B2B Pazarlamada Doğru Stratejiler

B2B Pazarlamada Doğru Stratejiler

Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar, işletmelerin pazarlama stratejilerini de etkilemektedir. Son birkaç yıla bakıldığında en önemli değişimin e-ticaret ile geldiği görülebilir. Artık işletmeler faaliyetlerini bu yöntem ile yürütmekte ve pazarlamasını buna göre planlamaktadır. Şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları olan ve “business to business” olarak tanımlanan B2B pazarlama da markaların büyümesinde büyük rol oynamaktadır. Şirketiniz adına en iyi kararı vermeniz için B2B pazarlama stratejilerini beraber inceleyelim.

Önemi ve İşletme Başarısı Üzerindeki Etkisi

B2B pazarlama, bir işletmeye ya da kuruluşa yönelik tüm pazarlama stratejilerini kapsar. Bu yönüyle işletmeden işletmeye yapılan bir e-ticaret modelidir. Markanın bilinirliği, markalar arası trafik, potansiyel müşterileri belirleme ve sayılarını artırma gibi tüm faaliyetler bu alana yöneliktir.

Bu pazarlama modelinin işletme başarısı üzerindeki en önemli etkisi ise diğer işletmelerin markanızı tanımalarıdır. Bu sayede potansiyel müşteriniz olma olasılıkları artar. İşletmelere sunduğu avantajlar sayesinde B2B pazarlama stratejilerinin işin verimi ve kârı üzerinde etkisini görmek mümkündür.

B2B Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

B2B iş modelinde başarılı bir sonuç için en önemli unsur, müşteri ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. Pazarlama stratejilerini oluştururken müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip olmak, işletmenizin bir adım önde olmasını sağlar. Bu iş modelinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • Müşteri odaklı çalışmanın ön koşulu olarak müşterileri çok iyi dinlemek,
  • E-posta tanıtım olanaklarına öncelik vermek,
  • Başarılı içerik çalışmaları oluşturmak,
  • Doğru hedef kitleye ulaşmanın önemi konusunda çalışmalar yapmak,
  • Sosyal medyayı doğru ve etkin kullanmak,
  • Şirketler arası pazarlama diline hâkim olmak.

Bunlara dikkat ettiğinizde siz de müşteri ilişkilerinizi daha iyi kurabilir ve marka bilinirliğinizi artırabilirsiniz.

Marka Konumlandırması

B2B iş modeli açısından önemli faktörlerden biri de marka konumlandırmasıdır çünkü potansiyel müşteriler için markanın tanınırlığı oldukça önemlidir. Diğer şirketlerin zihninde markanızın ayırt edici özelliklerini ve pozitif yönlerini canlandırmayla ilgili tüm süreçler, bu amacın bir parçasıdır. Sürecin iyi yönetilmesi, markanızı öne çıkartır ve değerini artırır. Her işletme için marka konumlandırma, önemli bir pazarlama stratejisidir.

Hedef Kitle Segmentasyonu

Segmentasyon, tüketicileri özelliklerine göre ayırma faaliyeti olarak tanımlanır. Böylelikle hedef kitle, özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre sınıflandırılabilir. İşletmenizin hizmet ve ürünlerine kimlerin ihtiyaç duyduğunu belirlemek için bu ayrımların belirlenmesi, doğru pazarlama stratejilerinin yürütülmesi için oldukça önemlidir.

Kişiselleştirilmiş Pazarlama Yaklaşımları

Günümüzde işletmelerin başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri, artan rekabet karşısında yürüttüğü stratejilerdir. Özellikle dijital pazarlama faaliyetlerinde kişisel pazarlama yaklaşımları oldukça etkili olmaktadır. Şirketler verileri toplar, analiz eder ve hedef kitlesini buna uygun olarak belirler. Birçok dijital platformda bunun örneklerini görmek mümkündür. Bu sebeple kişisel pazarlama, satış stratejilerin en önemlilerindendir.

Veri Analizi ve Dönüşüm Oranlarını İyileştirme 

E-ticaret dünyasında bir ürünün sadece satın alınması yeterli değildir. Müşterinin o siteye kaydolması, aktif kullanması, bültenlere kayıt yaptırması, linklere tıklaması ya da anketlere katılması da pazarlamanın bir parçasıdır. Dolayısıyla ölçme ve optimize etme, bu açıdan internet pazarlaması için oldukça önemlidir. Siz de web sitenizi ziyaret edenler için dönüşüm optimizasyonu kullanarak geçmiş verilerin analizini değerlendirebilir ve hedef kitlenize göre doğru kararları alabilirsiniz.

Veri analizi ve dönüşüm oranlarını iyileştirmek için doğru dijital platformları kullanmak, işletmenizin verimini artırırken size zaman da kazandırır. 2012 yılından beri Salesforce danışmanlık hizmeti veren Veri Cloud, B2B iş modeli kapsamında şirketinizdeki tüm birimlerin Salesforce ürünlerini etkin bir şekilde kullanmasını destekler. Ayrıca işletmeler için büyük önem taşıyan verilerin toplanması, analiz edilmesi ve dönüşüm optimizasyonunun yapılması gibi süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.

