otomasyonu
• Satış ekibi yönetimi
• Müşteri veri tabanı
• Satış takibi

Şirketlerin sahip olduğu müşteri memnuniyet oranını arttırmayı hedefleyen CRM, bu başlıkları başarılı biçimde yönetmektedir. Bu yönetimi sağlarken müşteri profillerini tanımakta, şirket-müşteri uyumunu göz önünde bulunmaktadır. Nitekim şirketlerin üretim performansıyla müşterilerin beklentilerinin birbirini karşılaması gerekmektedir. Müşteri ilişkileri yönetimi, aynı zamanda geçmiş müşteri profillerini de dikkate almaktadır. Böylelikle şirketlerin üretim potansiyellerini devamlı güncellemelerini sağlamaktadır.

CRM, çalışma biçiminde müşteriye ait verilerin depolanmasına da yer vermektedir. Nitekim ERP yazılımı ve CRM için en önemli değişken olan müşteri, şirketler için veri kaynağıdır. CRM de bu verileri toplamada, analiz etmede ve depolamada görev üstlenmektedir.

CRM sisteminin şirketler adına sağlayıcı yararlar arasında;
• Şirket ve müşteri profillerini tanımlama,
• Şirket ve müşteri arasındaki etkileşimi sağlama,
• Gereken noktalarda müşterilere geri bildirimler verme,
• Şirketlerin müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirmesine yardımcı olma,
• Müşteri memnuniyet oranının artışını sağlama,
• Müşterilerin şirketlerden yana olan beklentilerine yanıt verilmesini sağlama,
• Müşterilerin gereksinimlerini belirleme ve bunları giderme gibi çeşitli getiriler yer almaktadır.

Günümüz dünyasındaki artan rekabet içinde piyasaya tutunabilmeyi hedefleyen şirketlerin, ERP yazılımı ve CRM gibi yeniliklerden faydalanmaları gerekmektedir. Hiç kuşkusuz, operasyonlarına teknolojik imkânları dâhil eden şirketler ve markalar daha başarılı sonuçlar elde etmektedir. Çünkü geliştirilen yazılımlar ve sistemler tamamen ihtiyaç odaklıdır. Yani piyasa içinde şirket ve müşterinin ihtiyaçlarını belirleyip buna yönelik hamlelerde bulunulmasını sağlamaktadır. İyi bir yol haritası sayesinde şirketler büyük ölçüde kâr elde edebilmekte; büyüme ise kaçınılmaz hâle gelmektedir.

ERP Yazılımı ve CRM Arasındaki Farklar Nelerdir?

ERP yazılımı ve CRM, birbirinden yenilikçi ve benzersiz iki ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. İkisinin de en büyük ortak noktası, personel ihtiyacını azaltıp işlerin otomasyon yardımıyla daha profesyonelce yürütülmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra şirketlere sağladığı getiriler ile benzer iki uygulama gibi görünebilmektedir. Oysa ERP yazılımı ve CRM, sonuç olarak aynı noktada birleşse dahi temelde birbirinden bağımsız nitelikler taşımaktadır.

ERP yazılımı ve CRM arasındaki farklara değinecek olduğumuzda bunları aşağıdaki gibi karşılaştırma yaparak sıralamamız mümkündür:
• ERP, şirketlerin çalışanlarına yönelik bir yazılım iken CRM, odağına müşteriyi almaktadır.
• ERP, ürünlere yönelik tedariğin sağlanması, kontrolü, takibi ve benzeri ile ilgilenirken CRM, sonuca odaklanmakta ve satış sürecinin yönetimini sağlamaktadır.
• ERP, şirketlerin proje planlamasını, bir anlamda yol haritası çizmesini sağlarken CRM, müşteri ilişkilerini yönetmekte ve buna yönelik aksiyon almaktadır.
• ERP, içerideki finans ve muhasebe ile ilgilenirken CRM, dışa dönüktür ve satışın gerçekleştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.
• ERP, ürün dağıtımını yönetmekte; CRM ise pazarlama sürecinin organizasyonunu yerine getirmektedir.
• ERP yazılımının yönetilebilmesi için CRM de gerekli iken CRM’nin kendisi için farklı herhangi bir bileşene ihtiyaç duyulmamaktadır.

Görüldüğü gibi ERP yazılımı ve CRM pek çok farklılığı barındırmaktadır. Fakat bu farklılıklar, birinin ötekinden daha iyi niteliklere sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim ERP yazılımı ve CRM, temelde birbirinden bağımsız olsa da ikisi de sonuç odağında birleşmekte ve birbirini desteklemektedir. Bu amaçla şirketler adına ERP yazılımı ve CRM arasından özellikle birini tavsiye etmek pek mümkün değildir.

Günümüz dünya pazarında yer almak isteyen her şirket, çalışma prensibine teknolojiye ne denli dâhil ederse o ölçüde başarılı olmaktadır. ERP yazılımı ve CRM ikilisi de bu noktada kendini göstermektedir. Şirketlerin, iki sistemden yalnızca birini kullanması ile ikisini beraber kullanması arasında başarı farklılığı vardır. İki yenilikten de faydalanan şirketler ve markalar, daha büyük oranda kâr elde edebilmekte, müşteri memnuniyeti sağlamakta, dünya devleri ile rekabet edebilir hâle gelebilmektedir. O nedenle şirketlerin ve markaların dâhil olduğu piyasa, hitap ettiği kitle ne olursa olsun daima yeniliklerden haberdar olmaları gerekmektedir. Hatta bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkündür.

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/crm-turleri-ve-ozellikleri/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.