Müşteri İlişkilerini Güçlendirme

Müşteri ihtiyaçları ve müşteri odaklı pazarlama, B2B iş modeli açısından oldukça önemlidir. İşletmelerde dijitalleşme süreci sağlanırken müşteri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik uygulamalar oldukça etkilidir. Günümüzde öne çıkan en önemli platformlardan biri, Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak bilinen CRM’dir. Markasını büyütmek isteyen her işletme sahibi için bunun önemi günden güne artmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Önemi

CRM, bir müşteriye ait tüm verileri toplar ve analiz eder. Kullanıcılar bu verilere ulaşarak müşteri profiline sorunsuz bir şekilde hâkim olabilir. Böylelikle işletmeler en iyi pazarlama stratejilerini geliştirebilir ve müşterileriyle sıkı bir bağ kurabilir.

Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatini Artırmak

Müşteri memnuniyeti, bir işletmenin en önemli hedeflerinden biridir. Çünkü olumlu müşteri deneyimi, satışları artıran ve markanın tanınırlığını etkileyen faktörler arasındadır. Bir işletme için faaliyet alanlarına yönelik CRM çözümleri, müşteri memnuniyeti sağlamak ve sadakatini artırmak için oldukça etkilidir. Bu sayede hedef kitle üzerinde markanın bir otorite geliştirmesi ve uzun vadeli bir ilişki yürütmesi mümkündür.

Salesforce üzerinde B2B Sadakat Uygulaması ile markaya bağlı müşterilerinizi ödüllendirebilirsiniz. Bununla birlikte mevcut müşterinizi koruyarak maliyet verimliliğinizi sağlayabilirsiniz.

Pazarlama Otomasyonu ve CRM Entegrasyonu

Pazarlama otomasyonu, içinde birçok faktörü bulunduran bir sistemdir. Müşteri adayı oluşturma, ilişkileri sağlama, temel pazarlama yöntemleri ve analizler bu kapsamda yer almaktadır. Pazarlama otomasyonu ve CRM entegrasyonu, müşteriyle olan yolculuğu en iyi hale getirir, zaman tasarrufu sağlar ve satış getirisini artırır.

Dünyanın bir numaralı CRM platformu olan Salesforce, birçok bulut hizmeti ile işletmelerin dijitalleşme sürecini kolaylaştırmaktadır. Bunun için entegrasyon, Salesforce ekosisteminin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Siz de işletmeniz için Veri Cloud entegrasyon hizmetlerini değerlendirebilirsiniz. SMS ya da e-posta entegrasyonları gibi ihtiyaç duyabileceğiniz birçok hizmet için Veri Cloud’dan destek alabilirsiniz.

B2B ve B2C Pazarlama Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-ticaret dünyasında B2B ile B2C, önemli pazarlama faaliyetleri arasındadır. B2B pazarlama stratejileri, şirketten şirkete pazarlama faaliyetlerini yürütürken faydayı esas almaktadır. B2C modeli ise “Business to consumer” açılımıyla “firmadan tüketiciye” anlamını taşır. Burada tüketiciyle direkt kurulan iletişim ve satış söz konusudur.

Öyle ki üretici firmalar, kendi sanal mağazaları üzerinden ürünlerini direkt olarak tüketiciye satabilirler. Bununla birlikte firmalar tedarikçiden ürünü temin edip, üzerine kâr payını ekleyerek yine e-ticaret ortamında satışa sunabilirler. İki modelde de temel pazarlama stratejileri kullanılsa da aralarında ayırt edici farklar bulunmaktadır. Bunlar daha detaylı olarak şu şekilde açıklanabilir:

  • B2B pazarlama stratejilerini uygulayan şirketler, birçok müşteri ve müşteri adayıyla iletişim halindedir. B2B müşterilerine farkındalık kazandırma söz konusuyken B2C iş modelinde müşteriler için satın almaya yönelik teşvik ön plana çıkar.
  • B2C müşterilerinin ürün satın alırken daha duygusal yaklaştığı görülür. Kişilerin istekleri ön plandadır. B2B müşterilerinde ise ürünün faydası, zaman ve kaynaklardan tasarruf gibi gerçek konulara odaklanıldığı görülür.
  • B2C modelinde ürünü satın alan müşteriye karşı taahhütler daha hassas karşılanır. Ürün fiyatı ya da teslimat koşulları gibi etkenler nettir ve pazarlığa kapalıdır. B2B işletmeler arası iletişimi esas aldığı için satış yapıldıktan sonra müzakere edilebilir.

Her iki modelde de reklam ve promosyon gibi süreçler söz konusudur. Fakat iki iş modelinin de odak noktası farklıdır. Bu nedenle işletmenizin modeline uygun olarak en iyi bulut tabanlı CRM çözümleri için Veri Cloud deneyiminden siz de yararlanabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://veri.cloud/veri-guvenligi-ve-salesforce-cloud-security/ linkinden ulaşabilirsiniz.